Brexit optikou potravinářského průmyslu a maloobchodu

5 klíčových otázek, 10 scénářů vývoje

Britští voliči si vybrali v referendu odchod z Evropské unie. Velká Británie je členem EU od roku 1973 a současné podnikatelské struktury byly formovány po desetiletí, přičemž obchod s potravinami byl jeden z prvních cílů.

Společnost IGD Research identifikovala pět klíčových otázek a pro každou z nich vytvořila dva scénáře, které pokrývají širokou škálu možných výsledků.

1. Celkový ekonomický dopad

Růst produktivity britské ekonomiky je nízký a je částečně podporován růstem populace, přičemž růst populace je hnán migrací a migrační politikou. Úrokové míry mají silný vliv na dostupnost úvěrů pro obyvatelstvo a firmy a celkový ekonomický růst silně závisí na finančním sektoru a daních, které z nich stát získává.

Negativní scénář

Změny v imigrační politice státu mohou mít vliv na růst populace, což povede k pomalému růstu spotřebitelské poptávky. Investory odradí nejistota a budou hledat příležitosti jinde. Vzrostou úrokové sazby a sníží se cena nemovitostí. Velikost finančního sektoru se sníží a bankovnictví se přesune do EU, což bude mít negativní vliv na růst reálného domácího produktu a objemu příjmů do státního rozpočtu. Překážky obchodu mezi Británií a Evropou způsobí pokles vývozu.

Pozitivní scénář

Demografické trendy zůstanou na svém místě a počet obyvatel a poptávka poroste. Investoři podporují finanční sektor, protože finanční trh je méně regulovaný než v EU. Uvolněná měnová politika pokračuje a ceny nemovitostí rostou. Úrokové sazby zůstanou nízké a veřejný a soukromý dluh zůstane snesitelný. Británie bude mít nadále volný přístup na trhy EU. Státní rozpočet zůstane stabilní.

 2. Potravinářská a zemědělská politika

Společná zemědělská politika byla cílem EU od samého počátku. Dotace hrají úlohu v řízení zemědělství a tvoří asi 40 % výdajů EU. Dotace také tvoří velkou část příjmů zemědělců i ve Velké Británii. S výstupem z EU bude muset Británie vypracovat nezávislou politiku – poprvé za několik desetiletí.

Negativní scénář

Zemědělské dotace z EU skončí nebo jsou pouze částečně nahrazeny. Zemědělci jsou nuceni se soustředit výhradně na výrobu, nikoliv na udržitelný rozvoj. Zemědělství projde konsolidací a některé odborné znalosti zaniknou.

Pozitivní scénář

Zemědělské dotace EU jsou nahrazeny novým britským systémem, který je pružnější a přesnější. Změny ve struktuře britského zemědělství jsou postupné. Zemědělství se stane efektivnější s lepším podnikatelským prostředím. Pravidla pro udržitelný rozvoj se nezmění.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.