Kategorie delikates a konvenience rychle roste

Výrobci se potýkají s růstem cen surovin

Úspěch v kategorii delikates a konvenience spočívá na kvalitních surovinách, jak potvrzují i zkušenosti společnosti GASTRO – MENU EXPRESS, v jejímž čele je od ledna letošního roku Ing. Petra Christová.

Ve funkci jste od začátku ledna letošního roku. S jakými cíli jste tuto pozici přebírala?

Ve funkci ředitelky společnosti jsem skutečně od ledna 2016. Nicméně před převzetím této pozice, jsem již působila ve společnosti GASTRO – MENU EXPRESS a.s. skoro dva roky, a to na pozici finanční ředitelky. Hlavní cíle a plány pro nadcházející období jsem si tudíž zpracovávala již sama, a to na základě požadavků majitelů firmy.

Firma v předcházejícím období výrazně posílila podíl na českém i zahraničním trhu, takže hlavními cíli byla stabilizace výroby a personálu, investice do nových technologií a zlepšování efektivity všech procesů.

Sortiment dodávaný společností Gastro – Menu Express lze zařadit do kategorie delikates a konvenience. Jak se tento segment trhu v České republice vyvíjí?

Pokud bych vývoj trhu hodnotila podle růstu tržeb naší společnosti, řekla bych, že roste velmi rychle. Ekonomika je celkově nastartovaná velmi dobře, takže se daří samozřejmě i segmentu delikates.

Ve vztahu ke kvalitě nabízených produktů dochází k výraznému posunu, a to zejména v odstraňování aditiv, stabilizátorů, záměně salámu s nízkým obsahem masa či separátem za lahůdkový salám, což je velmi pozitivní vývoj.

Lze v této oblasti vysledovat nějaké „české specifikum“?

České specifikum bych viděla v tom, že si zvykáme na dobré věci velmi rychle a rádi, avšak možná rychleji, než jsme schopni akceptovat i cenu, která odpovídá zvýšené kvalitě.

V současné době zákazník slyší nejen na čerstvost a kvalitu, ale také se stále více zajímá o původ a složení potravin. Pociťujete to na poptávce?

Jedna z hlavních zásad při vývoji našich produktů, které se držíme již léta, zní: „Bez kvalitní suroviny, dobrý produkt nevznikne“. Původu a složení našich produktů věnujeme značnou pozornost. Právě kvalitní vstupní suroviny od uznávaných a certifikovaných producentů, jsou schopny zajistit ve finále chutný a žádaný produkt, který společnosti zajistí i růst podílu na trhu.

Jak vnímáte dobrovolné označení „česká potravina“, které lze využít, pokud výrobce lahůdek splňuje podmínku 75 % vstupů původem z ČR?

Obecně to vidím jako přínosné pro prodej, pokud produkt nese v označení českou vlajku. Bohužel z pohledu legislativy, tak jak je pro toto označování momentálně nastavena, je to v praxi neuchopitelné. Nežádoucí situace chovatelů a zemědělců v ČR, pro nás lahůdkáře v praxi znamená to, že přestože spolupracujeme s předními českými dodavateli, většina z nich není schopna český původ surovin garantovat po celý rok.

Z důvodu nedostatečné produkce v ČR, jsou nuceni nakupovat například maso v regionu EU, a tím pádem podmínku nesplňují. Pro nás by bylo vhodnějším označením například „Vyrobeno v ČR“.

Stále více zákazníků se také zajímá o trendy zdravé výživy a podle toho nakupuje. Projevuje se tento trend na struktuře sortimentu a na recepturách výrobků, které dodáváte?

Ano, tento trend je viditelný i v segmentu lahůdek. Buď vyvíjíme nové produkty, jako například řada „Hummus“, která se vyrábí z cizrny ve čtyřech chutích, a to bez stabilizátorů či aditivit, nebo se produkty inovují například záměnou majonézy za jogurt či tvaroh. Rovněž dochází k nárůstu spotřeby rybích produktů.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v listopadovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.