Jak získat integrovaný přístup k datům z digitálního světa?

Mapování proměny chování spotřebitelů v online světě

V rámci skupiny Kantar Insight vznikají v posledních letech projekty, na základě kterých se klienti mohou lépe orientovat v digitálně propojeném světě a v datech, která se z nich získávají.

Kantar TNS v roce 2016-2017 přichází se studií ConnectedLife, která díky svému globálnímu měřítku reprezentuje názory a postoje světové online populace a objevuje, jak se díky celosvětově se rozšiřujícímu propojení proměňuje chování 70 000 respondentů v 57 zemích. Tento průvodce dynamickým online světem napomáhá porozumět, jak neustálá konektivita uživatelů digitálních a mobilních přístrojů proměňuje jejich chování v různých spotřebních kategoriích.

Proměna chování spotřebitelů

Kombinace celkového pohledu detailní analýzy chování spotřebitelů v jednotlivých produktových kategoriích dělá z ConnectedLife nepostradatelný nástroj úspěšného marketingu. Čím více se nám podaří pochopit chování aktivního uživatele internetu, tím jasněji je možné definovat a směřovat naše marketingové aktivity. Studie tak napomůže klientovi konkrétně odhalit klíčové obchodní otázky, a to, jak nejlépe využít digitální kanály k posílení vztahu se zákazníky.

Čtyři základní oblasti studie (spotřebitelé, spojení, obsah a nakupování) dokážou zkoumat, jak digitálně propojená je požadovaná cílová skupina, jak nejlépe ji zasáhnout, na jaké obsahové potřeby a platformy je zapotřebí se zaměřit a v neposlední řadě, jak využít nabízející se propojené obchodní příležitosti.

Generační postoje ve vztahu k digitálním formátům

Kantar MillwardBrown již třetím rokem realizuje globální studii AdReaction na aktuální témata digitálního světa s důrazem na online komunikaci, její vnímání a specifika.

Data jsou sbírána téměř na celém světě a celkový vzorek je každý rok více než 13 000 respondentů (lidé ve věku 16-45, kteří vlastní nebo mají přístup k televizi, smartphonu nebo k tabletu). Je tak možné srovnávat výsledky České republiky nebo Slovenska v rámci našeho regionu nebo i napříč kontinenty.

V roce 2014 se studie zaměřila na fenomén multiscreen (více obrazovek v jeden moment) a na multiscreenovou reklamu a spotřebitelovu vnímavost k reklamám v jednotlivých kanálech – v televizi, na smartphonech, noteboocích a tabletech.

Tématem druhého roku, 2015, byla vnímavost k online reklamě, preference formátů a zejména samotná videoreklama. Přinesla zásadní poznatky o jejím vnímání spotřebitelem – co vlastně dělá dobrou videoreklamu a jak která reklama na lidi působí, jak, kde a proč uživatelé sledují video a jsou „otevřeni“ reklamě. Přinesla i informace o tvrdých metrikách, jako je například čas strávený u jednotlivých obrazovek ve srovnání s mediálními investicemi do těchto médií.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.