Česká potravina jako fenomén

Pro dvě třetiny populace je při nákupu důležité, zda má potravina český původ.

Lokální původ toho, co jíme, je v posledních letech tématem, o kterém se nemluví jen na centrální úrovni, ale které velmi silně rezonuje napříč celou moderní společností.

Argumentů proto, proč by česká potravina měla mít přednost před tou importovanou, je celá řada. Potřebu důsledného monitorování původu potravin podpořila záplava velkého množství levných potravin, které se do České republiky dováží prakticky z celého světa.

Nízká cena zpravidla znamená také zhoršenou kvalitu, a tak chce Ministerstvo zemědělství apelovat na preferenci českých kvalitních a chutných potravin namísto těch dovážených s nejistou úrovní kvality.

Dalším z klíčových argumentů je výrazně kratší distribuční cesta od producenta k zákazníkovi, což má zaručit větší čerstvost potravin a eliminovat dopady na životní prostředí způsobené dopravou. Neméně zdůrazňovaným argumentem je také podpora zaměstnanosti v regionech ČR.

Cílem do roku 2030 je potravinová soběstačnost

Pro Ministerstvo zemědělství má být podpora lokální produkce nadále prioritou. Ve strategii resortu s výhledem do roku 2030 definují jako jednu z klíčových oblastí svého zaměření přiměřenou potravinovou soběstačnost u těch potravin, které jsme schopni vyprodukovat v našich podmínkách.

V oblasti potravinářství mezi body, jež mají pomoci naplňovat strategické cíle, zmiňují mimo jiné marketingovou podporu značek kvality Klasa a Regionální potravina. Lokální produkci ministerstvo samozřejmě nadále podporuje dotačními programy.

O lokálních potravinách se často mluví v kontextu menších regionálních producentů, a tak na podzim roku 2016 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nechala zpracovat průzkum k tomuto tématu. Tento unikátní průzkum pro ni zrealizovala výzkumná agentura Ipsos na reprezentativním vzorku dospělé populace ve věku 18-65 let. Celkem bylo dotázáno 801 respondentů prostřednictvím online dotazníku.

Farmářské a regionální trhy využívá třetina populace

Průzkum ukázal, že farmářské a regionální trhy a maloobchody mají pro spotřebitele svůj význam. Alespoň občas je pro své nákupy využívá více než třetina populace. Obecně přitom převládá názor, že výrobky z farmářských a regionálních trhů jsou kvalitnější než ty z běžných obchodů.

A potěšující zprávou je, že pětina Čechů při výběru potravin hledí primárně na kvalitu, zatímco například u oblečení, módy nebo doplňkového zboží do domácnosti tak uvažuje jen každý desátý.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.