EET – zkušenosti z praxe

V dnešním příspěvku si ukážeme, co přinesl zákon o Elektronické evidenci tržeb (dále jen EET) v praxi. Nejdříve si v krátkosti shrneme, koho se tato evidence týká, kdo je naopak osvobozen a jaké fáze nás jako poplatníky ještě čekají.

Zákon EET se váže na zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), kde zákon o EET obecně říká, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob definovaný v § 2 ZDP a dále pak poplatník daně z příjmů právnických osob definovaný v § 17 ZDP.

EET nepodléhají příjmy fyzických a právnických osob, které podléhají srážkové dani § 36 ZDP (např. příjmy z dohod o provedení práce do limitu 10 000 Kč měsíčně) u právnických osob jsou to příjmy uvedené v § 20 ZDP, jsou to podíly na zisku, vypořádací podíly, podíl z likvidačního zůstatku nebo jiná obdobná plnění. Zjednodušeně lze tedy říci, že EET se týká příjmů dle § 7 ZDP mimo autorských honorářů, příjmů z patentů, příjmů z užití a poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví. Týká se tedy v určitých fázích téměř všech živnostníků od obchodníka, restauratéra, kavárníka, až po masérku, kadeřnici, účetní či lékaře.

Nevztahuje se na příjmy z pracovně právních poměrů, služebních nebo členských poměrů uvedených v § 6 ZDP, na příjmy z autorských honorářů, příjmy z patentů, příjmů z užití poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví dle § 7 ZDP, dále pak na příjmy z dlouhodobého pronájmu movitých i nemovitých věcí bez poskytování souvisejících služeb dle § 9 ZDP a v neposlední řadě se nevztahuje na prodej vlastních výpěstků, na jednorázový prodej automobilu do jednoho roku od pořízení a jednorázový prodej nemovitosti uvedené v § 10 ZDP.

§ 12 zákona o EET taxativně uvádí tržby vyloučené z evidence tržeb, zde se jedná např. o tržby příspěvkových organizací, příjmy bank, příjmy držitelů poštovní licence, ale evidovanou tržbou také nejsou tržby za stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaných školou, vysokou školou nebo školským zařízením…

EET se týká příjmů (tržeb) v hotovosti, placených kartou, poštovní poukázkou – pokud je výplata v hotovosti, dobírkou – pokud je příjem v hotovosti.

Vztahuje se i na faktury zaplacené v hotovosti nebo prostřednictvím karty. EET se také aplikuje při použití různých typů elektronických peněženek, čipových karet voucherů, kde dojde nejdříve k nabití kreditů a dále pak k následnému čerpání.

Mohlo by se zdát, že i u e-shopů bude třeba pracovat s EET. Pokud bude e-shop pracovat tak, že na prodávané zboží bude vystavovat faktury, které budou hrazeny odběrateli přímo na účet, v případě dobírky bude spediční firma DPD, PPL zasílat úhrady z prodeje přímo na účet e-shopu a e-shop nebude přijímat žádné tržby v hotovosti, nemusí se tento e-shop EET zabývat. V případě, že by však zboží poslal formou dobírky a dobírku by si fyzicky inkasoval v hotovosti na poště, tam už by se jednalo o příjem podléhající EET.

Činnosti, které se zahrnují do jednotlivých etap EET jsou definovány na základě tzv. CZ –NACE (číselníky ekonomických činností, které nalezneme na stránkách ČSÚ). Jednotlivé CZ – NACE podrobně specifikují činnosti, na které se EET vtahuje, takže v případě pochybnosti, zda se zákon o EET již na poplatníka vztahuje či nevztahuje, je potřeba se do této klasifikace podívat.

V současné době EET platí u následujících činností

stravovací a ubytovací služby (platí od 1.12.2016), týká se CZ-NACE 55 a 56. CZ-NACE 55 a56 obsahuje ubytování v hotelích a podobných zařízeních, tato skupina zahrnuje poskytování krátkodobého ubytování hostů včetně poskytnutých služeb, tj. úklid, jídlo, ale i poskytnutí např. bazénů, tělocvičen rekreačního, společenského a konferenčního vybavení. Jedná se tedy o ubytování v hotelech, apartmánech, motelech, botelech. Do této skupiny také patří rekreační krátkodobé ubytování jako jsou sruby, chatky, ale i prázdninové dětské tábory, mládežnické hostely či horské chaty, kempy a tábořiště, studentské koleje atd.

Stravování a pohostinství pak zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním včetně nápojů a obsluhou.

maloobchod a velkoobchod (platí od 1.3.2017) jedná se z většiny o CZ-NACE 45-47. Nepatří sem např. skupiny 45.2 – oprava a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů, tato skupina je zahrnuta až do třetí fáze.

Další etapa EET bude od 1.3.2018, bude se týkat ostatních činností, které nejsou uvedeny v CZ-NACE v 1. a 2. etapě. Do této etapy bude patřit např. taxislužba, železniční doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, podnikatelská výroba (pekaři, uzenáři, cukráři…), svobodná povolání – (lékaři, právníci, veterináři daňový poradci, herci).

Poslední etapa pak bude 1.6.2018 a bude se týkat řemeslné výroby, výrobní činnosti, výroby textilu, oděvů usní…ale i kadeřnic, masérů či kartářek.

Pokud poplatník provozuje několik činností, kde uplatnění EET je v různých fázích, může se rozhodnout, že bude EET aplikovat u všech svých činností v jednom termínu (tj. u některé činnosti je to dříve, než stanoví zákon o EET).

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.