Méně plýtvání, méně obalů

Systém současného retailu je z hygienických i logistických důvodů nastaven především na balené potraviny.

Obaly jsou dnes neodmyslitelnou součástí prodeje rychloobrátkového zboží. Je na ně nastavena i logistika obchodníků. Šlo by to jinak? Na tuto otázku se snaží odpovědět inovativní řešení, která se v poslední době na trhu objevují.

Podle údajů Ministerstva životního prostředí vyprodukovali obyvatelé České republiky v roce 2016 na 5,6 mil. tun komunálních odpadů. Na jednoho občana ČR tedy vychází cca 531 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil 16 %.

V roce 2016 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 45 % komunálních odpadů (v roce 2015 to bylo 47 %). Značná část odpadu, který domácnosti generují, připadá na obaly. Ty Češi poměrně vzorně třídí. Nebylo by však lepší, kdyby odpadů vznikalo méně? Touto otázkou se zabývá stále více odborníků, iniciativ i samotných výrobců a obchodníků.

Předcházení vzniku odpadů se věnovala i konference, která se konala v Praze ve dnech 12. – 13. 10. 2017. Mottem letošního ročníku bylo „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“. Odborníci se shodují, že jakékoliv snížení odpadu bude úspěch. Evropská komise usiluje o recyklaci až tří čtvrtin obalových odpadů a 65 % komunálního odpadu. Na skládkách by naopak mělo zůstat jen 10 % veškerého odpadu. Konkrétním opatřením je např. zpoplatnění igelitových sáčků.

Česko již v roce 2014 podle dat EU recyklovalo zhruba 7 z 10 obalových odpadů, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi 28 členskými státy. Naopak v recyklaci komunálního odpadu pokulháváme, uvádí server EuroActiv.cz.

Opakovaně použitelné transportní kapsle

„Jakkoli je recyklace klíčová pro budoucnost naší planety, stále částečně přispívá k jejímu znečišťování. Množství recyklovaného odpadu narůstá, stejně jako objem toxinů, které obsahuje a jenž nadále zatěžují životní prostředí. MIWA chce změnit tento stav a zasadit se o celospolečenskou změnu v tvorbě a nakládání s odpadem, tak aby se precyklace stala novým společenských standardem chování pro podnikatele i veřejnost. Precyklace, která znamená zastavení tvorby odpadu dříve, něž vůbec dostane šanci vzniknout,“ říká Petr Báča, který je duchovním otcem technologické inovace MIWA (MInimum WAste).

MIWA je technologickým a procesním systémem umožňujícím přepravu, prodej a nákup zboží s minimalizací tvorby obalového a potravinového odpadu. Zahrnuje všechny články dodavatelského řetězce od výrobce až po spotřebitele. Pomocí technologie a informačního systému spojuje výrobce, distributory a prodejce do obchodního ekosystému zajištujícího distribuci, skladování a prodej zboží bez jednorázových obalů.

Výrobce plní zboží do opakovaně použitelných transportních kapslí o objemu 12, nebo 6 litrů. Do kapslí je možné umístit sypké, práškové a tekuté trvanlivé potraviny, např. těstoviny, luštěniny, cereálie, cukr, med, olej, nebo kečup a také nepotravinové zboží jako jsou kosmetické, čistící prostředky, nebo krmivo pro domácí zvířata.

Kapsle se přepraví do obchodů, kde jsou umístěny přímo na prodejní ploše do speciálních modulárních stojanů tzv. Bulk Modular System, který umožňuje zboží z kapslí dávkovat do různých typů obalů dle preference nakupujícího. Po vyprázdnění se kapsle vrací zpět k výrobci k novému plnění. Na prodejně si zákazník vybírá zboží pomocí mobilní aplikace, nebo scanneru z prezentačního displeje, který po informační a estetické stránce nahrazuje stávající obaly a také ukazuje reálný vzorek zboží. Díky propojení aplikace s informačním systémem se možnost nákupu neomezuje pouze na kamennou prodejnu.

Každá transportní kapsle je již ve výrobě načtena do systému pomocí integrovaného RFID kódu. Ten zaručuje naprostou kontrolu a dohledatelnost jakéhokoli zboží v reálném čase. Výrobce tak má neustále přehled o veškerých svých produktech na trhu, jejich aktuálním stavu i poloze.

Aktuálně připravuje MIWA pilotní realizaci, kterou bude vytvoření prvního regionálního obchodního ekosystému zahrnujícího dodavatelskou a distribuční síť a několik typů obchodních formátů. První obchody mají být otevřeny v roce 2018. „MIWA se adaptuje kdekoliv – od malých obchodů až po velké supermarkety,“ říká Hynek Balík z realizačního týmu. „Jde o úplně novou zkušenost, která kombinuje výhody digitálního a reálného prostředí přímo v místě prodeje. „Je to hodně o zákaznickém komfortu, ale také o využití možností, jež nám technologie dnes nabízejí, tak aby byl systém smysluplný pro každého účastníka,” dodává.

Projekt MIWA získal letos na podzim mezinárodní ocenění New Plastics Economy Innovation Prize. S prestižní cenou je spojená výhra 200 tis. USD a roční akcelerační program, který projekt posune na celosvětovou úroveň. Je to poprvé, co v této soutěži zvítězil český projekt. Odborná porota ho vybrala ze 600 soutěžních návrhů a zařadila jej mezi tři nejlepší projekty na poli celosvětového řešení likvidace plastových obalů. V porotě zasedly společnosti, Unilever, Amcor, Veolia, Pepsico, Mars a Nestlé i vědecké ústavy jako University of Michigan či University of the Arts London. Soutěž iniciovala The Ellen MacArthur Foundation s The Prince of Wales’s International Sustainability Unit.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v listopadovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.