S prodejem pomáhá umělá inteligence

Identifikujte svého zákazníka, poznejte jeho potřeby a nabídněte mu přesně to, pro co do prodejny přišel. Pomůže vám umělá inteligence.

Řešení eMotion Counter zpracovává výstupy z kamer a představuje nástroj pro marketing a úspěšnější prodej. Díky umělé inteligenci a strojovému učení identifikuje lidské tváře a zpracovává z nich nejrůznější statistiky. Výstupy se v průběhu času stávají čím dál přesnější, což umožňuje ještě lépe zacílit na zákazníka.

Nasazením technologického řešení eMotion Counter lze získat data, díky kterým může obchodník mnohem lépe zacílit na své zákazníky. Okamžitě totiž ví, kdo do jeho prodejny přichází a kdo je jehoskutečným zákazníkem.

Ze získaných dat je možné dále vyčíst, kdy zákazník do prodejny přišel a jak se v ní choval. To mu například odhalí, v který den a v jakou dobu má reklamní sdělení soustředit např. na mužskou část spotřebitelů a kdy se má naopak věnovat ženám či dětem. Protože systém dokáže identifikovat konkrétního zákazníka, včetně historie jeho návštěv a chování v prodejně, je možné rychleji nabídnout adekvátní produkty, a tím také snáze uzavřít prodejní transakci. Také pokud je zákazníkovi nabídnuto reklamní sdělení, které propaguje pro něj zajímavé zboží, je taková forma reklamy nesčetněkrát úspěšnější.

Data se zpracovávají v cloudu

Díky pořizování snímků z průmyslových kamer a použití umělé inteligence sbírá eMotion Counter různorodá data o zákaznících k dalšímu využití. Aplikace je postavena na technologiích počítačového vidění (komputer vision) a počítačového učení (machine learning) společnosti Microsoft.

Výstupy pak mají podobu grafů a vizualizací dat. Samotný vstup pak pořízen z kamer, které je vhodné uspořádat tak, aby zabíraly celý prostor prodejny. V mnoha případech dokonce není ani nutné pořizovat kamery nové, ale je možné použít kamery ze stávajícího bezpečnostního kamerového systému. Vlastní-li tedy obchodník IP kameru připojenou do datové sítě, není potřeba na místě již nic dalšího instalovat. Záleží však na stáří kamer, případně na požadavku, jak přesné výstupy obchodník požaduje, čemuž je nutné přizpůsobit i vstupní zařízení (vybrat odpovídající model kamery)

Chování aplikace dále ovlivňuje také frekvence pořizování snímků. Ty jsou následně posílány do datového centra firmy Blue Dynamic ke zpracování – jde tedy o cloudové řešení. Zde jsou obličeje analyzovány metodami strojového učení. A protože ty se v čase vyvíjejí, je dosahováno stále vyšší přesnosti.

Snímky se šifrují

Pokud je o ochranu osobních dat, platí zde prakticky stejná pravidla jako při zavádění a provozu bezpečnostního kamerového systému. Snímky jsou následně převedeny do řeči čísel, takže v případě, že jsou archivovány (např. při propojení s věrnostním systémem), není to ve formě snímku, na kterém by bylo možné obličej rozpoznat, ale ve formě dat.

Pokud systém porovnává aktuální snímek s historií, nejprve jej převede do řeči čísel a porovnává shodu v číselné řadě. Obecně jsou získávané informace ukládány do databáze s časovým údajem a údajem o místě pořízení. Jestliže obchodník vyžaduje přesné měření počtu příchozích zákazníků, lze sledovaná data očistit od interních zaměstnanců.

Z návštěvníků se stávají konkrétní zákazníci

V principu jde o to, že z kamerového systému odcházejí data, která jsou vyhodnocována za pomocí umělé inteligence. Ta se navíc dokáže neustále učit a zpřesňovat své výsledky.

Z obrazového záznamu lze vyčíst pohlaví zákazníka, jeho přibližný věk, náladu a do systému také vstoupí informace o tom, zda nosí brýle či vousy, jaké má vlasy, zda používá make-up a v neposlední řadě také čas příchodu. Systém také dokáže rozeznat, zda se jedná o návštěvu první nebo opakovanou, jako dobu strávil zákazník v prodejně, kudy se pohyboval a které zboží a v jakém sektoru si prohlížel. Obchodníci tak zároveň získají přehled o charakteristickém pohybu zákazníků po prodejně. Pro vyhodnocení změn pak získají heatmapy odpovídající různým obdobím či průběžně prováděným změnám při vystavování zboží.

Díky sesbíraným informacím je možné identifikovat osoby a přiřadit k nim historii jejich chování a nákupů, což je výhodné zejména při spojení s věrnostním systémem. Systém eMotion Counter tímto způsobem dokáže také identifikovat vlastní zaměstnance, které je pak možné ze statistik vyjmout, aby nezkreslovali průzkum. Nicméně právě identifikace zaměstnanců může být nápomocná při zkoumání jejich prodejních dovedností nebo využita při ostraze objektu, protože systém, který identifikoval zaměstnance, nespustí alarm, pokud zaznamená, že se tato osoba pohybuje v zázemí. Pokud by nebyla zaměstnancem, je schopen upozornit pult centrální ochrany.

Systém pomáhá také k ochraně

Identifikace osob však nabízí i další výhody. Díky tomu, že k jednotlivým osobám lze přiřazovat data, je možné okamžitě zjistit, že do prodejny právě vstoupil VIP zákazník, který zde v minulosti provedl významný nákup. Prodavač tak může být dokonce prostřednictvím messengeru (nebo jiného výstupního zařízení) okamžitě informován, o které produkty se jednalo, a ještě dříve, než zákazník vysloví své přání, nabídne mu doplňky k již zakoupenému produktu.

Stejně tak umí systém identifikovat osoby, které prodavače pouze zdržují nebo vyrušují, jako např. konkurence, která se pouze vydala na průzkum.

V neposlední řadě systém umožňuje vytvářet back listy s osobami, na které je třeba dát si pozor kvůli možným krádežím.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.