Komodity: Hovězí a vepřové maso

Krátkodobý výhled pro agrární trhy v EU: Produkce hovězího bude dál klesat, vepřového mírně poroste.

Evropská komise nedávno zveřejnila analýzu, v níž hodnotí vývoj na trhu základních agrárních komodit určených pro výrobu potravin. Současně posuzuje vyhlídky v jejich produkci, vývozu i dovozu.

Přinášíme část věnovanou hovězímu a vepřovému masu.

Stavy skotu a produkce hovězího

Početní stavy krav v Evropské unii podle poslední bruselské zprávy loni poklesly skoro o jedno procento. Snížení zaznamenaly především západoevropské země. Stavy masného skotu ve Francii, jež stoupaly předchozí čtyři roky, se zmenšily o 74 tis. kusů. Citelný pokles hlásí také Belgie, v menší míře Irsko, Německo a Nizozemsko.

Naproti tomu početní stavy se ve Španělsku v minulém roce zvýšily o 49 tis., tedy o 2,5 %. Chovy loni rozšířilo i několik „východních“ členů EU, např. Polsko, Maďarsko, Česko a Bulharsko, a to v rozmezí od 10 tis. do 15 tis. kusů.

Ještě názornější obraz podává srovnání za období 2010 – 2017, kdy se celkové stavy skotu (mléčného a masného) v Evropské unii podle databáze Statistického úřadu EU (Eurostatu) zvýšily z 87,8 mil. na 88,4 mil. kusů. V Irsku přibylo zhruba 700 tis. kusů a Španělsku 400 tis. Ve střední Evropě se stavy ve sledovaném období nejvíce zvedly v Polsku a Maďarsku. Naproti tomu země s největšími stády – Francie a Německo – dohromady vykázaly pokles o milion hlav.

V minulém roce se snížil počet porážek krav, který byl částečně kompenzován vyššími porážkami jalovic (o 7 %). Během uplynulých pěti let se zvýšila porážková hmotnost telat a mladého skotu (v průměru o 2 až 4 %).

Produkce hovězího masa v Evropské unii, jež loni dosáhla 7,8 mil. tun, zhruba stejně jako v roce 2016 (v jateční hmotnosti), by se měla letos snížit skoro o 1 % a v roce příštím o půldruhého procenta, uvádí ve svém výhledu Evropská komise.

K růstu produkce v předchozích třech letech přispívali hlavně chovatelé mléčného skotu, ale nyní se ukazuje, že v tomto oboru nastala tendence k poklesu. Východní Evropa a Španělsko nejsou schopny kompenzovat snižování stavů v ostatních členských zemích EU, kde má chov skotu tradici.

Spotřeba hovězího masa v EU bude podle předpovědi v následujících letech zvolna klesat. Letos v průměru o 0,6 % po půlprocentním snížení loni. Sestupný trend by měl pokračovat také v roce 2019. Hlavním důvodem jsou předpokládané nižší dodávky na trh.

V tom, jak se v období 2010 – 2017 vyvíjela produkce hovězího masa (v jateční hmotnosti), panují v rámci EU značné rozdíly. Pokles nastal nejen ve dvou klíčových zemích – Francii a Německu (na celkové produkci v EU se podílejí přibližně třetinou), ale např. v Itálii (skoro o 30 %). Ve střední Evropě produkci nejvíce omezilo Slovensko (o více než dvě pětiny).

Pokles kompenzovaly hlavně Polsko (růst o více než dvě pětiny), Španělsko (5,6 %) Irsko (10,3 %) a Nizozemsko (13 %).

Vývoz hovězího masa a živých zvířat se loni meziročně zvýšil o 18 % na téměř 702 tis. tun (v jateční hmotnosti) po 7% růstu v roce 2016. Největším exportním trhem je Turecko (podíl 10,1 %). Následují Hongkong (8,3 %), Libanon (6,7 %) a Izrael (5,9 %).

Evropská unie současně značný objem hovězího dováží. Jeho objem loni meziročně vzrostl o 3 % na téměř 334 tis. tun, z toho připadalo na Brazílii 42 %, Uruguay 17 % a Argentinu 13 %.

Produkce vepřového masa

Zpráva o početních stavech z loňského prosince ukázala, že stáda prasat se v Evropské unii během oku 2017 rozšířila o 1,4 %, tedy o 174 tis. kusů. Stalo se tak po předchozím dva roky trvajícím poklesu. Růst zaznamenala většina hlavních chovatelských zemí – Španělsko, Polsko, Nizozemsko a Dánsko. Výjimku představuje Německo, kde se stavy nepatrně snížily.

Vzhledem k nižšímu stavu prasnic klesl loni celkový objem porážek v EU o 0,8 %.

Početní stavy prasat v Evropské unii v období 2010 – 2017 vzrostly ze 143,8 mil. na 150,1 mil, tedy o 4,3 %. Nejvíce se rozšířily chovy ve Španělsku, a to o 17 % na 30,1 mil. kusů, což představuje přibližně pětinu celkového stavu v EU. Ale na druhé straně je zde Polsko s pětinovým poklesem na 11,9 mil. Snížení o 8,4 % ve Francii znamená absolutní zmenšení stád asi o 800 tis. kusů. Méně prasat se nyní chová také v Rumunsku, Maďarsku, Rakousku i Česku.

To se promítá do dramatického propadu tuzemské produkce, která podle Eurostatu v období 2010 – 2017 klesla skoro o čtvrtinu na 211 tis. tun. Ještě větší propad (-29 %) nastal na Slovensku.

Produkci vepřového (v jateční hmotnosti) ve sledovaném období nejvíce zvýšilo Španělsko, a to o 26 % na více než 4,2 mil. tun. Při poklesu početních stavů v Polsku je pozoruhodný tamní vzestup produkce o více než 14 % na loňské skoro 2 mil. tun, což si lze vysvětlit tím, že výrazně stoupla porážková hmotnost zvířat.

V letošním roce lze očekávat mírný růst produkce (0,8/ %), a to díky rozšiřujícím se chovům. Ceny vepřového však budou v důsledku silné konkurence na exportních trzích pod tlakem, takže v příštím roce nelze vyloučit, že produkce začne lehce klesat, konstatuje Evropská komise.

Vývoz vepřového masa loni meziročně klesl o 8 % na 3,83 mil. tun (údaj Meat Market Observatory). Přitom skoro o čtvrtinu na 1,40 mil. tun klesl export do Číny, hlavní odběratelské země. Naproti tomu se mírně zvýšil vývoz do Japonska podílejícím se na celkovém exportu 11 %, do Hongkongu (podíl 9,9 %) a také do Jižní Koreje (7,2 %).

Závislost evropských producentů vepřového masa na Číně se snížila. Zpráva konstatuje, že se jim daří pružně nalézat náhradní trhy. Například export na Filipíny se loni zvýšil ze 219,5 tis. tun na více než 299 tis. tun a do USA ze 480 tis na skoro 595 tis. tun.

Dovoz vepřového masa je nízký. Loni meziročně stoupl o 11 % na 36 351 tun, když kolem 63 % pocházelo ze Švýcarska. Dalšími dodavateli jsou mj. Srbsko, Norsko, Chile, USA a Čína.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 5.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.