Diamantová liga kvality vstupuje do třetího ročníku

Již do třetího ročníku letos vkročila prestižní soutěž oceňující nejlepší prodejny v oblasti maloobchodu i velkoobchodu nazvaná Diamantová liga kvality (DLK). A nový ročník přináší i některé novinky. Ale hezky popořadě.

Diamantová liga kvality je soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalitu a čistotu prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochotu personálu, nabídku zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji.

Jde o společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl na podzim 2015 zařazen do Programu Česká kvalita. Tento program podporuje vláda České republiky a je součástí Národní politiky kvality. Odborným garantem soutěže je Česká společnost pro jakost.

Cílem lepší služby pro zákazníky

Soutěž výrazným způsobem napomáhá zlepšovat úroveň služeb právě v oblasti malo- a velkoobchodu. Potvrzuje se, že v České republice se nachází řada prodejen, které splňují vysoké standardy kladené na kvalitu poskytovaných služeb, šíři sortimentu a vstřícnost zaměstnanců vůči zákazníkům. Jednotlivá ocenění by měla prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly. Současně se odlišují od konkurence a jsou znamením pro zákazníky, že právě tady jdou jejich přáním naproti. Účelem soutěže není vybrat jedinou vítěznou prodejnu, ale ocenit, dekorovat a následně upozornit na všechny prodejny, které splní podmínky pro získání ocenění.

První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2016 a do její finální fáze se dostalo 19 maloobchodních prodejen s převahou sortimentu potravin. Do druhého ročníku se vedle malo- a velkoobchodních prodejen s převahou sortimentu potravin nově zapojily i prodejny s nepotravinovým sortimentem. Do finální fáze soutěže bylo nominováno celkem 41 prodejen.

V obou ročnících bylo v rámci slavnostního galavečera uděleno kromě titulu Držitel ocenění Diamantová liga kvality i několik zvláštních cen, konkrétně Zvláštní cena prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Cena za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost. Ochranná známka Diamantová liga kvality je vítězům propůjčena na dobu dvou let.

Podrobné hodnocení

Prodejny se důkladně hodnotí nezávislými auditory na základě celé škály parametrů, ať už jde o legislativní pravidla, hygienické podmínky nebo kulturu prodeje. Metodika hodnocení se zakládá na posuzovaní prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index). To znamená, že neznámý zákazník při své návštěvě na prodejně hodnotil tři základní kritéria zákaznické spokojenosti. Těmi je v případě prodejen s potravinami úroveň celkového vzhledu prodejny i jednotlivých úseků, kvalita zboží a úroveň služby zákazníkovi. U nepotravinových prodejen se jedná o úroveň celkového vzhledu prodejny i jednotlivých úseků, sortimentní nabídku a kvalifikovanost personálu.

Následný neohlášený audit prováděný dvojicí nezávislých hodnotitelů se zaměřuje na dodržování legislativních pravidel, komplexnost doplňkových služeb, hygienickou dokonalost prodeje potravin a na úroveň nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel.

Součástí přihlášky je také sebehodnotící dotazník. V něm každá prodejna mimo jiné uvádí své hlavní důvody (např. realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu apod.), jimiž se odlišuje od konkurence a které ji nominují k získání do soutěže k získání značky.

Mnohé hodnocené prodejny kladou důraz na rozšiřující se nabídku doplňkových služeb, ať už jde například o pokrytí wi-fi, dětský koutek nebo vlastní pekárnu či řeznictví. Zvýšená pozornost je věnována matkám s dětmi nebo seniorům. U prodejen s potravinami se také navyšuje spolupráce s lokálními dodavateli, totéž platí i o pestřejší nabídce pro zákazníky se zvláštními požadavky na výživu.

Třetí ročník s novými kategoriemi

Aktuální třetí ročník doznal dalšího rozšíření, konkrétně o soutěžní kategorii Prodejny malo-formátového typu. Do ní spadají venkovské prodejny, nacházející se v sídlech do 3 000 obyvatel, a specializované prodejny, což jsou prodejny s úzce specializovaným sortimentem (např. pultový prodej elektro, květinářství apod.).

Za účelem dalšího zatraktivnění soutěže a získání širšího spektra soutěžitelů rozhodla Řídicí rada pro stávající ročník o zavedení speciální kategorie, kterou je zákaznická nominace oblíbené prodejny.

Do budoucna by se hodnocení v rámci Diamantové ligy kvality mělo rozšířit i na další subjekty a podnikatele, ať už jde o oblast hotelů, restaurací a dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem (například cestovní kanceláře a agentury, ski areály a další).

Všem letošním účastníkům v soutěži držíme palce!

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.