GIG ekonomika a retail

Studie americké firmy MBO Partners potvrzuje, že v roce 2017 představovala GIG ekonomika v USA 31 % z celkové pracovní síly pracující v soukromém sektoru. Prognózy předpovídají, že do roku 2020 stoupne tento podíl až na 40–50 %.

Zatím posledním novým typem ekonomiky a zdrojem růstu se zdá být GIG-ekonomika. Je založena na dočasném a flexibilním angažování pracovníků na určitý úkol a přináší tak zajímavé nové možnosti organizování byznysu.

Po předindustriální, na ruční práci a zemědělství založené ekonomice přišla průmyslová revoluce a nastoupila industriální ekonomika, po ní pak vědecko-technická revoluce připravila cestu pro postindustriální ekonomiku založenou na službách. Ta se posléze pod vlivem informačních technologií transformovala na znalostní ekonomiku s důrazem na prodej myšlenek / Thinks /, nikoli věcí / Things /.

Spolehlivá a výkonná digitalizace systémů v reálném čase pak umožnila vznik tzv. sdílené ekonomiky a objevili se noví giganti byznysu jako Uber nebo Airbnb. Zatím posledním novým typem ekonomiky a zdrojem růstu se zdá být GIG ekonomika. Je založena na dočasném a flexibilním angažování pracovníků na určitý úkol a přináší tak zajímavé nové možnosti organizování byznysu.

Krátkodobé angažování ke splnění pouze jednoho konkrétního úkolu se zamlouvá jak firmám, tak lidem nabízejícím svou pracovní sílu. Zefektivňuje a zlevňuje zvláště různé služby a umožňuje lepší a pružnější vybalancování práce a soukromého života pracujícího člověka, zvláště pokud je kombinováno s vlivem tzv. sdílené ekonomiky. Klasickým příkladem takové úspěšné kombinace může být třeba Uber.

3 podmínky fungující GIG ekonomiky

Tento nový fenomén se šíří jako lavina všude, kde existuje poptávka po vykonání jednorázových, krátkodobých úkolů. Což je téměř ideální situace pro retail, kde je model byznysu právě na jednorázových a krátkodobých úkolech založen. K úspěšnému a fungujícímu propojení GIG ekonomiky a retailu jsou však potřebné tři základní věci:

  • Digitalizace a automatizace

GIG ekonomika s efektivní digitalizací a řízením informací v reálném čase stojí anebo padá. Studie firmy Intuit ukazuje, že digitalizace a automatizace je nutná podmínka pro řízení procesu permanentní změny, který je jádrem GIG ekonomiky. Jde o jakýsi ekonomický odraz stavu společnosti, pro který polský filozof a sociolog Zygmunt Bauman razí termín „tekutá modernita“. Zapomeňte na telefonování a práci s počítačem! Pokud digitalizace a automatizace nedosáhla u retailového obchodníka takového stupně, že zájemce o jednorázovou práci ji může získat odkudkoli pouze pomocí svého chytrého mobilního telefonu a bez osobního kontaktu, pak se GIG ekonomika se svými výhodami nemůže v retailu významně uplatnit.

  • Svobodný pracovní trh

Současná podoba pracovního trhu, zvláště v Evropské unii, představuje další závažnou překážku pro široké uplatnění GIG ekonomiky obecně a v retailu zvláště. Zákony regulující pracovně-právní vztahy jsou nepružné a ustrnuly kdesi na přelomu 19. a 20. století. Zpružnění pracovního trhu a jeho co největší flexibilita je nutnou podmínkou pro prosazení výhod GIG ekonomiky. Ekonomičtí vítězové zítřka budou vyznávat pružný a přetržitý pracovní poměr, nikoli nepřetržitý pracovní úvazek. Taková reforma pracovního trhu zdá se být pro současnou generaci politiků EU nestravitelná, ale domnívám se, že až se do řízení společnosti výrazněji prosadí generace mileniálů, tak se situace rychle změní – a GIG ekonomika se plně prosadí.

  • Odbourání strachu z nejistoty

Strach z nejistoty je totéž, co osobní nesvoboda. Pracovník může lpět na jakýchsi „jistotách“ své pracovní pozice a náplně, ale platí za tyto takzvané jistoty ztrátou značné části své osobní svobody. Přitom v dnešní době se již jedná spíše o jakousi představu jistoty práce, než jistotu práce samotnou. Pokud se lidé dokáží oprostit od tohoto lpění na falešných jistotách práce a stanou se skutečně svobodnými jedinci rozhodujícími o své práci a životě bez strachu z nejistoty, který toto rozhodování může vyvolat, pak nastane ideální situace k tomu, aby i oni mohli plně využít všech výhod GIG ekonomiky.

Řešení pro retail a služby zákazníkům

V retailu existuje celá řada prací – mikroúkolů, pro které je GIG ekonomika vynikajícím řešením, zvláště pak v oblasti služeb zákazníkům a jejich zlepšování. Lidé kontrahovaní pro tyto úkoly retailovým obchodníkem mohou i splnění svého úkolu prostě jen reportovat pomocí svého chytrého mobilního telefonu. List Washington Post uveřejnil v květnu 2018 článek o tom, jak se GIG ekonomika začíná mohutně prosazovat v retailu USA. Ať už se jedná o klasické jednorázové úkoly jako je doplňování zboží na regály a merchandising, předvádění a degustace výrobků na prodejně či kontrolní nákupy, až po nová uplatnění, jako je například donáška nákupu potravin domů zákazníkovi v ten samý den, kdy si nákup online objedná, vymáhání dluhu nebo řízení promoční aktivity na jedné nebo více prodejen. Určité prvky GIG ekonomiky se v retailu prosazují i v „regulérních“ pracovních pozicích: zaměstnanec si například může flexibilně zvolit, v které prodejně a na které směně bude příště pracovat. To vše bez jakéhokoli kontaktu s kýmkoli z personálního oddělené nebo s vedoucím prodejny. Digitálně a automaticky.

Pro informaci a snad i pro inspiraci bych rád uvedl několik webových adres, které jsou v USA epicentrem GIG ekonomiky.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 9.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.