Komodity: Výhled pro globální trh s masem

Na světovém trhu s masem se v následujících 10 letech očekávají další změny. I když třeba nebudou ve srovnání s dalšími komoditami, které končí na spotřebitelském stole, tak výrazné, mělo by se s nimi počítat.

Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a studie Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) počítají s tím, že celosvětová produkce masa během 10 let ve srovnání s ročním průměrem za období 2016–2018 stoupne o 12,5 % na 364,4 mil. tun (v hmotnosti jatečných těl).

Očekávaný přírůstek světové produkce během následujících 10 let připadne skoro ze tří čtvrtin na rozvojové země, poznamenává studie OECD a FAO. Prognostici počítají s největším vzestupem výroby v Latinské Americe (téměř o 18 %). Zhruba polovina vyprodukovaného masa v tomto regionu bude stejně jako dosud pocházet z Brazílie.

Produkce v klíčových zemích stoupne o dvoucifernou hodnotu

Produkce během příštích deseti let stoupne ve většině klíčových zemí o dvoucifernou hodnotu. Nejvíce v Indii, Austrálii a Brazílii. Ale zatímco prvně uvedená země, jež počtem obyvatel s velkou pravděpodobností předstihne Čínu, se zaměří na lepší uspokojování domácí poptávky, nikoli na export (ten se v jejím případě sníží), Brazílie a Austrálie budou expandovat na zahraniční trhy. Stejně tak Thajsko (růst exportu o více než 36 %).

Celosvětová spotřeba masa poroste – celkem logicky – stejným tempem jako produkce. Poptávku požene hlavně Asie, kde dlouhodobá předpověď počítá se vzestupem spotřeby skoro o 15 % na 171,6 mil. tun, z toho v Číně asi o desetinu na 95 mil. tun. Zájem o maso mezi spotřebiteli se bude nadále zvyšovat v USA, kde předpokládaná konzumace stoupne zhruba o desetinu, tedy stejně jako v Číně.

Naproti tomu v Evropské unii bude poptávka v podstatě stagnovat, a příliš se nezvýší ani v Rusku usilujícím o vyšší míru soběstačnosti. Vůbec nejvyšší dynamika se očekává v Africe, kde spotřeba vzroste asi o čtvrtinu na 24,5 mil. tun. Avšak na tomto kontinentu se přibližně dvě pětiny spotřeby koncentrují do třech zemí – Egypta, Nigérie a Jižní Afriky.

Exportní postavení na globálním trhu s masem výrazně posílí Latinská Amerika. Její podíl by měl během deseti let stoupnout z 25 % (průměr za období 2016 – 2018) na skoro 29 % v roce 2028. Přitom na Brazílii by mělo připadat přibližně 72 % vývozu z tohoto regionu. Brazílie má podle analýzy velký produkční potenciál, daný hlavně rozsáhlou krmivovou základnou (pastviny). Čínskou produkci podpoří prováděné slučování malých výrobních jednotek do větších komerčních celků dosahujících vyšší produktivity.

Vzpruhou pro americké farmáře bude především rostoucí domácí poptávka po mase.

Země závislé na dovozu budou podle předpovědi v roce 2028 na světovém trhu poptávat přes 39 mil. tun masa ve srovnání s 33 mil. tun v ročním průměru za období 2016–2018. Z toho by měla Asie generovat poptávku v objemu 20,8 mil. tun, což bude představovat skoro 70 % očekávané globální poptávky po mase. V období, jež slouží jako srovnávací základ, (2016–2018) Asie poptávala v průměru 17,3 mil. tun ročně, což bylo 52,4 % globálního objemu.

Na světovém trhu stoupne význam Afriky, jejíž dovoz stoupne z přibližně 3 mil. tun na 4,5 mil. tun. Ale poptávka na tomto kontinentu, kde přibývá obyvatel nejrychleji, se koncentruje do dvou zemí – Jižní Afriky a Egypta, jejichž dovoz by měl v roce 2028 dohromady činit kolem 1,4 mil tun.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.