Legislativní změny u cigaret v roce 2020

Od 1. ledna 2020 vstoupil v účinnost daňový balíček, který upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Kromě snahy výraznějším zvýšením konečné ceny snížit spotřebu tabáku je důvodem také nutnost harmonizace sazeb s právem EU, resp. splnění podmínky, že spotřební daň z cigaret musí činit nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret.

Pro tabákové výrobky obsahuje daňový balíček přechodné období dvou měsíců, aby bylo možno dodržet šestitýdenní lhůtu pro odběr nových tabákových nálepek. Nové sazby spotřební daně začnou platit od 1. března 2020.

Od té doby začne běžet tříměsíční lhůta pro doprodej zásob a od 1. června 2020 tak bude možno prodávat už jen cigarety s novou sazbou daně. „Spotřební daň na cigarety je rozdělena na dvě části, přičemž její procentní část se zvýšila o tři procenta a pevná sazba o více než deset procent. Od dubna loňského roku se spotřební daň vztahuje i na zahřívané tabákové výrobky. Pro tuto daň zároveň platí stejné procentuální navýšení jako u klasických cigaret,“ uvádí Aneta Řehánková, konzultantka v oddělení daní společnosti Deloitte.

Skončí mentolové cigarety a cigarety s mentolovými kapslemi

Od 20. května 2020 budou na všech trzích EU – včetně bezcelních prodejen – zakázány veškeré mentolové cigarety a cigarety s mentolovými kapslemi. Zákaz vyplývá z evropské směrnice o tabákových výrobcích, která nabyla platnosti dne 19. května 2014. Směrnice zavedla zákaz cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi – tedy s jasně rozpoznatelnou vůní nebo chutí odlišnou od tabáku. Pro mentolové cigarety a tabák doposud výrobci využívaly přechodného období, které končí právě 20. května 2020.

Zákaz EU se vztahuje na cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, netýká se zahřívaných tabákových výrobků. Regulace příchutí e-cigaret zůstává v kompetenci jednotlivých členských států EU.

Kontrola online prodejců tabákových výrobků dopadla špatně

Žádný z prověřovaných internetových prodejců tabákových výrobků, které v rámci cílené kontrolní akce prověřovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), nesplnil všechny zákonem stanovené podmínky při ověřování věku nakupujících. Celkem 11 kontrolních nákupů, při kterých inspekce spolupracovala i s nezletilými figuranty, ukázalo, že všichni prověřovaní prodejci porušili právní předpisy a většina prodejců nedostatečně ověřila věk nakupujících a umožnila tak nákup tabákových výrobků na internetu i nezletilým osobám.

V rámci kontroly SZPI zjistila mj. následující nedostatky:

  • V 9 případech inspektoři zjistili, že e-shop není vybaven povinným systémem jednoznačně ověřujícím věk nakupujícího. Někteří prodejci ponechávali ověření věku až na dopravce při předání zásilky, nebo spoléhali na formální potvrzení věku nakupujícího. Za dostatečné nelze považovat zaškrtnutí políčka „je mi 18 let“, zadání data narození ani podobné způsoby ověření věku.
  • Ve 3 případech nedošlo k ověření věku kupujícího při předání zásilky tabákových výrobků.
  • V 5 případech prodejci nesplnili povinnost oznámit systém ověření věku do registru Ministerstva zdravotnictví.
  • Ve 2 případech absentovala v e-shopu informace o zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Podmínky pro prodej tabákových výrobků na dálku (např. prostřednictvím internetu) stanovuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon jednoznačně stanovuje požadavek na elektronické ověření věku nakupujícího a SZPI považuje za splnění tohoto požadavku následující způsoby:

  • systém mojeID (příp. jeho obdoby),
  • ověření věku dle průkazu totožnosti při registraci učiněné osobně,
  • prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti (údaje nesloužící identifikaci osoby a věku jsou anonymizovány),
  • jiný hodnověrný a jednoznačný způsob (např. listinný dokument ověřený na Czechpoint, je-li z něj patrná identita osoby a její věk atd.).
  • Ostatní způsoby, např. zaškrtnutí políčka „Je mi 18 let“ apod. nejsou považovány za dostatečné.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 01-02.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.