Digitalizace řízení lidského kapitálu

Digitalizace posouvá řízení lidského kapitálu na novou úroveň minimálně ve dvou oblastech: v řízení personálních dat a v řízení firemních procesů vyžadujících interakci mezi zaměstnanci.

Heslo “spotřebuj a odhoď” v personalistice nikdy nevede k nějaké udržitelné strategii byznysu. To platí bez výjimky i pro firmy podnikající v nové GIG ekonomice a pro jejich zaměstnance.

Od dob taylorismu a zavedení pásové průmyslové výroby pracuje teorie i praxe řízení byznysu s pojmem “ řízení lidských zdrojů”, pod který zahrnuje vše od přijímání zaměstnanců přes jejich motivaci, zvyšování znalostí a výkonu, optimalizaci organizační struktury až po předávání zkušeností nástupcům. Celá věc má ale velký háček. Tento zastaralý pojem je totiž neobyčejně zavádějící. Zdroje se totiž v byznyse jednorázově spotřebovávají, zatímco cílem personální práce je lidské zdroje kultivovat a multiplikovat, protože pouze a jedině zaměstnanci jsou nositelem nejcennějšího firemního kapitálu, a sice souboru znalostí, dovedností a zkušeností.

Při řízení byznysu se proto začal razit a používat nový pojem, “lidský kapitál”, který mnohem lépe vyjadřuje cíle a smysl personální práce. Zdroje firma spotřebovává, kapitál si chrání a rozmnožuje ho. A nejen to. Vnímání zaměstnanců jako kapitálu umožňuje také zvolit a zavést do personální praxe nástroje řízení a postupy přinášející byznysu větší hodnotu, jako je například preference dlouhodobého koncepčního rozvoje zaměstnanců oproti krátkodobému spotřebování jejich znalostí nebo zručnosti.

COVID 19 urychlil digitalizaci firemních procesů

Digitalizace posouvá řízení lidského kapitálu na kvalitativně novou úroveň minimálně ve dvou oblastech, v řízení personálních dat a v řízení firemních procesů vyžadujících interakci mezi zaměstnanci. Jako každý pokrok s sebou ovšem hned přináší i nový problém spolehlivé ochrany digitalizovaných personálních dat a informací. Hackeři nikdy nespí a odposlouchávání kabelového telefonu se nám dnes jeví (z našeho dnešního hlediska samozřejmě) jako naprosto nicotný problém ve srovnání s riziky, kterým musí dnes a denně čelit digitalizované řízení lidského kapitálu. Ochrana dat musí být navíc v souladu se všemi zákonnými předpisy.

Digitalizace řízení lidského kapitálu začala digitalizací personálních dat a informací. Ještě před koronavirovou krizí byla digitalizace personální práce v této oblasti více zavedená a užívaná oproti digitalizaci v oblasti řízení procesů. To se ale v důsledku krize COVID 19 dnes radikálně mění a firmy hledají a bleskově zavádějí nové způsoby digitalizace firemních procesů, při nichž dříve docházelo ke vzájemnému kontaktu osob. Bezkontaktní platby (mzdy, vyúčtování personálních nákladů) a bezkontaktní komunikace (on-line meetingy, on-line přijímací pohovory) jsou dnes heslem dne a toto postavení v personální práci si bezpochyby udrží i do budoucna.

Digitální 24/7 přístup všech zaměstnanců

Digitalizace personálních dat byla odstartována používáním specializovaných softwarů. Typickým příkladem jsou různé speciální softwary pro automatizované řízení mzdových dat včetně daní a odvodů. Logicky se pokračovalo s digitalizací všech personálních dokumentů, včetně pracovních smluv a právních zákonných předpisů. Samozřejmostí jsou databáze s informacemi a výkonnosti zaměstnanců a jejich pracovní době atd.

Situace v personalistice však začala poněkud nepříjemně připomínat pověstného “kočkopsa”: data a informace byly již většinou v digitální podobě, ale procesy personálního řízení nikoli. Jednotlivé specializované personální databáze tak v podstatě byly jen jakési vzájemně nepropojené izolované ostrovy digitalizace. Personalista nemohl při své práci plně využít hodnotu, kterou digitalizace do řízení lidského kapitálu přinášela a podobal se malému dítěti, které používá výkonný počítač ke spočtení úlohy “kolik je jedna a jedna?”. Každý, kdo touto fází personální práce v byznyse prošel, ví asi přesně, o čem zde hovořím.

Naštěstí netrvala dlouho. Digitalizované nástroje určené k řízení personálních procesů se objevily poměrně rychle a koncentrovaly se (a dodnes se koncentrují) na několik klíčových procesů řízení lidského kapitálu. Digitální tréninky jsou z nich asi dnes nejznámější a dostaly i své jméno, “webinář”. Následovala digitální inzerce pracovních příležitostí, on-line vedené přijímací řízení a výběr nových zaměstnanců. Řízení komunikace a interního toku informací od a k zaměstnancům je dalším významným personálním procesem, kde digitalizace přináší obrovskou hodnotu. Digitální 24/7 přístup všech zaměstnanců k jednomu virtuálnímu zdroji všech informací obrovsky urychluje a zjednodušuje šíření potřebných informací mezi zaměstnanci.

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.