Bio: Jednoduše dobré jídlo šetrné k přírodě

Na světě se ročně prodají biopotraviny za 75 miliard eur – tedy skoro 2 biliony korun. Evropský bio trh vzrostl v roce 2018 o téměř 8 % a vyšplhal se na 40,7 miliard eur. Za posledních deset let se v Evropě spotřeba biopotravin na obyvatele zdvojnásobila a dosahuje 50 euro. V České republice pak v roce 2018 činila 416 Kč.

Na celém světě hospodaří podle pravidel ekologického zemědělství přibližně 2,4 miliony farmářů, z toho 350 tis. v Evropě. České ekologické zemědělství se začalo rozvíjet v roce 1990, kdy u nás vznikly první tři ekologické farmy.

Nyní je jich skoro 4 600. Zemědělci plodiny pěstují na více než 520 tis. ha zemědělské půdy, uvádí Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. Podle Eurostatu je Česko se skoro 15% podílem ekologického zemědělství na celkové ploše půdy šesté v Evropě – po Rakousku, Estonsku, Švédsku, Itálii a Švýcarsku. České eko farmy dodaly podle Ročenky 2016 vydané Ministerstvem zemědělství na trh na11 000 tun hovězího, 33 mil. litrů mléka, 18 000 tun pšenice, 3 300 tun jablek, 3 200 tun vinných hroznů nebo 900 tun zeleniny. Přibližně 750 firem u nás biopotraviny vyrábí. Více než 200 z nich tvoří farmáři a vinaři, kteří ze své vlastní produkce vyrábějí uzeniny, džemy, sýry, víno atd.

Ekologičtí zemědělci na vzestupu

Ke konci roku 2018 bylo v Evropě ekologicky obhospodařováno již 15,6 mil. ha (Evropská unie: 13,8 mil. ha). S 2,2 mil. ha je Španělsko nadále zemí s největší výměrou ekologicky obhospodařované zemědělské půdy v rámci Evropy, následuje Francie a Itálie (každá 2 mil. ha). Meziročně vzrostla výměra zemědělské půdy v ekologickém režimu o 1,25 mil. ha v Evropě a v Evropské unii o 1 mil. ha, což představuje nárůst o 8,7 %, resp. 7,6 %. Největší meziroční nárůst vykázala Francie o více než 290 000 ha a Španělsko s nárůstem o více než 160 000 ha oproti roku 2017.

Ekologicky obhospodařovaná půda v Evropě představovala 3,1 % celkové zemědělské půdy a 7,7 % v Evropské unii. V Evropě (a celosvětově) mělo nejvyšší podíl půdy v EZ na celkové zemědělské půdě Lichtenštejnsko (38,5 %), následovalo Rakousko, země s nejvyšším podílem půdy v EZ v rámci Evropské unie (24,7 %). Deset evropských zemí uvedlo, že mělo podíl EZ nad 10 % (patří mezi ně i Česká republika). Počet ekologických zemědělců v Evropě v roce 2018 vzrostl o 5,4 % (7,2 % v Evropské unii).

V Evropě bylo registrováno téměř 76 000 zpracovatelů (výrobců biopotravin), z toho téměř 71 000 v Evropské unii. Významně narostl i počet dovozců na téměř 5 800 firem v Evropě (přes 5 000 v EU). Zemí s nejvyšším počtem registrovaných výrobců biopotravin byla Itálie (více než 20 000), zatímco Německo mělo nejvíce dovozců (více než 1 700).

Evropský biotrh překonal 40 miliard euro

Evropský bio trh vzrostl v roce 2018 o téměř 8 % a dosáhl 40,7 mld. eur. Některé z hlavních trhů si dokonce užily dvouciferné tempo růstu. Za posledních deset let se v Evropě spotřeba biopotravin na obyvatele zdvojnásobila a dosahuje 50 euro. Nejvíce biopotravin nakupují dánští a švýcarští spotřebitelé. Dánsko navíc jako jediná země na světe překonalo desetiprocentní hranici podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů (11,5 %). Údaje o evropském ekologickém sektoru za rok 2018 (nejnovější dostupná data) vycházejí z nové Světové ročenky pro ekologické zemědělství (The World of Organic Agriculture) zpracované společnostmi FiBL a IFOAM – Organics International. Z ročenky vyplývá, že ekologické zemědělství se v Evropě dynamicky rozšiřuje – narůstá jak výměra ekologicky obhospodařovaných ploch, tak zpracovatelské kapacity i poptávka po biopotravinách.

V celosvětovém měřítku drží evropské země nejvyšší podíly biopotravin na jejich příslušných trzích s potravinami. Dánsko je první zemí, která překonala desetiprocentní hranici a má nejvyšší podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin (11,5 %) na světě. Jednotlivé produkty a skupiny produktů mají ještě vyšší podíl. Například ekologická vejce dosahují přibližně 30 % hodnoty všech vajec prodaných v některých zemích.

V České republice činila celková spotřeba biopotravin v roce 2018, včetně dovozu, 4,43 miliardy korun. To je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 33 %. Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2018 přibližně 7,02 mld. Kč. Vývoz biopotravin vzrostl na zhruba 2,59 mld. Kč, jak vyplývá z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). „K rozvoji výroby biopotravin a ekologického zemědělství přispívá naše Ministerstvo dotací na ekologicky obhospodařované plochy a bodovým zvýhodněním výrobců biopotravin v rámci Programu rozvoje venkova. Podporujeme například i výzkumné projekty a stranou nenecháváme ani osvětovou a propagační činnost. Každoročně pořádáme nejen kampaň Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, ale ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem jsme loni spustili víceletou kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství,“ uvedl na konci dubna při uveřejnění dat za biosegment ministr zemědělství Miroslav Toman.

Průměrná roční spotřeba biopotravin na obyvatele v roce 2018 činila 416 Kč (oproti 314 Kč v roce 2017) a jejich podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl na 1,58 %. Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3 449 mil. Kč. Ve veřejném stravování obrat meziročně vzrostl na 209 mil. Kč, obrat přímého prodeje (jde zejména o přímý prodej z ekofarem) dosáhl 228 milionů, prodej prostřednictvím e-shopů 545 mil. Kč. Po přičtení exportu ve výši 2,59 mld. Kč tak byl v roce 2018 celkový obrat uskutečněný českými subjekty přibližně 7,02 miliardy korun.

Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotraviny za zhruba 2 116 milionů korun. Tento vývoz trvale roste a směřuje převážně do zemí EU, přičemž největší objem biopotravin byl vyvezen do ostatních zemí EU nesousedících s ČR a do Německa. Přestože Německo nadále představuje významné odbytiště české bioprodukce, meziročně došlo ke snížení objemu exportu o více než 43 % (301 mil. Kč). 83 % výrobců biopotravin uplatnilo většinu své produkce na českém trhu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.