Češi jsou ochotni kupovat udržitelné potraviny. Často je ale nerozeznají

Začněme dobrou zprávou. Více než třetina českých spotřebitelů nakupuje vědomě udržitelné potraviny. V zájmu trvalé udržitelnosti výroby potravin jsou Češi nejvíce ochotni upřednostnit lokální a nebalené potraviny. A teď ta horší zpráva.

Češi udržitelné potraviny od standardní produkce v obchodech často nerozeznají. Právě tato zjištění přinesl aktuální průzkum, který zadal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality České republiky. Zrealizovala ho společnost Ipsos.

Hned na začátek je zapotřebí si uvědomit, že udržitelné zemědělství a udržitelná produkce potravin jsou něco, bez čeho se my jako lidstvo do budoucnosti neobejdeme. V průzkumu nás především zajímalo, zda jsou čeští spotřebitelé ochotni změnit své zaběhnuté návyky a upřednostnit potraviny vyrobené v souladu s udržitelností. Dále jsme chtěli zjistit, jestli jsou takovéto potraviny dostatečně rozlišitelné. Ukázalo se, že v tomto směru existuje stále ještě poměrně velký prostor ke zlepšení.

Výsledky průzkumu prokázaly, že dvě třetiny spotřebitelů považují trvalou udržitelnost výroby potravin do budoucna za nevyhnutelný trend. Téměř 80 % zákazníků by souhlasilo si za udržitelné potraviny připlatit, ale zase ne až tak o moc, nejvýše o 10 % ceny. Ohledně udržitelnosti jsou ochotni změnit v některých oblastech své chování zejména ženy a mladší lidé.

Bio jako smysluplná alternativa

Nejčastěji jsou v zájmu podpory trvalé udržitelnosti potravin Češi ochotni upřednostnit lokální a nebalené potraviny – především ovoce, zeleninu a pečivo. Téměř čtvrtina spotřebitelů se pak snaží o omezování plýtvání potravinami promyšlenějšími nákupy, důslednějším spotřebováváním a jejich využitím při vaření. Naopak ochota k nákupu biopotravin či omezení spotřeby ekologicky náročných potravin, jakými jsou maso a mléčné výrobky, je stále relativně malá. Navíc lidé často považují udržitelné potraviny za drahé, a tudíž pro mnohé z nich hůře dostupné.

Každopádně je potěšitelné, že během pandemie se za poslední rok zvýšila poptávka po biozelenině a biomasu. A to především z toho důvodu, že rodiče se pro své děti snažili vařit zdravěji. Bylo by fajn, pokud by Češi i nadále dávali stále více přednost lokální produkci a nákupu potravin vyrobených trvale udržitelným způsobem. Na druhou stranu rozhodně existuje značný prostor pro navýšení spotřebitelů, kteří se zajímají o trvale udržitelné produkty.

Přehledné značení by přišlo vhod

Jak již bylo řečeno, v současnosti vědomě nakupuje udržitelné potraviny více než třetina spotřebitelů. Řídí se přitom informacemi na obalech nebo zařazením potravin do specializovaných sekcí v obchodech. Pokud by byli schopni snáze odlišit udržitelnou a standardní produkci, byl by tento podíl vyšší. Češi totiž udržitelné potraviny často nepoznají.

Naprostá většina spotřebitelů by chtěla být o trvalé udržitelnosti potravin informována v obchodech nebo přímo na obalech. Nejčastěji by Češi uvítali na obalech vyznačení českého původu nebo informaci o udržitelnosti. Třetina by přivítala celostátní či celoevropské logo. Dvě třetiny spotřebitelů by také byly pro informování v médiích.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.