Mějte prodejnu i zboží v bezpečí

Se zajištěním bezpečného obchodování pomáhají kamery, pracovníci bezpečnostní služby i chytré technologie.

Při zajištění zboží, pracovníků i zvýšených hygienických nároků jsou stále zapotřebí lidé. Rychle se vyvíjející technologie však budou nutnost jejich přítomnosti eliminovat.

Bezpečnost v prodejně neznamená pouze zabezpečení vystaveného zboží, ale zahrnuje celou řadu bezpečnostních procesů a ochranu nakupujících i personálu. Zejména v nákupních centrech také zajištění hygienických podmínek na chodbách, ve výtazích i na WC.

Máte zajištěnou cestu?

Zajištění bezpečnosti zboží po celé jeho trase, tedy od vyskladnění z logistického centra až po jeho prodej spotřebiteli, je dané především jeho významem nebo hodnotou. „Jinak jsou zajištěny dodávky drahé elektrotechniky, jako jsou mobilní telefony, tablety a notebooky, a jinak třeba textilního zboží. Co se týká významnějších zásilek, pak je takový transport již běžně vybaven GPS lokalizátorem, který sleduje trasu vozidla a je schopen na dispečink zaslat informaci o odklonu vozidla z předem definované trasy nebo nestandardní dobu a místo zastávky vozidla během přepravy,“ naznačuje Zbyněk Vedlich, Branch Manager společnosti Securitas ČR.

Při ochraně dražšího vystaveného zboží se zabezpečuje zpravidla jeho obal, a to RFID nebo NFC etiketou. Tato technologie umožňuje a zjednodušuje management dat a informací o zboží, přičemž významně přispívá také k ochraně zboží před jeho ztrátou a krádeží. Snad každý z nás se už někdy v obchodním centru setkal s akustickým signálem v okamžiku, kdy zrovna nějaký zákazník opouštěl dveře prodejny. Důvodem byla právě tato technologie, kdy pravděpodobně prodejce opomněl ze systému pomocí PDA skeneru tento RFID štítek odepsat.

S hlídáním pomáhá software

Trendem poslední doby je využívání kamerových systémů s inteligentní videoanalýzou. Takové využití kamerových systémů je dnes zaměřeno například na sledovanost vyšší koncentrace osob u pokladen, takže obsluha prodejny může být automaticky informována o tom, že je zapotřebí otevřít další pokladnu. Dalším možným využitím je analýza počtu osob u jednotlivých regálů, čímž může kamerový systém přispět k cílené reklamě.

V souvislosti s koronavirovou situací byly také kamery nasazovány u vstupu do prodejen, a to jednak ke sledování povoleného počtu osob v prodejně, jednak k měření teploty vstupujících osob pomocí takzvaných termokamer. Ty dokáží zvukovým signálem upozornit obsluhu prodejny nebo přítomného pracovníka fyzické ostrahy na osobu se zvýšenou teplotou. V současnosti je jedna kamera schopna změřit teplotu několika současně vstupujících osob najednou a k její obsluze stačí jen jeden člen fyzické ostrahy, navíc bez nutnosti přímého kontaktu s příchozími.

Hlídat je možné vzdáleně

Přestože digitalizace postupuje rychlým tempem, je u zabezpečování zboží i bezpečnostních procesů stále nutná lidská reakce nebo dozor. Podobně je tomu v případě novinky – řešení dohledu s inteligentní videoanalýzou Remote Video Solution, kterou jako službu nabízí společnost Securitas ČR.

„Jedná se o využití kamerových systému s inteligentní videoanalýzou, a to vše vzdáleně na našem centrálním dispečinku, kde dispečeři nepřetržitě sledují, vyhodnocují a analyzují data z kamer v objektech jednotlivých zákazníků. S pomocí analýzy pak nejde o sledování pasivního kamerového přenosu, ale o reakci na poplachový stav na základě přesně dané analýzy. Takovým typem analýzy může být již výše uvedený větší počet osob v předem definovaném prostoru, změna teploty v objektu, pohyb osob v prostoru nebo jen pohyb osob nežádoucím směrem či změna umístění předmětu v předem definovaném prostoru,“ vysvětluje Zbyněk Vedlich.

Kontrolou proti ztrátám

Mezi nejčastější chyby obchodníků stále patří fakt, že podceňují nebo vůbec nepoužívají pro ochranu svého zboží bezpečnostní prvky, jako jsou zmiňované RFID technologie, kamerové systémy, ale také vstupní systémy do skladových prostor. Dalším nešvarem je „defenzivní“ vystavování žádaného zboží. Jedná se o vystavování většího množství zboží, které se stává terčem zlodějů, protože není dostatečně zabezpečené.

„V neposlední řadě se jedná o nedostatečnou kontrolu vlastních zaměstnanců. Bohužel z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu práce a potřeby co možná nejpřívětivějšího pracovního prostředí dochází k uvolňování pravidel na pracovišti, a to i těch bezpečnostních. Obecně je velké procento ztrát způsobeno vlastními zaměstnanci. Domnívám se, že jejich důsledná kontrola a nastavení pravidel při odchodu ze zaměstnání tak, jako je tomu například v logistických skladech, by významně omezilo ztráty i v prodejnách,“ konstatuje Zbyněk Vedlich.

Zloději míří do center

Riziko krádeží však nehrozí jen v prodejně, ale v i obchodních centrech, kam se kapsáři zejména v chladném období přesunují z ulic. V době předvánočních nákupních horeček narůstají počty krádeží oproti zbytku roku až o 40 %. „Jejich oblíbeným lupem jsou kabelky s osobními věcmi, peněženky s hotovostí a platebními kartami nebo mobilní telefony,“ říká Viktor Houška z BNP Paribas Cardif. Nahrává jim fakt, že jsou zákazníci často nepozorní, věnují pozornost více věcem najednou a jsou roztržití. Zloději se zaměřují především na velká města, která nabízí kýženou anonymitu. Zvyšuje se také mobilita pachatelů, kteří za vidinou lupu přejíždějí i přes celou republiku.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.