Příroda si hledá cestu – do prodejen i skladů

Myš spokojeně přebývající v supermarketu patří do pohádek, ale ne do každodenní reality retailu.

Potravinářská inspekce letos v lednu 2022 uzavřela z důvodu nepřijatelné hygieny 21 provozoven. To je nejvíce za posledních pět let. U převážné většiny uzavřených provozoven inspektoři zjistili zanedbání opatření proti výskytu škůdců, zejména hlodavců.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně apeluje na provozovatele, aby nepodceňovali průběžnou údržbu provozoven a dodržování hygienických předpisů.

Výsledky kontrol SZPI za leden 2022 ukazují, že inspektoři byli nuceni na místě uzavřít celkem 21 provozoven pro závažná porušení hygienických předpisů. Jedná se o nejvyšší počet uzavřených provozoven v daný měsíc za posledních pět let. Ve stejném období roku 2021 inspektoři uzavřeli šest provozoven, v lednu roku 2020 šlo o 15 provozoven, předchozí rok 2019 o 10 provozoven a v lednu 2018 o 13 provozoven. Aktuální zjištění se týkají širokého spektra provozů – restaurací, pivnic, cukráren, rychlého občerstvení, prodejen velkých obchodních řetězců, samostatných maloobchodních prodejen, výroby potravin apod.

Pro připomínku, po skončení nouzového stavu dne 17. 5. 2020, kdy se inspektoři SZPI vrátili ke standardnímu režimu kontrol včetně komplexních kontrol podmínek prodeje i se zázemím, sklady apod., byli při kontrolách maloobchodního prodeje během následujících přibližně dvou měsíců, k 23.7. 2020, nuceni zcela nebo zčásti uzavřít 14 provozoven.

Nejčastějším důvodem k uzavření provozoven je výskyt škůdců

Zdaleka nejčastějším důvodem k uzavření provozoven ze strany SZPI v letošním roce je nezvládnutá prevence výskytu škůdců, zejména hlodavců. Kontrola v prodejnách nebo zázemí zjistila výskyt myšího trusu, potraviny poškozené myším požerem a v některých případech i výskyt mrtvých nebo živých myší. K základním – a u řady kontrolovaných osob zanedbávaným – povinnostem patří pravidelná kontrola deratizačních monitorovacích staniček, ze kterých lze zjistit přítomnost škůdců v provozovně před tím, než dojde k masivnímu rozšíření problému. Přítomnost škůdců a jejich exkrementů v provozovnách představuje závažné riziko pro spotřebitele mj. proto, že ke kontaminaci může dojít i u potravin, na kterých nejsou stopy působení škůdců patrné.

Na druhém místě je dlouhodobě zanedbaný úklid

K dalším častým prohřeškům patří dlouhodobě zanedbaný úklid – znečištěné podlahy a prodejní regály, výskyt plísní v provozovně nebo dokonce v chladicích zařízeních, skladování předmětů nesouvisejících s prodejem potravin, nezvládnutý odvoz odpadu a další nedostatky.

Řešením je prevence

Odborníci, kteří pomáhají řešit firmám problém s nevítanými návštěvníky v podobě hmyzu, hlodavců a dalších škůdců, nabízejí řadu možností a řešení, která nejen splňují požadavky legislativy pro dané prostory, ale jdou i nad její rámec. Záleží vždy na konkrétní situaci a také samozřejmě na přístupu každé firmy a její ochotě do preventivních opatření investovat. Jak ukazují výsledky SZPI, v řadě případů však firmy rizika špatné prevence proti škůdcům podceňují.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 3.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.