Jak a proč mají české společnosti FMCG dodržovat planogramy na 100%

Fast Moving Consumer Goods, tedy rychloobrátkové zboží (FMCG), je zboží, které se nevystavuje v regálech v náhodném pořadí, ale jeho umístění je marketéry promyšleno tak, aby lidé nakupovali více nebo aby věnovali pozornost určitým pozicím se zbožím. Více než 80 % rozhodnutí ohledně nákupu udělají zákazníci přímo v obchodě, proto je velmi důležité správně umístit regály v obchodním prostoru prodejny a rozmístit na nich zboží tak, aby se určité produkty dostaly do nákupního košíku zákazníka.

Experti v oblasti automatizace z IBA Group, kteří vyvíjejí informační řešení Goods Checker pro maloobchod a ze svých zkušeností poukazují na tři způsoby, jak kontrolovat vystavení zboží v prodejně. Podle průzkumu a našich zkušeností je zřejmé, že pokud požadovaný produkt není v regálu na správném místě, obchody ztrácejí až 4 % tržeb.

Dnes je možné udržet a přilákat zákazníky z velké části díky obsluze a když se zajistí, aby obchodní plocha byla pro zákazníky pohodlně uspořádána, zboží bylo v regálu a bylo snadno vyhledatelné, viditelné a cenovky korelovaly se zbožím, a upozorňovaly na slevy a akce atd.

A zde jednu z hlavních rolí hraje planogram. Planogram je schematické znázornění zboží v regálu. Díky němu může merchandiser (to je ten, kdo se stará o vizuální stránku celé prodejny, má na starosti aranžování výloh, vystavování zboží na obchod a sledování průběžné rotace zboží) správně umístit všechny pozice na správná místa a ve správném množství.

Planogram je také jedním z nástrojů na řízení obratu zboží. Pokud například marketéři zjistí, že poptávka po některých produktech vzrostla, vymezí pro tuto položku další prostor v regálu. Marketéři proto neustále analyzují planogramy a mění vystavení zboží v závislosti na poptávce, svátcích, sezóně atd.

Jak kontrolovat dodržování planogramů

Aby vystavení zboží fungovalo, musí se neustále kontrolovat dodržování planogramů: zboží musí stát tam, kde je uvedeno na schématu.

To se dá realizovat třemi způsoby: na místě ručně, vzdáleně automatizovaně a na místě automatizovaně.

  1. Ručně. Toto je standardní a nejběžnější způsob kontroly planogramů. Společnosti s FMCG zaměstnávají merchandisery, kteří chodí po prodejnách, kontrolují skladové zásoby, vystavují chybějící položky, kontrolují shodu vystavení s planogramy a připravují zprávy o své práci pro manažery.

V poslední době získává na oblibě crowdsourcing. Společnosti si najímají zaměstnance od specializovaných firem. Tato metoda je dobrá, když je nával práce dočasný a vlastní lidské zdroje už nestačí.

  1. Vzdáleně. Některé velké společnosti instalují v blízkosti regálů kamery, které periodicky pořizují snímky vystaveného zboží. V případě vad ve vystavení systém pomocí speciálního softwaru posílá zprávu merchandiserovi. Ve zprávě je uvedeno, který produkt, na které polici je třeba opravit. Merchandiser může v aplikaci získat přístup k předmětné kameře, aby se sám přesvědčil, co je špatně s vystavením.

Další možností je robotický merchandiser. Robot vyhodnotí, zda jsou všechny produkty vystaveny, určí chybějící nebo nadbytečné položky, zkontroluje správnost ceny a označení a také najde produkty s prošlou dobou použitelnosti. V případě zjištění nesrovnalostí robot pošle upozornění zaměstnancům prodejny, kteří vše opraví. Už v roce 2016 byli roboti mnohem efektivnější než lidé. Spolehlivost robota se podle studie blíží 100 %, zatímco člověk své úkoly zvládá jen na 65 %.

Ale zavedení robotů nebo instalace kamer vyžaduje značné investice. Proto existuje třetí možnost, která je něco mezi dvěma výše uvedenými.

  1. Automatizovaně. Jedná se o smíšenou formu, kdy merchandiseři dělají svou práci s využitím speciálních informačních řešení. Merchandiser přijde do prodejny, pořídí fotografii regálu a aplikace ukáže, které produkty jsou na správném místě a které je potřeba přemístit. Pokud zboží nemůže být vystaveno, v aplikaci se dá uvést důvody: není skladem, porucha zařízení atd.

Na tomto principu funguje aplikace Goods Checker. Kromě kontroly vystavení zboží má aplikace řadu dalších funkcí.

Tvorba planogramů. Manažeři mohou snadno vytvářet a aktualizovat planogramy; vytvářet planogramy s obrázky metodou drag&drop, aby bylo schéma názornější a stačí 60 vteřin a planogram na 100 položek je hotov 🙂

Důležité je být srozumitelným a transparentním pro obě strany

Práce v terénu. Manažeři vytvářejí úkoly a optimální trasy pro merchandisery, kteří ve své aplikaci označují jejich provedení. Nyní již není potřeba používat komunikátory, kde jsou informace roztroušeny po různých chatech, nejsou synchronizovány s firemními systémy a mohou se snadno ztratit.

Analytika. Aplikace generuje podrobné analytické zprávy podle zadaných kritérií: produkt, prodejna, kategorie, merchandiser atd. Zprávy jsou generovány automaticky na základě výsledků práce počítačového vidění a práce merchandiserů. S Goods Checker mohou manažeři objektivně kontrolovat fotografie od merchandiserů, sledovat důvody, proč případně nejsou planogramy dodržovány – zboží není skladem, porucha zařízení atd. Tak manažeři mohou stanovit pro zaměstnance objektivní KPI.

Případ z praxe: distributor zjistil chyby při vystavení prémiových produktů

Goods Checker pomohl v kontrole přítomnosti zboží na regálech obchodů a přispěl ke snížení nákladů na merchandising velké distribuční a logistické společnosti, multiznačkovému distributorovi čokolády, sladkostí, čaje, kávy, koření a dalších potravinářských produktů. Společnost úspěšně působí na trhu od roku 2000, nyní zaměstnává 2700 lidí.

A jaké bylo zadání?

Při spolupráci s různými obchodními řetězci se klient potýkal s problémem nesouladu mezi planogramem a vystavením zboží v maloobchodních prodejnách. Bylo nutné neprodleně informovat prodejny o nedodržování obchodních a marketingových dohod. Pro analýzu práce merchandiserů klient využil aplikaci Goods Checker.

Zvolený přístup a řešení

Pro pilotní projekt byla vybrána skupina zboží – bonboniéry prémiových bonbonů. Řešení bylo testováno v prodejnách maloobchodního řetězce, který poskytuje merchandisingové služby za příplatek od distributora.

Projekt trval 3 měsíce: polovinu projektu vývojáři zaučovali modely počítačového vidění a přizpůsobovali systém potřebám klienta a dalších 1,5 měsíce auditoři kontrolovali vystavení zboží v terénu pomocí Goods Checkeru.

Co bylo výsledkem

Použití SW Goods Checker pomohlo zjistit případy skutečného narušení vystavení zboží v prodejnách. Manažeři společnosti dostali přehledný systém pro kontrolu vystavení, dokázali zlepšit spolupráci s prodejnami v oblasti viditelnosti produktu.

Shoda s planogramy vzrostla z 60 % na 90 %. Doba terénního auditu v maloobchodních provozovnách se zkrátila díky vysoké rychlosti fungování Goods Checker: jeden snímek se zpracovává max. 30 sekund. Konečná přesnost rozpoznání je 90 %.

Špatné vystavení zboží vede ke ztrátám

V merchandisingu je důležité vše, co ovlivňuje pohodlnost nakupování a emoce lidí v prodejně:

  • atmosféra v provozovně,
  • komunikace personálu se zákazníky,
  • design výloh,
  • prodejní plochy,
  • uspořádání zboží v regálech.

Planogram pomáhá organizovat a udržovat pořádek v regálech a špatné uspořádání zboží je prvním krokem ke ztrátě zákazníků, a tedy ke snížení zisku. Maloobchodníci a výrobci již ustupují od ruční kontroly dodržování planogramů a snaží se proces automatizovat. Aplikace pro porovnávání vystavení zboží s planogramy, monitorovací kamery, a dokonce specializované roboty jsou tím, čemu se má věnovat pozornost právě teď.

Jeden komentář: “Jak a proč mají české společnosti FMCG dodržovat planogramy na 100%”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.