Automatizace hotovosti – nové možnosti pro segment čerpacích stanic

Potřeba adaptace čerpacích stanic na měnící se tržní podmínky je dnešní realitou.

„V některých ohledech dramatické změny, ke kterým došlo v roce 2020, kdy se každodenní život výrazně změnil, poskytly prodejcům pohonných hmot náhled na pravděpodobný dopad energetické transformace v nadcházejících letech.“ McKinsey & Company: Fuel retail in the age of new mobility 2021.

Náročné ekonomické prostředí pro čerpací stanice

Snižující se ziskové marže a zvyšující se konkurence v oblasti nemovitostí znamená, že se čerpací stanice nemohou uživit jen prodejem pohonných hmot. Potenciální ekonomický útlum nebo dokonce recese může poptávku po pohonných hmotách navíc snížit. Nezapomínejme také na rostoucí globální snahu o přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku.

V tomto náročném ekonomickém prostředí musí čerpací stanice zůstat konkurenceschopné, čehož lze dosáhnout především hledáním efektivnějších způsobů provozu a diverzifikací. To bude znamenat přechod od “vehicle” orientovaného business modelu k business modelu orientovaného na zákazníka a vznik strategických partnerství pro zajištění nových produktů a služeb.

Tvorba a vznik zákaznicky orientovaného business modelu

Některé řetězce čerpacích stanic již tuto změnu započali. BP nedávno oznámilo, že ve Velké Británii a Irsku 50 % zákazníků přijíždí na čerpací stanice pro občerstvení, nikoli pro pohonné hmoty. Německý Shell navázal před několika lety spolupráci s Postbank a poskytuje bankovní služby pro zákazníky na 1 300 čerpacích stanicích. Místo standardního bankomatu používají hotovostní recyklační zařízení umístěné za přepážkou, což umožnuje zákazníkům větší flexibilitu výběrů, vkladů a výměn.

Další příklad spolupráce na poli čerpacích stanic zahrnuje partnerství s Amazonem – v tomto případě došlo k vytvoření sítě míst pro vyzvedávání zásilek. Nebo spolupráce s Allego (hlavní poskytovatel dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v Evropě) na zavedení rychlodobíjecích stanic na vybraných lokalitách.

Dobrou výchozí pozicí k úspěchu je pro obchodníky v oblasti čerpacích stanic jejich výborně rozmístěná síť provozoven, díky níž mohou pro zákazníky vytvořit skvělou nabídku. Dnešní spotřebitelé hledají především pohodlí a úsporu času. Pokud mohou uspokojit více než jednu potřebu v dané lokalitě, tehdy se stává tato lokalita atraktivnější. Vyzvednutí nákupu na cestě z práce, zásilky objednané v e-shopu, hotovosti, káva nebo občerstvení během nabíjení vozidla – to všechno jsou služby, které dnešní spotřebitel oceňuje a přináší konkurenční výhodu.

‘…pokles v oblasti prodeje pohonných hmot bude kompenzován zisky v prodeji “non-fuel” sortimentu, přičemž globálně očekáváme zvýšení hodnoty v této oblasti z 22 miliard dolarů v roce 2019 na 30 miliard dolarů v roce 2030.’ McKinsey & Company: Fuel retail in the age of new mobility 2021.

Klíčem je provozní efektivita

Zmíněné dodatečné služby však musí být správně zajištěny a řízeny. Dodatečné služby mohou přilákat nové zákazníky, nicméně pokud se zákazník setká s dlouhými frontami na zaplacení a přetíženým personálem, snadno se může tato příležitost změnit na nepříjemnou zákaznickou zkušenost.

Technologie automatizace hotovosti GLORY CI-10 je jedním z nástrojů, který může pomoci obchodníkům s pohonnými hmotami tuto provozní výzvu zvládnout. Snížení času řídit a zpracovávat hotovost uvolňuje cenné lidské zdroje a obsluha tak může strávit více času se zákazníky. Samoobslužné pokladny a kiosky mohou pomoci zvládnout fronty – tedy klíčový problém pro většinu zákazníků při placení na pokladně. Významný pokrok v této oblasti lze pozorovat na mnoha čerpacích stanicích napříč Evropou. Například v Irsku, na čerpací stanici Maxol se díky automatizaci hotovosti na pokladnách, ale i v zázemí podařilo významně zvýšit provozní efektivitu.

MAXOL

Pohled do budoucnosti – instalace CI-10 na českých benzínkách

Působivým příkladem čeho lze v oblasti čerpacích stanic dosáhnout je např. čerpací stanice Pumpa v Průhonicích, která byla otevřena v prosinci 2021. Jedná se o moderní stavbu, která nabízí kromě standardních služeb dobíjení elektrických vozidel, skvělou restauraci a pekárnu. Restaurace a pekárna je přitom přístupná nejen ze silnice, ale také z přilehlého města. Pro zvládnutí práce s hotovostí se Pumpa rozhodla na pokladnách nainstalovat automatické pokladny GLORY CI-10.

 

Pumpa Gas Station courtesy of Dmitry Meiner idnez.cz

Dalšími příklady velmi úspěšných instalací automatických pokladen GLORY CI-10 v prostředí českých čerpacích stanic jsou také Karl Oil v Přáslavicích nebo Amigo v Olomouci.

Karl Oil
Pumpa Amigo

V budoucnu bude nutné, aby podnikatelé v oblasti čerpacích stanic zvažovali nové služby, které by mohli poskytovat a tím přilákat zákazníky, stejně tak nástroje, které by jim mohly v tomto úsilí pomoci. Automatizace hotovosti pomocí GLORY CI-10 může významně přispět k větší spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a provozní efektivitě čerpací stanice.

Pro více informací o automatizaci zpracování hotovosti kontaktujte Albacon Systems, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.