Obal je „bránou“ k produktu

Segment e-commerce balení stále přináší řadu výzev. Velkým tématem k řešení je celý řetězec: obal – balení – přeprava – doručení.

E-commerce segment patří k nejprogresivnějším obalovým oblastem vůbec. I když od dob covidu, kdy byl patrný rekordní skokový nárůst obalů, se tempo poněkud umírnilo, s dalším, i když o poznání pozvolnějším nárůstem se dá počítat i v letošním roce. Vlastní trendy se dotýkají nejenom oblasti obalů, ale i zpracovatelských strojů i balících technologií.

Některé tendence přetrvávají již z minulých let, nicméně často přebírají ještě další důraz na rychlejší řešení, To se týká především nadměrných obalů – dlouhodobě jsou řešeny především z hlediska financí a materiálových úspor, nověji i z důvodu udržitelnosti, nejnověji pak i s ohledem na celý životní cyklus ve spojení s cirkulární ekonomikou. Zajímavé jsou koncepty současného řešení, zdaleka totiž nejde jen o vývoj nových materiálů či konstrukce obalů, ale i o holisticky pojaté systémy balení, tedy s akcentem na vývoj odpovídajících technologických řešení. Další míra jak ekonomických, tak i ekologických úspor je představována ve změně chápání vnitřní fixace. Odklon je od nevzhledných, často ne úplně funkčních, či naopak zbytečně předimenzovaných fixačních prvků směrem k ekologičtějším typům, obvykle standardního charakteru. Ostatně i řada nových technologií v balení tomu i odpovídá, ať již v podobě ergonomie balících stolů, tak i mechanizovaných či plně automatizovaných řešení.

První setkání s „živým“ produktem je vždy s obalem

Hlavním rozdílem oproti kamennému nakupování je, že reálně produkt vždy vidíme teprve po rozbalení. Ochranně – manipulační funkce zde tedy nejenom zůstává primární, ale je i značně posílena. Balení v e-shopech je důležitým faktorem, který se nevyplatí podcenit, protože může ovlivnit vnímání produktu zákazníkem a celkový úspěch nejenom jeho samotného, ale i brandu/značky. Balení může mít obrovský dopad na šance na opakování nákupu, protože je často prvním fyzickým setkáním se značkou a může ovlivnit celkovou zkušenost zákazníka s produktem. Pokud je obal e-commerce dobře navržen a chrání produkt během přepravy, v konečném důsledku zlepší dojem zákazníků o společnosti, takže je pravděpodobnější, že u nich v budoucnu znovu nakoupí. Bohužel, i když výrobci dokáží nabídnout řadu zajímavých obalů, které by značku lépe komunikovaly dalšími atributy (vhodný tisk, konstrukce, personalizace, využití pokročilých technologií, reklamní sdělení), provozovatelé e-shopů zatím tyto možnosti často podceňují. Jak vow efekt (moment překvapení), tak unboxing experience (radost z rozbalování) je přitom něco, zač si je zákazník nejen ochoten připlatit, ale především pomáhají zvyšovat loajalitou ke značce.

Zákazník žádá, trh zatím odolává…

Z řady průzkumů vyplývá fakt, že zákazník je ochoten si za obal, který koresponduje více s jeho názory, připlatit. Týká se to nejenom ochranně – enviromentálních řešení, kdy především generace Z a mladší, která nakupuje na internetu nejčastěji, již často přehnaně nadměrný obal spojuje negativně s produktem a vnímá ho, tak, že producent či dodavatel zboží neřeší enviromentální dopady. Což vede i k odklonu od značky. Současný zákazník chce být oslovován přímo, a proto vítá personalizované obaly, které ho mohou vtipně, překvapivě, nebo i edukativně oslovit. V tomto případě, však trh jako by stále vyčkával, a to i přesto, že technologie, které toto umožňují (digitální tisk, laserování, používání AR reality) dávno existují a nejsou finančně nedostupné. Velký potenciál interaktivního zážitku z rozbalení má použití rozšířené reality (AR). Například ve formě QR kódu, který mohou zákazníci naskenovat, což jim umožní nahlédnout dovnitř krabice a dozvědět se více o produktu ještě předtím, než ji otevřou. Nebo může balení obsahovat speciální kód, který lze použít v aplikaci k získání personalizovaných odměn apod. Obal s AR poskytuje zákazníkům jedinečný a nezapomenutelný zážitek z rozbalení, který je udrží v interakci se značkou ještě dlouho po nákupu. To může pomoci budovat loajalitu ke značce a zákazníka povzbudit k opakovaným nákupům. Jedna evropská poštovní společnost například loni uvedla na trh QR známku, která odesílateli umožňuje zanechat příjemci i video zprávu. I tento typ nápadu, by se dal dobře promítnout do online maloobchodu, např. pro online prodejce dárků.

Dalším trendem, se kterým se můžeme již dnes setkávat, je rozdělení primárních a sekundárních e-commerce obalů. Oč jde? Do segmentu e-commerce dnes vstupují i luxusnější produkty. Zde se samozřejmě musí řešit i primární obal, který svým provedením koresponduje s dražším provedením produktu. Přidaná vyšší hodnota obalu je patrná ještě u dalšího sortimentu, který s sebou přinesla digitální doba. Spotřebitel je zvyklý pracovat s ratingy, tedy s porovnávacími žebříčky, hodnocením respondentů a v neposlední řadě i s názory influencerů na sociálních sítí. Ti na svých stránkách či video kanálech prezentují produkty již od fáze rozbalování. A zde by se asi nadměrná a nevzhledná krabice příliš nevyjímala…

Papír má přednost, spotřebitel si však žádá ucelené koncepty

Není tajemstvím, že papír či lepenka jsou obecně vnímány enviromentálněji než plasty a obaly na bázi papíru pronikají stále více i do domény, kde plasty hrály prim – tzn. flexibilních plastových obalů, především v podobě sáčků. Ty jsou v současnosti nahrazovány jak papírovými flexibilními řešeními, tak i pevnějšími obaly z lepenek. Od minulého roku je u obalů na bázi papíru výrazný ještě další tlak, který pravděpodobně v roce 2023 poroste. Jedná se o důraz uceleného monomateriálového konceptu. Jinými slovy, spotřebitel si oblíbil moderní uzavírání obalů dvojitou páskou, kde může obal použít i zpětně jako vratný, ALE… To ale je v tomto případě výhrada k materiálu – proč tato páska nemůže být také udržitelnější? Ostatně můžeme jít ještě dále. Spotřebitel si již často vynucuje papírovou alternativu, i tam, kde nebyla tak obvyklá, tj. např. při páskování krabice či více krabic na paletě, kde byly léta využívány pásky plastové (PET, PP). Ano, dokonce i zde se začínáme více setkávat s papírovými variantami a tomu odpovídající technologií vázacích strojů.

E-shopy s širokým sortimentem půjdou v balení pravděpodobně i v roce 2023 „zeleněji“ než v letech předchozích. K nejmodernějším směrům vývoje balících strojů pro oblast e-commerce patří speciální balicí stroje, které dokáží u krabic detekovat jejich zaplnění a nařezávají či vyrýhují krabice na příslušnou velikost tak, aby je bylo možné složit jen na zaplněnou část objemu. Technologie založená na měření a algoritmické práci tedy dokáže i ze standardní/univerzální krabice vytvořit jedinečný obal pro jakýkoli individualizovaný obsah. Samozřejmostí je i souběžný SW vývoj různých aplikací. Jsou to především softwarové produkty, které pomáhají velice efektivně zabalit jakékoli vícepoložkové objednávky. Dalšímu vývoji technologií tohoto typu nahrávají i různá legislativní či objemově restriktivní opatření, prakticky napříč celým světem. Jednou z pobídek v USA bylo oznámení společností FedEx a UPS, aby se do výpočtu přepravních nákladů zahrnul také objem, čímž se přeprava velkých balíků prodraží až o 37 %.

Fresh potraviny a e-commerce očekává další nárůst

Odhaduje se, že trend nákupu potravin na internetu nadále poroste. V souladu s akcentem na zdravý životní styl je zájem o čerstvé, ale i mražené potraviny. S růstem tohoto segmentu je potřeba vyvíjet další obalová řešení, která musí udržovat prostředí v obalu tak, aby bylo maximálně komfortně upraveno pro tyto produkty. I v oblasti e-commerce se tak zákazník setkává s řadou řešení aktivních balících prvků. Příkladem může být internetový prodejce masa Beef & Steak, který v obalech využívá chladicí prvky.

S akcentem na cirkularitu řešení, řada e-shopů začíná nabízet i zpětný odběr svých obalů.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 01-02.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.