I v mraženém sortimentu se projevuje sezónnost

Za chlazený a mražený sortiment utratily domácnosti v uplynulém roce průměrně třetinu výdajů na rychloobrátkové zboží.

Konvenience je široký pojem. V oblasti sortimentní nabídky do ní patří i velká skupina chlazených a mražených výrobků, které zákazníkovi usnadňují přípravu jídel.

Zboží uchovávané v lednicích a v mrazácích je běžnou součástí nákupních košíků českých domácností. Jak pro Retail News uvedl Vítek Petržílka, Consultant | GfK Consumer Panels & Services v uplynulém roce české domácnosti chlazené nebo mražené výrobky nakupovaly v průměru 3,5krát týdně.

Tyto kategorie tak byly zahrnuty do šesti nákupů z deseti. Mražené zboží má ve srovnání s chlazeným o něco více než čtvrtinovou nákupní frekvenci a v uplynulém roce bylo zahrnuto přibližně v desetině nákupů českých domácností. (Všechny uvedené údaje jsou výsledky průzkumu trhu metodou spotřebitelského panelu. Spotřebitelský panel GfK Czech za období MAT Duben 2021, MAT Duben 2022, MAT Duben 2023.) Také z pohledu výdajů má chlazený a mražený sortiment významné postavení. V uplynulém roce za něj byla utracena průměrně třetina výdajů domácností na rychloobrátkové zboží.

Nákupy mraženého podle sezóny

Kategoriemi s nejvýraznější objemovou sezónností jsou například chlazené čerstvé ryby, kterých nakupujeme zdaleka nejvíce v posledních čtvrtletích roku, mražené ovoce, které nakupujeme nejvíce v prvních čtvrtletích, kdy je dostupnost čerstvého ovoce omezená, nebo zmrzliny, jejichž sezóna vrcholí v letních měsících. Nákupy mléčných výrobků jsou mezi jednotlivá čtvrtletí rozprostřeny zpravidla rovnoměrněji.

Penetrace kategorií čerstvého chlazeného zboží (vejce, čerstvé maso a masové produkty) se v uplynulém roce pohybovala kolem 90 %. Výjimkou byly čerstvé ryby, které nakoupila pouze přibližně polovina českých domácností.

Nejrozšířenější kategorií je zmrzlina

Nejrozšířenějšími kategoriemi mraženého zboží jsou zmrzliny, a mražená zelenina. Penetrace obou kategorií v uplynulých dvanácti měsících překročila 80 %. Třetí velmi rozšířenou kategorií jsou mražené ryby a mořské plody, které do svých košíků v tomto období zařadilo 7 domácností z 10. Zmrzliny v kategorii vedou také v nákupní frekvenci a v útratě připadající na kupujícího. Jedna nakupující domácnost v uplynulém roce nakoupila zmrzlinu průměrně 15krát a utratila za ni více než 900 Kč.

V chlazeném vedou masové produkty

Nejvyšší nákupní frekvence se z čerstvého zboží pojí s masovými produkty, mezi které řadíme například šunku, salámy nebo párky. Nějaký masový produkt jsme v uplynulém roce vložili do košíku v průměru 94krát. Jedna nakupující domácnost za ně v tomto období utratila více než 8 000 Kč, tedy téměř polovinu výdajů na chlazené čerstvé potraviny.

Z kategorie mléčných výrobků nakupujeme nejčastěji sýry, jogurty a mléčné dezerty. Více než 40 % výdajů domácností na kategorii mléčných výrobků bylo utraceno za sýry, kterých jedna nakupující domácnost v uplynulém roce nakoupila více než 26 kilogramů. Druhý největší podíl na výdajích má mléko. Mléka si nakupující domácnost z jednoho nákupu přinese domů v průměru 3,5 litru.

Výlučné postavení má pizza

Češi mají v oblibě pizzu, a to ve všech jejích podobách. Pro domácí konzumaci často volí hotové výrobky v podobě mražené nebo chlazené pizzy. Podle průzkumu MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 3. kvartál 2022 a 4. kvartál 2022 si v posledních dvanácti měsících dalo chlazenou nebo mraženou pizzu více než polovina (51,5 %) domácností. V domácnostech, které tuto pizzu za poslední rok konzumovaly, vedla mražená pizza (62 %) nad mraženou (23,3 %).

Téměř 40 % rozpočtů za mražené směřuje do diskontů

Jak uvádí Vítek Petržílka z GfK, podobně jako na celém trhu s FMCG, mají hypermarkety a diskontní prodejny přibližně 30% podíl na výdajích domácností za mražené a chlazené zboží. Nejvýrazněji z proporčního zastoupení v jednotlivých kategoriích vybočují diskontní prodejny u mraženého sortimentu. Do těch putuje téměř 40 % rozpočtů českých domácností na mražené produkty.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 07-08.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.