Bude mít euro digitální dvojče?

Zatímco v České republice se léta opatrně řeší otázka, zda a kdy přejít na euro, jak jsme se zavázali, země eurozóny řeší, zda evropské měně pořídit digitální dvojče.

Spolu s národními centrálními bankami eurozóny Evropská centrální banka zkoumá zavedení digitálního eura. Mělo by se jednat o digitální peníze centrální banky jako doplněk k hotovosti. Co stojí za novou platební metodou a jak by z ní mohl profitovat maloobchod?

Digitální měna centrální banky, elektronický ekvivalent hotovosti, by měla lidem poskytnout další možnost, jak platit. Fáze zkoumání začala v říjnu 2021 a měla by trvat přibližně dva roky, tedy do října 2023. V současnosti se ECB zabývá způsobem, jímž by mohlo být digitální euro navrženo a distribuováno, jakož i jeho potenciálním dopadem na trh.

Hotovost na ústupu

Stávající, dobře fungující nabídky soukromého sektoru pro bezhotovostní platby činí manipulaci s papírovými penězi a mincemi v mnoha případech zbytečnou. Je tedy potřeba další digitální alternativa? Digitální euro by bylo elektronickým platebním prostředkem, který by mohl použít kdokoli v eurozóně. Bylo by bezpečné a uživatelsky přívětivé, podobně jako v současnosti hotovost. Digitální euro jakožto peníze centrální banky vydávané ECB by se lišilo od „soukromých peněz“, ale kartu nebo aplikaci v telefonu by lidé při placení digitálním eurem mohli používat také.

S ohledem na budoucí vývoj evropské finanční ekonomiky uvádí bankéři další argumenty pro zavedení digitálního eura. Dosud se v Evropě nepodařilo zavést jednotné celoevropské platební řešení pro platby na pokladnách, pro online obchodování a pro platby mezi soukromými osobami.

Pro spotřebitele je rozhodující jednoduché a pohodlné používání, vysoká úroveň zabezpečení a široké přijetí, jak ukázaly předchozí studie ECB. I když úplnou anonymitu nelze v digitálním prostoru replikovat jako jeden na jednoho, jiné vlastnosti, jako je soukromí, bezpečnost a platby v reálném čase, ano. V konečném důsledku bude do značné míry záležet na tom, jak se k digitálnímu euru postaví obchodníci. Maloobchod by mohl těžit z platební alternativy, kterou lze používat v celé Evropě a funguje jak v místě prodeje, tak v elektronickém obchodování.

Více možností

V současné době se diskutuje o tom, jak by měly být rozděleny procesní náklady nového způsobu platby. Banky a další poskytovatelé platebních služeb by mohli být kompenzováni za služby, které poskytují, a zákonem by mohlo být zajištěno, že maloobchodníci nebudou muset platit neúměrně vysoké poplatky. Pro soukromé osoby by používání každodenních plateb mělo zůstat bezplatné. Z pohledu maloobchodu by mělo být zajímavé především to, jak budou moci platit digitálním eurem spotřebitelé.

V současné době se diskutuje o možnostech použití koncových zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo chytré hodinky. Banky a další poskytovatelé platebních služeb by mohli integrovat digitální euro do své vlastní platformy, aby uživatelé měli k digitálnímu euru přístup prostřednictvím svých obvyklých bankovních aplikací a rozhraní. Samostatná aplikace pro digitální euro by byla poskytnuta také menším bankám a dalším poskytovatelům platebních služeb, kteří nemají vlastní aplikaci.

ECB, banky a zúčastněné strany v současné době interně vypracovávají pravidla. Prostřednictvím evropských institucí je zapojen i maloobchod. Do října mají být všechny možnosti návrhu přezkoumány ve výborech ECB a shromážděny, aby vytvořily celkový návrh digitálního eura. Na tomto základě chce pak Rada guvernérů ECB rozhodnout, zda bude projekt pokračovat v další fázi. Ta by měla trvat minimálně tři roky. Politici zároveň pracují na právním rámci digitálního eura. I když reálné zavedení digitální měny je v tuto chvíli ještě nejisté, letošní rok ukáže směr, jakým se budou plány na digitální euro odvíjet.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 09.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.