Produkce masa v ČR a v EU v roce 2022

Vloni dosáhla podle ČSÚ produkce masa u nás 447 317 t, což znamenalo meziroční pokles o 4,2 %.

Zdá se, jako by Evropanům přestávalo chutnat hovězí maso. Vloni se jeho produkce v EU-27 meziročně snížila o 2,5 % a dosáhla 6,6 mil. t v ekvivalentu hmotnosti JUT. Od roku 2018 (produkce 7 mil. t) přitom každoročně produkce hovězího klesala. Spolu s tím se snižuje i populace hovězího dobytka.

Produkce hovězího masa se snížila o 5,5 % na 68 583 t a poraženo bylo na jatkách 222 869 kusů skotu. Mimo jatky bylo poraženo dalších 6 724 kusů s produkcí masa 2 051 t. Produkce hovězího masa z porážek v ČR tak dosáhla 70 633 t. Vývoz hovězího masa představoval 14 333 t, dovoz 40 539 t. Celková domácí spotřeba hovězího masa tak činila 96 839 t.

Na českých jatkách bylo vloni poraženo 2 245 540 ks prasat s produkcí masa 208 634 t. Mimo jatky bylo poraženo dalších 85 500 prasat s produkcí 8 111 t. Celkem se vloni v ČR porazilo 2 331 040 kusů prasat a produkce v ekvivalentu JUT dosáhla 216 745 t. Z tohoto množství bylo za hranice vyvezeno 35 144 t a import dosáhl 289 647 t. Celková domácí spotřeba vepřového masa tak představovala 471 248 t.

Na drůbežích jatkách v ČR bylo vloni poraženo 122,2 mil kusů drůbeže s produkcí masa 169 964 t. Mimo jatky hlásí ČSÚ porážky ve výši 2,7 mil. kusů a s produkcí 4 663 t. Vyvezlo se 25 512 t drůbežího masa, import dosáhl 106 799 t. Celková domácí spotřeba drůbežího masa dosáhla 255 914 t.

Produkce vepřového masa v EU

V EU-27 bylo vloni vyprodukováno 22,1 mil. t vepřového masa v ekvivalentu váhy JUT. Oproti roku 2021 došlo ke snížení o 5,6 %. S produkcí necelých 5,1 mil. t se na první příčce umístilo Španělsko, které sesadilo z trůnu Německo. Ani Španělsku se nevyhnul pokles v produkci (-2,2 %), oproti Německu (-9,8 %) však propad nebyl tak výrazný. V první pětce hlavních hráčů se dále umístily Francie, Polsko a Nizozemsko. S produkcí vyšší jak 1 mil. t vepřového ročně patří mezi přední země také Dánsko, Itálie a Belgie. ČR je na 15. místě za Švédskem.

V meziročním srovnání zaznamenaly největší propad (>10 %) Slovensko a Rumunsko. Mezi 9-10 % poklesu došlo v Německu, Belgii a Polsku. Vyrovnanou meziroční produkci vykázalo Irsko a Švédsko.

Produkce hovězího masa v EU

Jedničkou v produkci zůstává Francie, přestože se v zemi galského kohouta produkce hovězího masa pozvolna snižuje. V roce 2011 přesáhla 1,5 mil. t, v roce 2018 to bylo 1,46 mil. t. Vloni se produkce hovězího meziročně dále snížila o 4,4 %. Dvojka v EU, Německo, postupně produkci masa rovněž snižuje, kromě vepřového se produkce hovězího redukuje docela výrazně. Vloni meziročně klesla nad průměr EU, a to o 8,4 % a dostala se pod hranici 1 mil. t. Pozvolný úbytek v produkci lze pozorovat i v Itálii. Naopak Španělsko významně posiluje svoji úlohu v produkci masa. Poté, co se před několika lety stalo jedničkou ve vepřovém mase, soustavně zvyšuje produkci i hovězího, která vloni přesáhla 730 tis. t a meziročně stoupla o necelá 2 %. Ze sledovaných zemí zaznamenalo vyšší nárůst jedině Irsko (+4,5 %).

Produkce drůbežího masa v EU

Podle údajů Eurostatu dosáhla vloni v EU produkce drůbežího masa 12,99 mil. t v hmotnosti JUT. Loňská produkce představovala 98,4 % roku 2021 (13,2 mil. t). Přesto se produkce drůbežího masa v EU v období 2006-2021 zvýšila o 3,9 mil. t.

Dominantní roli hraje kuřecí maso s loňským podílem na celkové produkci drůbežího masa 84,4 %. Následuje krůtí maso (12,7 %), kachní maso zaujímá podíl 2,6 % a na ostatní druhy drůbežího masa připadá 0,3 %.

Více jak pětina produkce drůbežího masa v EU připadla vloni na Polsko (21 %), následují Španělsko (13 %), Německo (12 %), Francie (11 %), Itálie (9 %), Nizozemsko (7 %). Na ostatní země připadl podíl 27 %. Pořadí největších producentů drůbežího masa v EU zaznamenalo meziroční změny včetně podílů na celkové produkci. V roce 2021 bylo Polsko rovněž jedničkou, ale s nižším podílem (19,2 %), druhé místo držela Francie s podílem 12,5 %, Španělsko bylo třetí s 12,3 %. Podíl Německa byl stejně jako vloni 12 %, pátá Itálie držela 10,4 %.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 10.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.