Trh s alkoholem se přiklání k „lepšímu“ pití

Tempo hospodářského růstu ve světě, jehož nejvyspělejší část je zasažena inflací, demografický vývoj, změny ve spotřebitelském chování a další faktory ovlivňují také globální trh s alkoholickými nápoji.

Celosvětový objem spotřeby alkoholických nápojů podle předpovědi britské analytické společnosti International Wine & Spirits Record (IWSR) v období 2022 – 2027 poroste v průměru o 1 % ročně. Přitom se rýsuje významný geografický posun v dynamice spotřeby. Její hlavním oporou přestávají být USA a Čína a místo ní nastupuje trojice Indie-Mexiko-Brazílie.

Na odborných webech lze nalézt odlišné předpovědi, což je dáno tím, jak jejich autoři posuzují budoucí tempo hospodářského růstu i populace na klíčových trzích a jaké očekávají změny v chování konzumentů. „Spotřebitelé citlivě reagují na zvyšující se životní náklady, ale výrobci přesto mohou počítat s výrazným růstem hodnoty trhu,“ komentoval Mark Meet ze společnosti IWSR. Hlavním důvodem je, že značná část konzumentů se přiklání k „prémiovým“ produktům. Z toho plyne, že prodej „lepších“ značek piv, vín i lihovin poroste rychleji než značky běžné.

Uvedený trend načrtnutý IWSR potvrzuje i zpráva největšího světového výrobce lihovin britské společnosti Diageo za uplynulý účetní rok (do konce letošního června). Výrobce whisky Johnnie Walker, rumu „Kapitán Morgan“, vodky Ketel One a mnoha dalších značek oznámil, že mu čisté tržby meziročně stouply o 10,7 % na 17,1 mld. liber (bez započtení nových akvizic to bylo o 6 %), z toho připadalo na prémiové produkty 63 % prodeje. Provozní zisk vzrostl o 5,1 % na 4,6 mld. liber. To vše za poklesu objemu celkového prodeje o 7,4 %. Velice dobře šly na odbyt zejména dražší likérové značky i nápoje používané v domácnostech k přípravě koktejlů.

Přibližně polovina lidí si předsevzala, že bude požívat alkoholické nápoje střídměji, vyplynulo z průzkumu IWSR v zemích, jež jsou klíčové z hlediska spotřeby. Svoji roli sehrává i zdražování v gastronomických podnicích.

Spotřeba alkoholu v EU zvolna klesá

V členských zemích EU se v roce 2008, kdy kulminovala, vypilo přes 26 tis. hl lihovin (zhruba 3,7 mil. lahví), v roce 2019 to bylo méně než 25 tis. hl (více než 5% pokles). Avšak hodnota trhu v uvedeném období stoupla o 29 %, uvádí asociace spiritsEurope sdružující 31 národních asociací a 11 významných výrobců lihovin ze 24 zemí, včetně zdejší Unie výrobců a dovozců lihovin.

Je zde ale podstatný rozdíl. Poptávka po levných lihovinách během zmíněného desetiletí klesla o 18 %.

Konzumenti projevují zvýšený zájem o kvalitní pálenky, i když jsou drahé. Zvyšující se prodej prémiových lihovin představuje také povzbuzení pro výrobce, aby pokračovali v produktových inovacích.

Pro evropské exportéry jsou klíčové USA

Vývoz lihovin z Evropy loni meziročně podle citované asociace stoupl o 16 % na 9,74 mld. eur. Nejdůležitější kategorií jsou ovocné destiláty (42 % hodnoty exportu) dále whisky (17 %) a vodka (10 %).

Klíčovým trhem pro evropské exportéry zůstávají USA, kam se loni vyvezly lihoviny za 3,8 mld. eur, což odpovídá skoro dvěma pětinám celkového vývozu této kategorie alkoholických nápojů. „Uplynulý rok poznamenala válka na Ukrajině, výpadky v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, rostoucí výrobní náklady a vysoká inflace v Evropě,“ komentoval předseda evropské asociace Španěl Manu Giró. Jak dodal, z hlediska exportu byl svým způsobem výjimečný, neboť poprvé během celého roku 2022 neplatila „odvetná“ dovozní cla ze strany USA.

Experti odhadují letošní hodnotu amerického trhu s alkoholickými nápoji na 283,8 mld. USD, z toho připadne na pivo skoro 121 mld., lihoviny 86,7 mld. a víno téměř 57 mld. USD, uvedla společnost Statista Market Insight. Ta počítá s průměrným meziročním růstem hodnoty amerického trhu v letech 2023 – 2027 o 5,55 %.

Evropský vývoz lihovin do Číny v letech 2012 – 2022 vzrostl o 76 % na 875 mil. eur. Čínský trh má značný růstový potenciál stejně jako Indie. Země EU však do této země, jež se počtem obyvatel dostala před Čínu, loni exportovala lihoviny jenom za necelých 60 mil. eur. Indie svůj trh s alkoholickými nápoji chrání dovozním clem ve výši 150 % (ad valorem), což je jedna z nejvyšších sazeb na světě.

Skotská whisky kraluje, ale není jediná

Světová spotřeba lihovin skýtá smíšený obraz. Její objem podle IWSR loni meziročně klesl o 2 % zejména kvůli menší konzumaci levné čínské pálenky paj-ťiou. Ale pokud se neberou v potaz národní speciality, k nimž mimo té čínské patří třeba korejská sodžu, arrack typická pro Indii, Srí Lanku a jihovýchodní Asii, nebo japonská šóčú, pak objem globálního trhu s destiláty loni vzrostl o 5 %. Nejvyšší dynamiku zaznamenaly whisky (8 %), rum (9 %) a brandy (6 %).

Naproti tomu spotřeba koňaku se ve sledovaném období snížila o desetinu kvůli slabší poptávce na americkém a čínském trhu. Gin pokračuje v dlouhodobém poklesu na klíčovém britském trhu, ale poptávka po něm polevuje i na dalších dříve růstových trzích (brazilském, jihoafrickém a australském). Zpráva IWSR jako slibné země jmenuje Filipíny a Nigérii, nejlidnatější africkou zemi.

Příjmy z prodeje whisky ve světě letos dosáhnou kolem 88 mld. USD, z toho na USA připadne 18,6 mld. USD, uvádí Statista Market Insight. Americký trh by měl do roku 2027 stoupat v průměru o 5,2 % ročně. Druhým největším odbytištěm whisky je Indie.

Nejvíce whisky tradičně pálí Skotsko. Pokud jde o objem, loni to bylo 108 mil. přepravek. Druhé místo patří USA (37 mil.), následují Kanada (21 mil.) a Irsko (7 mil přepravek). Obecně platí, že jedno takové balení obsahuje 12 lahví po 0,75 litru, tedy celkem devět litrů.

Ale Skotsko, jehož vývoz whisky tvoří největší položku britského vývozu potravin a nápojů, není jediným důležitým producentem whisky (tohoto názvu se užívá také ve Walesu a Kanadě, zatímco v Irsku a USA je to „whiskey“). Během několika posledních desetiletí palíren přibylo nejen v Anglii a Walesu, nýbrž také v Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, na Tchaj-wanu a mnoha dalších zemích. Každá země přitom vyrábí whisky podle vlastních receptur. Rostoucí oblibu si získává japonská whisky.

V posledních letech roste obliba jednodruhové whisky (single malt) představující zhruba desetinu hodnoty celosvětového prodeje whisky. Avšak většinu prodávaného skotského nápoje tvoří whisky míchaná.

Vodka čelí stále větší konkurenci

Objemově druhou největší kategorii mezi lihovinami ve světě představuje vodka – hned za čínskou „lidovou“ pálenkou pai-ťiau. Tempo spotřeby v posledních letech ale polevuje, neboť vodce stále více konkurují jiné kategorie, hlavně tequila, rum a americká whiskey. Celkový objem prodeje vodky loni meziročně stoupl o 3 % na 341,5 mil. přepravek po devíti litrech, uvedla společnost Euromonitor International.

Statista Market Insight odhaduje letošní hodnotu světového trhu s vodkou na 46,6 mld. USD. V období 2023 – 2027 by měl růst ročně průměrně o 5 %. Největší odbytiště této lihoviny skýtají USA (letos skoro 22 mld. USD). Největšími vývozci vodky jsou Švédsko, Francie, Polsko, Rusko a USA, na které loni připadlo skoro 59 % hodnoty celosvětového exportu.

Rusko loni zvýšilo produkci vodky o 4 % na více než 840 mil. litrů. Avšak její export se propadl o 34 % na 154 mil. USD a podíl Ruska na světovém exportním trhu klesl na 6,4 %, informoval server vc.ru. Evropská unie, USA, Kanada a další západní země v rámci svého šestého balíku sankcí zastavily dovoz alkoholických nápojů, včetně vodky z Ruska.

Po pandemii se daří trhu s vínem

Po pandemii se opět daří světovému trhu s vínem, jehož hodnota loni podle analytické společnosti Spherical Insights & Consulting dosáhla 409 mld. USD. Důležitým faktorem jsou měnící se nákupní zvyklosti, konkrétně širší využívání e-commerce a jejích platforem nejenom ve vyspělých západních, nýbrž i mnoha rozvojových zemích se střední úrovní příjmů.

Jako další podpůrný faktor lze podle serveru globenewswire.com označit expandující síť gastronomických podniků mimo Evropu, pokrok v obalové technologii i zvyšující se podíl prémiových produktů v nabídce. Na druhé straně existují omezující faktory, jako jsou přísná vládní regulace alkoholového trhu v některých zemích a rovněž vysoké zdanění vína.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 11.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.