Ztrácíme konkurenceschopnost – neumíme počítat uhlíkovou stop a svět to po nás chce…

V České republice se za posledních šest desítek let oteplilo o více než 2 °C. Celá planeta je nyní o přibližně 1,2 °C teplejší než v předindustriálním období, tedy v letech 1850–1900. To je však průměrná hodnota teplotní anomálie pro celou zeměkouli – většina míst na severní polokouli je v současnosti oproti referenčnímu období teplejší o 2–3 °C.

Data týkající se globálního oteplování mluví jasně. Snaha o snižování emisí skleníkových plynů proto musí být vlastní každému myslícímu tvoru na planetě.

Během následujících let budou mít podniky v Česku povinnost objem emisí a uhlíkovou stopu pravidelně dokládat i kvůli evropské směrnici o nefinančním reportování (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), kterou musíme převzít do naší legislativy. Účinnosti totiž nabyla v lednu 2023 a členské státy mají povinnost implementovat ji do svých právních předpisů do 18 měsíců od její platnosti. Moc času nám nezbývá.

Blíží se reportování

První reporty budou muset zveřejnit velké společnosti, které mají více než 500 zaměstnanců, v roce 2025 za fiskální rok 2024. O rok později, tedy za fiskální rok 2025, budou muset zveřejnit nefinanční report firmy, které mají více než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat činí 40 milionů eur a více, případně mají bilanční sumu minimálně 20 milionů eur. Týkat se to bude i množství podniků v ČR včetně obchodních řetězců.

Některé velké firmy v Česku, které jsou součástí nadnárodních koncernů, už reporty vypracovávají. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Potravinářská komora ČR k otázce vykazování emisí výroby a prodeje potravin uspořádaly na konci ledna seminář. Jeho účastníci se shodli na nutnosti přípravy jednotné metodiky sběru dat o uhlíkové stopě celého potravinářského řetězce.

Uhlíkové emise se u konečných prodejců měří ve třech oblastech – mezinárodně se používá označení scope.

  • Oblast 1 tvoří tzv. přímé emise, tedy emise, které společnost sama vytváří spalováním paliv a průmyslovými procesy. Jde třeba o emise z chladicích a klimatizačních systémů nebo z vozového parku ve vlastnictví firmy.
  • Oblast 2 zahrnuje emise z energií, které firma používá pro svou vlastní činnost.
  • Oblast 3 tvoří nepřímé emise zejména z výroby prodávaných potravin, jejich externí logistiky či ze zpracování a z likvidace odpadů.

Důraz oblast 3, tvoří nejvíce uhlíkových emisí

V sektoru obchodu jsme připraveni dělat vše pro snížení emisí skleníkových plynů nejen ve vlastním provozu, ale i u svých dodavatelů. Emise oblasti 3 (tedy především emise z produkce potravin) tvoří až 95 % všech uhlíkových emisí v oblasti výroby a prodeje potravin. I to je důvod, proč se právě oblasti 3 věnuje tak velká pozornost po celém světě. Bude to totiž právě zemědělská výroba, kde bude nutné emise výrazně omezit, aniž bychom ohrozili potravinovou bezpečnost.

Jednou z cest, jak začít emise trochu zjednodušeně počítat, jsou emisní kalkulačky. V Česku už je některé výzkumné ústavy i komerční subjekty mají a pracují s nimi. Každá oblast lidské činnosti nebo podnikání jsou však v tomto směru specifické a podíl emisí scope 3 se liší – v bance či v jiném kancelářském nebo i ve výrobním procesu činí jejich podíl kolem 70 %, v případě produkce potravin je to až zmíněných 95 procent. Proto je tak důležité pracovat na metodice sběru a analýzy dat pro náš obor.

Pokud s tím nezačneme brzy, hrozí nám ztráta konkurenceschopnosti. Takový by měl být i zájem státu, který podle odborníků i v této oblasti poněkud zaspal. Připravovat se na to mohl už léta, po která se mluví o klimatické změně, již vědci popsali a zdůvodnili už dávno. Tam, kde nepracuje stát, začaly vydělávat komerční subjekty a vypočítání uhlíkové stopy mají ve svých rukou. Příslušná data za zemědělskou výrobu přitom stát má. Zemědělci, kteří patří k těm, kdo jsou klimatickou změnou postiženi mezi prvními, by měli mít zájem na tom, aby své uhlíkové stopy nejen znali, ale snažili se je co nejvíce regulovat. Také obchodníci chtějí být udržitelní, proto si budou vybírat na trhu takové dodavatele, kteří dokážou nabídnout nejlepší podmínky pro uzavření obchodu. A ty se ve 21. století mění.

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 1-2.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.