APIR – nově založená asociace v retailu

Oblast technologických řešení, která podporují digitalizaci a automatizaci retailu, se velmi dynamicky rozvíjí a v České republice často zasahuje do nového fenoménu zvaného „Autonomní prodejna 24/7“. Jednotlivá řešení na sebe často navazují a vytvářejí ucelený ekosystém pro provoz a řízení nového modelu obchodních jednotek.

V tomto kontextu vzniklo na začátku roku 2024 nové profesní sdružení firem s názvem APIR (Asociace pro inovace v retailu).

APIR je výběrová organizace podnikatelských subjektů v oblasti digitalizace retailu. Vznikla jako platforma pro setkávání členů z řad pracovníků v IT, poskytovatelů digitálních technologií, digitální komunikace, moderních obchodních konceptů, dodavatelů vybavení prodejen a odborníků na datovou analytiku. Záměrem asociace je průběžné rozšiřování členské základny o další subjekty, které se o digitalizaci maloobchodu zajímají v širším kontextu – např. poskytovatelé bezpečnostních služeb, telekomunikací, finančních služeb aj.

V dnešním světě otevřených technologických platforem hledají členské společnosti APIR aktivně možnosti pro úzkou integraci jednotlivých dostupných řešení na trhu, aby si koncový zákazník mohl zvolit nejvhodnější kombinaci dostupných technologií pro jeho momentální situaci a v každém okamžiku měl svobodu v rozhodování o budoucím rozvoji svého systému. Nedílnou součástí ekosystému digitálního retailu je přímá vazba na obchodní a zákaznická data a možnost jejich využití nebo propojení z libovolné komponenty.

Posláním asociace je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, sdílení informací o nových trendech a technologiích, poskytovat odborné vzdělávání a podporovat aktivity ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na inovaci retailu.

Dlouhodobá vize je zaměřena na dosažení takové úrovně digitalizace retailu, kdy bude zákazníkům umožněno nakupovat rychle, snadno, bezpečně, samoobslužně v jakémkoliv segmentu maloobchodu a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, přičemž zároveň tyto nové prodejní formáty budou umožňovat obchodníkům dosáhnout vyšší efektivity, úspory nákladů a přinášet pozitivní zákaznickou zkušenost.

 

Členové asociace APIR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.