Stojíme na neudržitelném rozcestí

Logistika je pod rostoucím tlakem, aby přijala opatření udržitelnosti. Podle Pařížské dohody musí společnosti snížit emise uhlíku do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, aby splnily klimatické cíle.

Logistický sektor stojí na klíčové křižovatce. S rostoucími tlaky na udržitelnost a radikálními technologickými posuny musí firmy transformovat své podnikání, aby splnily přísné emisní předpisy a rostoucí očekávání zákazníků ohledně ekologických dodávek. Lze to skloubit s neustálým tlakem na minimalizaci nákladů?

Logistický průmysl hraje klíčovou roli při podpoře udržitelnosti a řízení změn. Jak si podniky stále více uvědomují svou uhlíkovou stopu, musí se logistické společnosti přizpůsobit a poskytovat ekologická řešení, která splňují požadavky jejich klientů. Přijetí udržitelných logistických postupů může snížit náklady na dopravu a zlepšit spokojenost zákazníků a zároveň přispět k čistšímu životnímu prostředí. Jednotlivé kroky však vyžadují značné investice.

Sázka na schopnost konkurovat

Pasivní logistické společnosti, kteří se domnívají, že se jich změny vedoucí k udržitelnosti, netýkají, se mohou potýkat s klesající konkurenceschopností a ziskovými maržemi. Na druhé straně přední poskytovatelé, kteří optimalizují trasy, modernizují vozové parky a integrují ekologické postupy, mohou získat výhody, když se zásady zpřísní. Moderní společnosti proto již nemohou ignorovat udržitelnost, pokud chtějí trvalý úspěch.

Cesta k udržitelné logistice je jasná, s orientačními body, jako jsou evropské předpisy, cíle snižování emisí a termíny plnění. Úspěchu lze snadno dosáhnout pomocí zelených paliv, ekologických obalů, masivních recyklačních protokolů a dalších opatření.

Pochopení každé složky odděleně od celku však nestačí k vytvoření struktur pro budoucnost. Logistické společnosti by měly integrovat všechny prvky do firemní strategie, která začlení udržitelnost do obchodních pracovních postupů, rozhodnutí a firemní kultury. Zásadní roli v tom hrají i softwarová řešení.

Hra o peníze

Do roku 2030 dosáhne globální logistický trh hodnoty 570,9 miliardy dolarů ve srovnání s 261,5 miliardami dolarů před dvěma roky, uvádí Vantage Market Research. S exponenciálním růstem podnikání přichází obrovské znečištění. DHL uvádí, že přibližně 80 % až 90 % emisí produktu pochází z dodavatelského řetězce, což představuje přibližně 60 % všech globálních emisí uhlíku. V průměru nákladní automobil, který ujede přibližně 120 000 mil ročně, vypustí 223 tun CO2. V současné době je v celé EU v provozu více než 6,2 milionu nákladních vozidel, která jsou zodpovědná za přepravu 77 % veškeré pozemní nákladní dopravy v regionu. Proto jsou strategické snahy o udržitelnost nepostradatelné.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že cena uhlíku do roku 2030 dosáhne 50–100 USD za tunu, hrozí poskytovatelům logistických služeb, kteří nesplňují požadavky, značné finanční sankce. Preference zákazníků se také mění, protože ekologicky uvědomělí přepravci a spotřebitelé stále více upřednostňují poskytovatele s nízkými emisemi. Například zpráva Descartes Systems Group 2023 Home Delivery Sustainability Report odhalila, že více než 60 % spotřebitelů projevuje velký zájem o ekologické způsoby doručení. Navíc 59 % by podniklo opatření, pokud by nebylo spokojeno s úsilím maloobchodníků o udržitelnost.

Uhlíková stopa a cena snižování

Logistické společnosti zavádějí udržitelné postupy, aby snížily svou uhlíkovou stopu. Patří mezi ně používání alternativních paliv, optimalizace dopravních cest a snižování emisí. Používáním udržitelných paliv, jako jsou elektrická nebo hybridní vozidla, společnosti snižují emise a přispívají k čistšímu životnímu prostředí.

Optimalizace přepravních tras a používání vozidel s nižší spotřebou paliva může snížit náklady na dopravu a emise. Inovativní technologie, jako je automatizované řízení zásob a chytrá logistická řešení, mohou snížit zbytečnou spotřebu energie a uhlíkové emise, díky čemuž je logistika udržitelnější a efektivnější.

Udržitelné logistické postupy multiplikují změny do dalších odvětví. Snižováním své uhlíkové stopy zlepšují logistické společnosti operace a širší dopad svého průmyslu na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že stále více podniků upřednostňuje ekologická řešení, společnosti, které poskytují udržitelné logistické služby, mají lepší pozici, aby uspokojily potřeby svých klientů.

Zatímco udržitelné logistické postupy mají mnoho výhod, existují rovněž problémy s jejich implementací. Vysoké náklady a regulační překážky mohou být významnými překážkami pro společnosti přijímající udržitelné postupy. Tyto výzvy jsou však i příležitostí pro inovace, jako je využití zelených technologií a spolupráce s dalšími společnostmi a vládami. Vlády po celém světě navíc povzbuzují a motivují podniky, aby snižovaly svou uhlíkovou stopu, čímž se udržitelná logistika stává proveditelnější a finančně životaschopnější.

Cíle udržitelnosti

Cíle udržitelného rozvoje zahrnují 17 souvisejících cílů udržitelnosti, na kterých se země Organizace spojených národů dohodly v roce 2015. Slouží jako společný návrh pro ukončení chudoby, ochranu planety a pro zajištění míru a prosperity pro všechny lidi do roku 2030. cíle jsou také známé jako cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

  • Evropská zelená dohoda. Diskutovaný Green Deal byl poprvé představen Evropskou komisí v roce 2019. Všech 27 členských států souhlasilo s tím, že EU bude do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Tyto zákonné povinnosti promění EU v moderní, konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje, zajištění žádné čisté emise skleníkových plynů do roku 2050, hospodářský růst je oddělen od využívání zdrojů, nikdo nezůstane pozadu, ani člověk, ani místo.
  • Více výhod z udržitelné logistiky. Udržitelná logistika nabízí řadu výhod jak pro firmu, tak pro celou společnost.
  • Snazší nábor pracovních sil. Nejen zákazníci požadují větší udržitelnost. Zaměstnanci také kladou větší důraz na udržitelnost při výběru místa, kde chtějí pracovat. V dnešní době nedostatku kvalifikované pracovní síly v logistice se při náboru počítá každá výhoda. Když společnost praktikuje udržitelnou logistiku, stává se atraktivnější pro potenciální i stávající zaměstnance. To posiluje značku zaměstnavatele a zaměstnanci se mohou lépe identifikovat s firmou a jejími hodnotami.
  • Udržitelnost v partnerství. Když si společnost váží udržitelné logistiky a odpovědných hodnotových řetězců, stane se atraktivnější nejen pro zákazníky a potenciální zaměstnance, ale také pro dodavatele. I oni budou spíše chtít spolupracovat se společnostmi, které jednají společensky odpovědným způsobem. To pomáhá budovat pevná, dlouhodobá partnerství, která zajišťují odolné a transparentní dodavatelské řetězce.
  • Dlouhodobá udržitelnost. Udržitelné obchodní praktiky zajišťují, že je zajištěna dlouhodobá existence společnosti. Při ohleduplném zacházení se zdroji všeho druhu může společnost zůstat v průběhu času zisková. Společensky odpovědné jednání a ochrana životního prostředí se promítají do pozitivní pověsti společnosti.

„Pro vytvoření efektivní a úspěšné strategie udržitelnosti by podniky měly upřednostňovat dodržování vládních předpisů do roku 2030, vytvářet dlouhodobá technologická partnerství, dodržovat rozpočtová omezení, udržovat vysoce hodnotné logistické služby, zajistit měřitelný dopad na životní prostředí a implementovat kontrolní seznamy pro realizaci strategie. Zaměřujeme se nyní nejen na konkurenci se sousední společností; je to o provedení nezbytných kroků k zajištění kontinuity vašeho podnikání. Je to také odraz naší kolektivní odpovědnosti vůči planetě a budoucím generacím,“ říká Alexandr Khomich, president & CEO ve společnosti Andersen, která se kromě jiných oblastí zabývá vývojem softwaru pro logistiku.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 5.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.