Billa navýšila mzdy a nárok na dovolenou

Společnost Billa Česká republika věnuje velkou pozornost rozvoji svých zaměstnanců a systematickému zlepšování jejich pracovních podmínek. Právě tyto body upravuje kolektivní smlouva, jejíž aktuální znění platí až do konce roku 2017. S více než šesti tisíci zaměstnanci se Billa řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele u nás.

Nová kolektivní smlouva zahrnuje kromě finančních benefitů v podobě mzdových příplatků, odměn a příspěvků na stravování také několik dalších atraktivních výhod. Například navýšení nároku na dovolenou, a to až o 5 dnů nad rámec zákona, v závislosti na počtu odpracovaných let u společnosti. Dohodnuto bylo rovněž navýšení mezd pro zaměstnance prodejen, a to v průměru o 4 %.

„Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví, a proto věříme, že nová kolektivní smlouva přinese jistotu a spokojenost na obou stranách. Průběh jednání s jejich zástupci byl i tentokrát nadstandardní, čehož si velmi vážíme,“ komentuje vznik nové kolektivní smlouvy Jaroslaw Szczypka, generální ředitel Billa Česká republika.

 

Zdroj: BILLA ČR 

Praha, 17. února 2016