Budoucnost Zalanda je inkluzivní

Společnost Zalando proaktivně podporuje otevřenost ve svém designu a skrze svou komplexní strategii o diverzitě a inkluzi (D&I) nazvanou do.Better, která oživuje rozmanitost svých talentů, vedoucích pracovníků, zákazníků a partnerů. Společnost pevně věří, že móda a životní styl umožňují zákazníkům vyjádřit své pravé já.

Ve své čtvrté výroční zprávě se věnuje pokrokům dosaženým v uplynulém roce ve směřování k otevřenosti pro všechny. Klíčové milníky roku 2023 zahrnují zavedení vyhledávacích filtrů Adaptive Fashion, které zákazníkům usnadňující výběr produktů odpovídajících jejich specifickým potřebám, uvedení nových směrnic pro tvorbu reprezentativního obsahu určených pro kreativní týmy, aby oslavovaly unikátnost každého jedince, a zavedení interních opatření pro začleňování osob s handicapem, což pomáhá zaměstnancům Zalanda vytvářet a využívat přístupnější pracoviště.

„Snažili jsme se přijmout rozmanitost a začlenění jako základní hodnotu. Jsme odhodláni provádět smysluplné změny a zavádět osvědčené postupy ve velkém měřítku a ve spolupráci s našimi partnery. Jsme přesvědčeni, že integrovaný, holistický přístup urychlí naše úsilí o trvalou změnu, a to jak pro společnost Zalando, tak pro celý módní průmysl. Budoucnost je pro nás inkluzivní,“ říká Robert Gentz co-CEO společnosti Zalando.

Spolupráce s komunitou lidí se zdravotním postižením

V roce 2023 si zákazníci mohli vybírat z více než 430 různých adaptivních stylů, mimo jiné od privátních značek Zalando a partnerských značek Tommy Hilfiger, Nike a Friendly Shoes. Na základě zpětné vazby od zákazníků od uvedení prvních kolekcí adaptivní módy v roce 2022 provedlo Zalando v uplynulém roce několik vylepšení svého digitálního zákaznického prostředí. Mezi vylepšení patří zavedení vyhledávacích filtrů pro adaptivní módu, které usnadňují procházení sortimentu a zdůrazňují klíčové prvky (např. nastavitelný pas, magnetické zapínání, poutka na stažení čí uzpůsobené zapínání), a také poskytování podrobnějších obrázků a popisů na platformě.

Zalando začlenilo názory a zkušenosti zdravotně znevýhodněných zákazníků do procesu designu a vývoje nových adaptivních produktů. Ve spolupráci s firmou Ottobock, výrobcem invalidních vozíků a protéz, byli zástupci zdravotně znevýhodněných pozvání k účasti do panelu v rámci přípravy nových adaptivních kolekcí pod privátní značkou Private Label v rozmanitých kategoriích, včetně sportovního vybavení, dětské obuvi a textilu. Inovativní kolekce, které mají být spuštěny v průběhu nadcházejících měsíců. Jedná se o přímý výsledek společného úsilí a sdílení odborných znalostí, více podrobností ve videu zde.

Největší radost mi dělá reakce komunity na to, že při navrhování adaptivních kolekcí dáváme vedle funkčnosti a cenové dostupnosti přednost stylu. Je pro ně tak důležité, že se odklonili od lékařsky vypadajících oděvů. Oceňují také aspekt spoluvytváření, protože si váží výměny názorů během našich sezení a mají pocit, že je posilujeme jako jedince se specifickými potřebami. Tato cesta je velmi obohacující, a to je teprve na začátku!“ Doplňuje Pascal Brun, viceprezidentka pro udržitelnost a D&I ve společnosti Zalando.

Všestranné zastoupení v praxi

Ať už jde o vytváření vizuálního obsahu, vedení postprodukce nebo definování produktů, které nebudou na platformě Zalando povoleny – v roce 2023 Zalando revidovalo soubor pokynů pro obsah, které zajišťují přesné zobrazení modelek a spotřebitelů obecně. Příslušné týmy také absolvovaly školení o tom, jak tyto pokyny s jistotou aplikovat, což jim umožnilo vytvářet autentické, inkluzivní a vhodné kampaně Zalando. S původním cílovým časovým plánem stanoveným na rok 2023 společnost Zalando prodloužila svůj závazek poskytovat reprezentativní obsah, který odráží a oslavuje rozmanitost, až do roku 2028.

Podpora kariérního postupu žen na vedoucích a technologických pozicích.

Společnost Zalando obnovuje svůj závazek k zajištění genderové vyváženosti na vedoucích a technologických pozicích. Původně plánovaných cílů mezi 40 % a 60 % se zatím nepodařilo dosáhnout.¹ Důvodem bylo náročné ekonomické prostředí a následné zpomalení náboru zaměstnanců. Společnost Zalando dodržuje důležitost genderové vyváženosti, protože přináší rozmanitost myšlení a zkušeností, což týmům umožňuje lépe porozumět zákazníkům a partnerům. S využitím poznatků z pilotních programů rovnosti žen a mužů se společnost nadále zaměřuje na prosazování tohoto závazku. V návaznosti na novou strategii Women in Technology se specializovaná pracovní skupina zaměří na nábor a oslovování, kulturu a zapojení i interní rozvoj.

Zajištění úspěchu zaměstnanců se zdravotním postižením ve společnosti Zalando

V roce 2023 společnost zavedla program pro podporu zaměstnanců se zdravotním postižením, jehož cílem je odstranit stigma a sociální izolaci a vybudovat pracovní prostředí, kde se každý může cítit opravdu zapojen a využít svůj potenciál. Program se skládá ze čtyř pilířů: úpravy pracoviště, podpora vedení, kolegiality a zlepšení celkové přístupnosti.

Společnost Zalando se zavázala zajistit všem zaměstnancům spravedlivou podporu v oblasti zdravotního postižení. Jedním z konkrétních příkladů je spuštění multimediální sady nástrojů pro vedoucí týmů a obchodní partnery v oblasti HR, aby lépe porozuměli různým formám zdravotního postižení, jejich vlivu na práci a způsoby, jak mohou svým týmům efektivně pomáhat. Součástí tohoto úsilí je také neustálé zlepšování přístupnosti firemních prostor, a to jak fyzicky, tak digitálně.

Chcete se dozvědět více o dalších závazcích v oblasti D&I commitments?

Celý report o rozmanitosti a inkluzi za rok 2023 naleznete zde nebo si přečtěte příběhy zaměstnanců ze společnosti, kteří svou prací a projekty prokazují své nadšení a oddanost D&I závazkům.

 

1. Stanovením rozsahu této povinnosti chce společnost Zalando dosáhnout rovnoměrného zastoupení žen a mužů, takže se jedná o 40-60% poměr pro obě pohlaví. Tyto závazky byly stanoveny v binárním smyslu, ale závazek společnosti Zalando v oblasti rozmanitosti a inkluze vnímá genderovou identitu mimo tyto rámce a ke svým strategiím a jednotlivým opatřením přistupuje intersekcionálně.

 

Zdroj: AMI Communications

Praha, 29. března 2024