Společnost dm investuje do kvality rozvoje organizace i spolupracovníků

Společnost dm změní od června 2024 strukturu pozic ve všech prodejnách dm v Česku. Pro zlepšení produktivity práce a zajištění hladkého chodu jednotlivých směn nově zavede pozici zástupce/zástupkyně vedoucí/ho prodejny. Změna se dotkne všech 256 českých prodejen dm.

V následujících dnech začne dm vypisovat výběrová řízení, která budou probíhat od konce března do konce dubna. Přihlásit se do nich mohou jak dosavadní spolupracovníci a spolupracovnice dm, tak i externí uchazeči a uchazečky. „Hledáme lidi, kteří mají dobré komunikační a organizační schopnosti, nebojí se převzít zodpovědnost a rádi by se kariérně i osobnostně rozvíjeli a dále vzdělávali,“ popsal Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.

Spolupracovníci či spolupracovnice na nově zřízené pozici budou zastupovat vedoucí jednotlivých prodejen a budou k tomu mít i potřebné kompetence. Doposud zastupovali vedoucí prodejen v době jejich nepřítomnosti pokladní, a za to jim náležel příplatek ke mzdě. Nyní vzniká nová pozice, na níž budou kromě plnění praktických úkolů souvisejících se zástupem kladeny větší požadavky v oblasti soft-skills, zejména výkonu vedení spolupracovníků. Ohodnocení nových spolupracovníků či spolupracovnic bude místo dosavadního příplatku řešeno adekvátní fixní mzdou. V době nepřítomnosti vedoucí či vedoucího budou zástupci a zástupkyně zaštiťovat veškerý chod na směně, a to v prodejně i ve skladu a zázemí. Pracovní náplň bude zahrnovat administrativní úkoly, účast na poradách vedoucích pracovníků, řešení reklamací i zodpovědnost za dodržování standardů dm a zákonných ustanovení. Zároveň se budou podílet na rozvoji a vzdělávání spolupracovníků, za které byli doposud zodpovědní pouze vedoucí prodejny. Prostřednictvím této organizační změny chce dm nabídnout svým zákazníkům ještě lepší servis než doposud. Změna bude mít pozitivní dopad i na trh práce a nabídku nových pracovních míst.

Součástí výběrových řízení je v souladu s firemní filozofií transparentní zveřejnění finančního ohodnocení v náborovém inzerátu. Pro novou pozici je stanovena fixní měsíční mzda ve výši 43 796 Kč za plný úvazek. Nová pozice bude umožňovat i možnost kratšího úvazku, vždy s ohledem na aktuální situaci a provoz dané prodejny. Doporučeno je ukončené středoškolské vzdělání a uživatelská znalost práce na PC.

Dialog a vzájemný respekt patří k prioritám společnosti

Společnost dm v Česku aktuálně zaměstnává více než 4,5 tisíce lidí. Filozofie společnosti staví člověka do středu zájmu, a to nejen zákazníka, ale také každého spolupracovníka. Od roku 2016 patří dm k signatářům evropské Charty diverzity, v níž se zavázala rozvíjet firemní kulturu založenou na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Součástí závazku je nastavení interních pravidel, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr spolupracovníků, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování i osobní a rodinnou situaci.

Více informací o výběrových řízeních na pozici zástupce/zástupkyně vedoucí/ho prodejny naleznete na webu www.dm-jobs.cz/Prodejny.

 

Zdroj: LESENSKY.CZ s.r.o.

Praha, 30. března 2024