Letošní ročník semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod se bude konat 8.6.2022

Registrace již byla zahájena!

Letošní, již 7. ročník semináře na téma udržitelnost pro výrobu a obchod odráží aktuální dění i dlouhodobé koncepce společností v době, která na první pohled udržitelnost nepřeje. Nejdříve Covid, nyní válka na Ukrajině. Také Green Deal dojde změn, ale neznamená to, že firmy, od svých dlouhodobých strategií udržitelností ustupují, naopak. Seminář i letos přinese zkušenosti a případové studie firem a institucí, které již odpovědnost a udržitelnost do svých aktivit pevně začlenily.

Program semináře je k dispozici na https://www.retailnews.cz/konference/udrzitelnost2022/.

Seminář tradičně zahájí aktuální výsledky průzkumů na téma CSR a udržitelnost, které bude prezentovat Tereza Horáková, Account Director ve společnosti Ipsos. Martina Černá, Health &Sustainability Director, společnosti Albert Česká republika nechá nahlédnout do projektů a každodenní praxe obchodního řetězce v oblasti udržitelnosti. Na udržitelnost v FMCG sektoru v době krize se zaměří Gabriel Makki, viceprezident pro obchod Procter & Gamble ve střední Evropě. Profesor Vladimír Kočí z VŠCHT se za pomoci řeči čísel a statistik zamyslí nad tím, zda má na udržitelnost větší dopad potravina samotná nebo její obal.

Seminář připravily a podpořily společnosti Press21 a THIMM THE HIGHPACK GROUP, Procter & Gamble, Česko-slovenská iniciativa ECR ve spolupráci s Magenta Experience Center společnosti T-Mobile a časopisem Retail News. Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

Praha, 24. dubna 2022