Vzdělávací systém v dm je založen na interním školení

Zákazníci jsou stále náročnější, jejich očekávání na kvalitu odborného poradenství spolupracovníků na prodejnách rostou.

„Současná situace na pracovním trhu nás motivuje nejen k hledání cest k oslovení potenciálních spolupracovníků, ale také k promýšlení prostředků a nabídek ke zvýšení atraktivity naší společnosti jako zaměstnavatele,“ říká Alena Střížová, prokuristka společnosti dm drogerie markt a vedoucí resortu lidských zdrojů.

dm drogerie markt patří dlouhodobě k oblíbeným a uznávaným zaměstnavatelům. Pomáhá tato image v současné době, kdy firmy obecně pociťují nedostatek pracovníků?

Troufám si říci, že ano. Máme silné postavení na trhu a výbornou image mezi zákazníky. Máme tedy určitě na čem stavět.

Úspěch obchodníka spočívá z velké části také na kvalitě a odbornosti zaměstnanců, se kterými se zákazník potkává v prodejně. Jaký typ vzdělávacích programů se Vám osvědčuje?

Vzdělávací systém v dm je založen zejména na interním vzdělávání. Vytvořili jsme silný tým interních lektorů, mezi nimiž jsou vedoucí prodejen, oblastní manažeři, odborní pracovníci marketingu a nákupu, IT a dalších oddělení, i členové samotného vedení firmy. Každý z nich přináší a zprostředkovává své znalosti a zkušenosti ostatním, učíme se jeden od druhého. Pořádáme semináře a workshopy zaměřené na získávání a prohlubování odborných znalostí v drogistické oblasti. Naším cílem je kompetentní odborné poradenství. Nezapomínáme však ani na nabídku vzdělávacích programů pro rozvoj manažerských dovedností.

V loňském roce jste se zapojili do pilotního projektu mezinárodního vzdělávání drogistů. První absolventi vyšli z projektu letos v říjnu. Jak projekt vlastně funguje?

Obnovení oboru drogista je pro nás velkou výzvou. Tento obor z českého vzdělávacího systému zcela vymizel. Z nabídky se postupně vytratil i obor prodavač drogistického zboží, což sice nebyl drogista v pravém slova smyslu, ale aspoň se mu okrajově přibližoval. K dosažení našeho cíle vede několik cest. Dlouhodobě a systematicky vzděláváme své spolupracovníky ve znalostech drogistického sortimentu, např. formou e learningových programů nebo odborných seminářů. Máme připravený komplexní intenzivní roční program pro vzdělávání drogistů s ukončením státem uznávanou zkouškou z této profesní kvalifikace.

Iniciátorem zařazení povolání drogisty do Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací byla právě naše společnost, která se stala i první autorizovanou osobou pro zkoušení této kvalifikace.

V České republice není v současné době specializovaný výuční obor drogista. Na rozdíl od jiných zemí nemáme duální systém učňovského školství. Jak se Vám za těchto podmínek daří vychovávat budoucí kvalifikované pracovníky?

Duální vzdělávání je zákonem zakotveno pouze v některých evropských zemích. Podporou vzdělávání v profesní kvalifikaci drogisty se však systematicky zabývají všechny země koncernu dm. Chceme být v této průkopnické činnosti i nadále velmi aktivní. Nabízíme pravidelnou praxi během školního roku nejen učňovským, ale i maturitním oborům. Drogista není jen prodavač, vyzná se v bylinkách, umí poradit, co lze čím vyčistit, jak bojovat proti škůdcům a mnoho dalšího.

Na kvalitu pracovníka, jeho informovanost a schopnost poradit, se klade stále větší důraz i v souvislosti s rostoucím podílem e-commerce. Společnost dm ohlásila zavedení online prodeje v České republice. Co to bude znamenat z hlediska nároků na zaměstnance?

Je pravda, že zákazníci jsou stále náročnější, jejich očekávání na kvalitu odborného poradenství spolupracovníků na prodejnách rostou. Nejen odbornost, ale i zájem o potřeby zákazníka, ochota a vstřícnost jsou kritéria, na která se dlouhodobě zaměřujeme. Naším cílem také je, aby měl zákazník nákupy spojené s pozitivními emocemi, aby prožíval zážitek z nakupování. Samozřejmě, že si dnes můžete koupit téměř všechno online, sedíce v pohodlí domova. Právě proto musíme zákazníkům v obchodě nabídnout vždy něco navíc.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.