Musíme táhnout za jeden provaz

„Současná situace ovlivněná koronavirovou epidemií není vůbec jednoduchá. O to více je nyní důležitá spolupráce, solidarita a potlačení vlastních zájmů ve prospěch celku. Důkazem toho je symbióza mezi zemědělci, potravináři a obchodníky. Jen tak lze totiž zajistit každodenní fungování společnosti a do budoucna alespoň částečně eliminovat dopady této krize,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

První oficiálně potvrzené případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března, tedy před více než měsícem…

Dalo se předpokládat, že se koronavirus do Evropy, a tedy i do České republiky, dostane. Do budoucna půjde primárně o to, aby se šíření viru podařilo přijatými nařízeními zastavit a v této souvislosti, aby ztráty na lidských životech byly relativně co nejmenší. Pevně věřím, že hrozivá situace, v jaké se nachází Itálie, Španělsko nebo třeba Velká Británie, se nám vyhne.

Události se pak záhy daly do pohybu. Co se vám zpětně vybaví, pokud jde o retail?

První týden byl skutečně hektický. Vláda rozhodovala denně, denně zpřísňovala režim a změny oznamovala večer. Na stále nová opatření se obchodníci museli připravit vždy přes noc, přičemž v řadě případů šlo o procesně složité operace vyžadující doplnění a nákup dalšího vybavení a školení mnoha tisíc lidí. Namátkou se jednalo o změnu systému zásobování a navážení zboží, nákup nových ochranných prostředků nebo upozorňování v prodejnách na nová pravidla nákupu včetně například značení dvoumetrových rozestupů mezi nakupujícími.

Dlužno dodat, že jednotlivá vládní opatření byla v řadě případů nekoncepční a způsobovala mnohdy chaos. Často nebylo jasné, k jakému termínu vstupují v platnost, navíc usnesení vlády ne vždy korespondovala s tím, co její členové prezentovali na tiskových konferencích.

Takže skutečné bojové nasazení…

Dalo by se to tak říci. Nákupní hysterii museli zaměstnanci jednotlivých prodejen čelit s maximálním nasazením. Prioritou se stala co nejrychlejší obsluha zákazníků, aby lidé v obchodech trávili pokud možno co nejméně času. Bylo zapotřebí zajistit dostatek ochranných pomůcek, navíc se začalo s intenzivní dezinfekcí vnitřních prostor obchodů, ať už šlo o madla nákupních košů a vozíků, pokladní pásy a další povrchy.

Celý retailový trh dokázal, že je schopen neuvěřitelné aktivace v zájmu zásobení občanů potravinami a dalším základním zbožím. Pracovníci nejen velkých obchodních řetězců, ale i on-line obchodů, ti všichni dokázali zvládnout obrovský nápor zákazníků bez ohledu na náklady, které s tím souvisely. Za tohle všechno jim patří obrovské poděkování.

Nechyběli obchodním řetězcům zaměstnanci?

Na začátku ano. Ze dne na den totiž vypadli členové domácnosti, kteří zůstali doma se školáky, a také zahraniční pracovníci zejména z Ukrajiny. Skvěle zafungovala spolupráce s firmami z cestovního ruchu, kde se uvolnily kapacity, a my jsme mohli pomoci těm, kteří ze dne na den přišli o příjem. Další významnou pomocí byla platforma Zachraň práci Hospodářské komory. Ta zprofesionalizovala předávání kontaktů a nabídek, které jsme první dny řešili pomocí mailů a excelových tabulek.

A v neposlední řadě patří poděkování také vládě, která vyslyšela naše volání a zjednodušila proces přijímání. Brigádníci nemuseli mít potravinářský průkaz, který vydává praktický lékař.

Jak to bylo s ochrannými pomůckami pro samotné pracovníky prodejen?

V prvních dnech to bylo kritické. Vláda na jedné straně tvrdě zregulovala obchod s ochrannými pomůckami. Prakticky nikdo jiný než stát s nimi nemohl nakládat. Ale přitom nebylo nakládat s čím, protože na území ČR prostě nebyly. A k tomu přibylo nařízení o povinném používání. Co dodat.

A to zdůrazňuji, že zaměstnanci v obchodě stojí v první „bojové“ linii a denně přijdou do kontaktu se skutečně značným množstvím zákazníků. Zásobování s potravinami patří mezi kritickou infrastrukturu státu, je zapotřebí, aby plynulost zásobování obchodů i samotný nákup probíhaly bez jakýchkoli problémů. Z toho všeho vyplývá, že obchodníci pro své zaměstnance potřebovali a i nadále potřebují ochranné pomůcky, jako jsou roušky, rukavice či dezinfekce. Dnes se situace uklidnila, ochranných prostředků začíná být dostatek…

Jsem ale opravdu hrdý na to, jak celý sektor obchodu zvládá toto krizové období. Zásobování potravinami patří mezi páteřní oblasti fungování společnosti, přičemž v posledních týdnech byl obchod vystaven velké zkoušce odolnosti, aby zajistil dostatek potravin pro všechny obyvatele Česka a neomezoval služby. Nikdy by se to nepodařilo bez našich kolegů na prodejnách a ve skladech, kteří neváhali udělat cokoli pro to, aby obchody zůstaly otevřené. A jsem rád, že to vnímají i zákazníci. Nikdy tak často pokladní neslyšely slovo „děkuji“ jako v minulých týdnech, nemluvě o tisících darovaných roušek, které zákazníci do obchodů nosili.

Daří se na prodejnách komunikovat se zástupci jednotlivých dodavatelských společností? 

Rozhodně, a spolupráce funguje perfektně. Jak zemědělský, tak potravinářský sektor spolupracuje skvěle. Je to důkaz, že oblast zásobování potravinami je připravena na obrovské a nečekané změny a je schopna opravdu flexibilně reagovat. Zemědělci, potravináři i obchodníci se dokázali – i přes někdy poněkud rozdílné názory – během skutečně krátké doby semknout a začít fungovat jako jeden celek. Uvědomili jsme si totiž náš společný zájem na tom, aby česká společnost zvládla současný krizový stav s minimem otřesů.

To, co se děje, nemá obdoby, rychlost změn je obrovská a zatím se nestalo, že by došlo k problémům se zásobováním zboží vyjma ochranných prostředků, jejichž dovoz ale reguluje stát. Obchodníci se snaží maximálně vyjít zákazníkům vstříc, kdekoli je to možné, stejně jako jim vycházejí vstříc dodavatelé, kteří dělají vše pro to, aby udrželi výrobu a dodávky potravin v plné výši. A samozřejmě „základním stavebním kamenem“ jsou zemědělci a jejich produkty.

I díky dostatku zboží se ceny potravin v České republice drží na dlouhodobých průměrech a jsou stále pod úrovní většiny evropských států. Pokud nedojde ke zbytečným restrikcím či regulaci v oblasti obchodu, zásobování potravinami a dalším zbožím zůstane bezproblémové i v dalších týdnech a měsících.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 04.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.