Krize by neměla přerušit práci s talenty

Po pandemické krizi nastupuje ekonomická recese, ale ani v této době by firmy neměly zapomínat na rozvojové programy pro talentované pracovníky. Motivovaní a kvalitní zaměstnanci jsou zárukou, že firma krizi úspěšně ustojí.

Jednou ze společností, která myslí na budoucnost, a proto si své talenty vychovává, je Hartmann-Rico. Firma má vypracovaný program talent managementu, který připravuje vybrané pracovníky do expertních i manažerských pozic.

O tom, jak s talenty pracují a jak je rozvíjejí, hovoříme s Noemi Gill, ředitelkou Human Resources společnosti Hartmann-Rico.

Jaká kritéria při zařazování do programu talent management hrají v Hartmann-Rico roli? 

Dlouhodobý vysoký výkon, uznání ze strany kolegů, zákazníků, soulad s našimi hodnotami, jimiž daný zaměstnance i žije, snaha o zlepšování, inovace, pozitivní vliv na výkon ve své oblasti a potenciál k vedení.

Jak je program talent managementu koncipován?

Nominovaní, které navrhne jejich manažer, procházejí nejprve development centrem, kde se zjišťuje jejich potenciál k vedení lidí. Jejich nadřízený pak s výsledky development centra pracuje, aby pro talenty vytvořil či aktualizoval individuální rozvojový plán. Vybraný zaměstnanec se poté účastní manažerské akademie a má možnost koučinku i mentoringu.

Jaká témata v programu dominují? Budete témata v souvislosti s koronavirovou a ekonomickou krizí nějak měnit? 

Témata jsou poplatná každé době. 1. stupeň manažerské akademie se zaměřuje na základní manažerské dovednosti. 2. stupeň na rozvoj autentického leadershipu s důrazem na delegování, uznání (recognation) a angažovanost zaměstnanců. Novinkou je určitě vedení lidí na dálku i více online vzdělávání obecně.

Jakých pozic nebo oborů se talent management týká?

Zaměřujeme se hlavně na rozvoj leaderů napříč společností i obory. Talenty vedeme ke zvýšení a zlepšení specializace, průběžně v rámci individuálních rozvojových plánů.

Kolik lidí už program absolvovalo, kolik lidí v programu nyní působí? 

Talent management program běží již několik let a má kolem 50 absolventů. Letos prošlo development centrem 11 účastníků, v manažerských rozvojových programech letos bude cca do 55 osob.

Jaký je o program talent management zájem? A jak pokračuje kariéra těch, kteří programem prošli?

Zájem je neustálý, rádi se chlubíme našimi kolegy, kteří u nás vyrostli a někteří i velmi rychle. Zájem o práci u nás mají absolventi vysokých škol napříč obory – marketing, HR, informační management…, kteří začínají v našich trainee programech a pak dále pokračují v programech pro talenty. Můžete se kouknout na naše kariérní stránky, kde máme hezké příběhy na videu (https://www.hartmann.info/cs-cz/pracujte-s-nami).

Využíváte v programu zkušené manažery?  

Zkušené manažery budeme zatahovat více a více například při spolupráci na follow- up workshopech a v rámci interního mentoringového programu. Kolegové se účastní i externích mentoringových programů.

Má program talent management i mezinárodní rozměr? 

Program měl mezinárodní rozměr a určitě se budeme snažit na něj opět navazovat, protože nyní intenzivně nastavujeme HR globální procesy a programy a tzv. International Talent Programme je toho součástí.

Jakou roli hraje v talent management útvar HR? 

Klíčovou, je garantem a realizátorem talent managementu, ale u nás jsou všichni manažeři velmi zodpovědní v práci s lidmi a jejich rozvoji a motivaci, takže bez spolupráce to nejde.

Řada společností pracuje s talenty a chce si je udržet, čím se podle vás talent management v Hartmann-Rico liší od programů jiných společností? 

Jsme velká stabilní společnost s prvky rodinné kultury. Celý náš management se velmi zajímá o talenty a osobně schvaluje nominace a také zná jejich příběhy. Někteří se pravidelně účastní development center a manažerských programů, což nebývá vždy běžné.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.