Informovanost v oblasti bezpečnosti a kvality je klíčem k úspěchu

Schopnost obstát v tvrdém byznysu vyžaduje od obchodníků i dodavatelů komplexní přístup, který zatím ne všichni uplatňují, jak upozorňuje Ing. Iveta Baudyšová, výkonná ředitelka a jednatelka společnosti QSL.

Klientům z řad prodejců, výrobců i dovozců dává společnost QSL záruku, že odhalí jakostní a bezpečnostní nedostatky jejich produktů a navrhne systém opatření, který je uvede do souladu s právním řádem v Česku i zahraničí. Chrání je tak před pokutami i nežádoucím zájmem médií.

Svým klientům nabízíte služby v oblasti garance kvality, legislativy a bezpečnosti výrobků, od nich se odvíjí i název QSL. Proč zrovna tato tři písmena?

V těchto třech písmenech je zahrnuta filozofie naší firmy. Chceme zákazníkům poskytnout maximální servis a podporu v oblasti kvality, bezpečnosti a dodržování právních předpisů v ČR i v zahraničí. Proto jsme zvolili před devíti lety název QSL, protože tato tři písmena QSL – QUALITY, SAFETY a LEGALITY charakterizují naše zaměření.

Současná doba je citlivá na aktivity a témata spojená s bezpečností a hygienou. Jak celkově ovlivnil „covidový“ rok 2020 poptávku obchodníků a potravinářských výrobců po službách, které nabízíte?

Covid nás ovlivnil a ovlivňuje zásadním způsobem všechny, a to nejen v osobním životě, ale především také ve spolupráci s našimi zákazníky. V době Covidu jsme zaznamenali nárůst požadavků obchodních řetězců a dovozců na schvalování dezinfekčních prostředků a prostředků pro zvýšení hygieny provozu. Měli jsme také řadu žádostí na schvalování „kouzelných přípravků“ na Covid, které v řadě případů byly v rozporu s právními předpisy. Restaurace bohužel z důvodu vládních nařízení řeší především svoji existenci, tím skoro úplně odpadl sektor gastronomie. Došlo ke zvýšení poptávky ze strany zákazníků v oblasti schvalování správného značení pro vývoz výrobků do zahraničí a větší zájem o spolupráci je ze strany e-shopů.

Mezi klienty QSL patří nadnárodní řetězce, malí obchodníci i dodavatelé. S čím jim nejčastěji pomáháte?

Pomáháme se vším, co se týká kvality, bezpečnosti a dodržování předpisů pro jejich podnikání. Pro nadnárodní řetězce nejčastěji provádíme kontrolu správného značení výrobku pro privátní značku a kontrolu jejich privátní značky z pohledu kvality a bezpečnosti výrobků. Provádíme audity výrobců a přípravu výrobců na IFS audit. Kromě řetězců máme i firmy, které s námi začínají úplně od začátku. Od schvalovacího řízení v rámci kolaudace, zavedení HACCP, nastavení kontrolního systému, správného značení etiket atd. Dlouhodobě se specializujeme na potravinové právo a jsme rádi, že se na nás v této oblasti obrací renomovaní výrobci v rámci ČR a zahraničí. Informovanost je dle nás v oblasti bezpečnosti a kvality klíčem k budoucímu úspěchu. Kromě toho, že každý měsíc posíláme našim zákazníkům monitoring zpráv ohledně novinek v oblasti právních předpisů, kvality a bezpečnosti, tak jsme vytvořili i dvě IT aplikace, které jsou volně ke stažení. První je iQSL, díky které máte aktuální zprávy z oblasti kvality a bezpečnosti výrobků přímo v mobilu. Druhá www.testypotravin.cz přináší většinu testů, které dělají média nebo nezávislé organizace.

V řadě zemí je pro označení výživového složení potravin zaváděn tzv. Nutri-score. Mají výrobci a obchodníci zájem o analýzu výživových údajů?

Ano, obchodníci mají zájem o danou problematiku. Správný obchodník nebo výrobce má vždy velký zájem o to, co vidí zákazník na obale. Obal je to první, co zákazník vidí, co ho upoutá, dle čeho se rozhoduje. Nutriscore sledujeme již delší dobu. Dělali jsme několik pilotních projektů, kdy nám zákazník poslal složení výrobku a chtěl vědět, jak vychází Nutriscore. Zatím se nejedná o masivní zakázky, protože sami výrobci, či obchodní řetězce váhají. V zahraniční je dané schéma vidět stále častěji.

V roce 2015 jste spustili Etiketomat, nástroj pro zjištění nutričních hodnot potravin. Jak ho obchodníci využívají?

Etiketomat patří mezi naše úspěšné projekty především z důvodu jednoduchosti a správnosti výpočtu. Po spuštění Etiketomatu jsme úzce spolupracovali s organizací EuroFIR, která provedla ověření správnosti našich výpočtů. Výsledky byly zaslány do Bruselu, kde se provedla validace výpočtu a Etiketomat je uveden jako oficiální IT řešení pro výpočet výživových hodnot v rámci EU. Hlavním přínosem Etiketomatu je, že výsledná data poskytne okamžitě a náklady přitom zůstávají v řádu stokorun. Ve srovnání s laboratorními testy jde o skutečně značnou úsporu.

V nabídce QSL je také Biofinder – profesionální nástroj na kontrolu hygieny, který najde škodlivé mikroorganismy na jakémkoli povrchu. Co je jeho předností, resp. v čem se liší od jiných přípravků?

Předností Biofinderu je rychlost detekce, to znamená, že do 30 sekund víte, zda může být problém s úrovní hygieny nebo ne. Proto jde o skvělý produkt pro výrobce, restaurace, jídelny, prodejny potravin, supermarkety a všechny společnosti, které se zabývají potravinářskou výrobou. Biofinder jsme uvedli na trh společně s odborníky s VŠCHT a Ústavem mikrobiologie potravin CSAV. Je oblíbený u kontrolních organizací jako je hygienická služba, výrobci potravin ale i v jídelnách, mateřských školách a dalších.

Firmám nabízíte také pomoc při přípravě na kontrolu ze strany státních orgánů i při jednání s úřady. Využívají tuto službu převážně menší firmy nebo i velcí obchodníci?

Využívají to jak menší firmy, tak velcí obchodníci. Při kontrolách ze strany státních orgánů jde především o rychlost a flexibilitu. Potřebujeme co nejdříve protokol o kontrole a pak na základě zkušeností našich odborníků můžeme zjištění kontrolního orgánu rychle posoudit a poradit zákazníkovi, co má dělat, aby problém nepokračoval. Velmi často se nám stává, že zákazník přinese výrobek konkurence a přesvědčuje nás, že by ho chtěl také tak označit. Musíme ho však upozornit, že daný výrobek nesplňuje dané předpisy a že mu nemůžeme dát kladné vyjádření. Našim kritériem je dodržování právních předpisů a snažíme se, aby náš výklad byl vždy v souladu s platnou legislativou. Spolupráce s QSL by měla byt prevencí proti problémům s kontrolními orgány.

Podívejme se na situaci z druhé strany. Co firmy v oblasti bezpečnosti a značení výrobků a hygienické praxe nejčastěji nedodržují nebo podceňují?

Menší obchodníci nebo výrobci v oblasti značení často „kouzlí“ s názvy výrobků, tak aby se výrobek lépe prodával. Velcí hráči se nechtějí smířit s tím, že daný obrázek či text nemůže být na etiketě. Je to tedy většinou boj s marketingovým oddělením a jeho snahou mít co nejlepší, nejhezčí, nejzdravější výrobek, což většinou nejde vždy. U malých výrobců je to otázka načasování, začnou často vše řešit pozdě. Jejich výrobky jsou už na trhu a až potom řeší HACCP anebo základní povinnosti, které vyplývají ze zákona. Mezi další typy zákazníků bych zařadila tzv velké oči. Příběh začíná, kdy zákazník přijel z Nového Zélandu, kde žil 30 let a chtěl by otevřít restauraci na rozvoz jídel do 3 týdnů… nebo chce zákazník dovézt super med mimo EU… nebo v kuchyni u babičky vyrábí super tyčinky…

Já mám tyto příběhy hrozně ráda a rádi bychom všem pomohli, ale v těchto případech opatrně říkáme spíše ne. Potravinové právo musí především chránit nás zákazníky a není možné dělat kompromisy.

Aktuální záležitostí z pohledu značení, dovozu a vývozu potravin je odchod Velké Británie z EU. Nabízíte firmám v této souvislosti také pomoc?

Ano, v každém případě. Pracovala jsem deset let v anglickém mezinárodním řetězci a máme k této problematice velmi blízko. Máme ve Velké Británii řadu spolehlivých kontaktů, zákazníků a spolupracovníků. Zájem o spolupráci roste, protože kolegové z Velké Británie jsou si vědomi, že je výhodné mít kontakt v rámci EU a naši zákazníci samozřejmě chtějí dále obchodovat s UK.

Má český retail a jeho dodavatelé z pohledu konzultační firmy nějaká specifika?

Na českém trhu je obrovská konkurence mezinárodních řetězců. Velcí výrobci jsou většinou na dobré legislativní a technické úrovni. Setkali jsme se s konzultačními firmami v řadě zemí jako je Velká Británie, USA, Austrálie, Německo, Rakousko, Holandsko. Zaměření konzultačních firem je podobné, ale záleží na otázce postavení a přístupu státní správy, výrobců a zájmu konečného zákazníka. U nás mají stále velkou váhu státní orgány, na západ od nás převažuje větší vliv nevládních organizací a samozřejmě média. To vše má vliv na zaměření a charakter poradenské firmy v dané zemi.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 1-2.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.