Informovanost v oblasti bezpečnosti a kvality je klíčem k úspěchu

Schopnost obstát v tvrdém byznysu vyžaduje od obchodníků i dodavatelů komplexní přístup, který zatím ne všichni uplatňují, jak upozorňuje Ing. Iveta Baudyšová, výkonná ředitelka a jednatelka společnosti QSL.

Klientům z řad prodejců, výrobců i dovozců dává společnost QSL záruku, že odhalí jakostní a bezpečnostní nedostatky jejich produktů a navrhne systém opatření, který je uvede do souladu s právním řádem v Česku i zahraničí. Chrání je tak před pokutami i nežádoucím zájmem médií. Celý článek