Správně zvolené POS jako podpora prodeje funguje

Koronakrize ovlivnila i zadavatele POS. Značky, které investují, se však snaží vytěžit ze situace na trhu maximu. „I proto letos uvidíme v obchodech velké množství vizuálně krásných realizací“, říká Ing. Marek Končitík, Business Director společnosti Dago.

Úspěšné POS vychází z poznání klienta/zadavatele a brandu. Na ně navazuje určení si cíle, vytvoření strategie řešení POS, kontrola nákupního procesu, nalezení funkčních elementů pro prodej, nalezení benefitů, odlišností atd.

Příprava těchto studií zabere více času než produkce samotného POS.

Pandemie koronaviru dopadla tvrdě i na celý retail. Jak bude vypadat rok 2021 z pohledu dodavatele POS?

Rok 2021 bude jiný. Většina našich zadavatelů sedí doma a řeší pouze ty nejnutnější projekty. Nepřichází s novinkami a nemá čas být inspirována. Místo toho opakuje roky předchozí a někdy v rámci úspor škrtá investice právě do podlinkové reklamy (reklamy, která jako jedna z mála zásadně pomáhá prodejům v této těžké době).

Hodně se využívají POS materiály na bázi kartonu. Tento materiál stojí málo a nevadí, že jeho životnost je krátká. Na druhou stranu je možné jej kreativně přetvářet.

Zásadním způsobem dominuje plast. To, co bylo dříve z masivu či lamina, nahrazujeme plastem (ideálně co nejvíce ekologickým). Plast má dlouhou životnost, stojí půlku a náklady na instalaci klesají.

Některé značky opravdu investují! Aktuálně zásadním způsobem realizujeme přípravu kampaní pro značky, které se snaží vytěžit ze situace na trhu maximu. Nebojí se. Ví, že zákazníci do obchodů chodí a že ostatní brandy neinvestují. To jim pomáhá si dohodnout lepší podmínky, delší dobu vystavení a lepší podporu. Tento rok těchto vizuálně krásných realizací uvidíme velké množství.

Krizi jste ve společnosti Dago využili v loňském roce také jako přípravu pro další rozvoj firmy. Co bylo cílem provedené restrukturalizace?

Cílem restrukturalizace naší společnosti bylo připravit se na další desetiletí tak, abychom byli rychlejší v produkci, měli novější technologické zázemí, zajistili větší sounáležitost všech oddělení, vytvořili si nové produkční a obchodní výhody oproti konkurenci, zajistili rychlejší projektové řízení a nasadili podpůrné softwarové procesy, vyzdvihli hlavně technologická oddělení atd.

Takto bych mohl pokračovat do nekonečna. Fakticky jsme se zásadně rozhodli přebudovat společnost Dago tak, abychom byli připraveni na nové výzvy v rámci POS materiálů v dalších letech. Dago v poslední době určovalo trendy v POS a naše novinky vyhrávaly nejrůznější ocenění díky kreativě i celému provedení zaměřenému na detaily. To znamená, že procesy ve firmě, jednotlivá oddělení, lidé musí být dokonale sehraní se smyslem pro detail, rychlost a absolutní zaměření na inovace.

Společnost Dago pravidelně sbírá ocenění. V roce 2020 to bylo z POPAI Awards pětinásobné zlato. V čem spočívá takový úspěch?

Vítězství v soutěžích odráží skvělou práci celého teamu Daga. Aktuálně máme osm oddělení, ve kterých se aktivně věnujeme přes 2000 realizacím ročně. Každou další zakázkou se posunujeme jak technologicky, kreativně, tak i časově.

Zásadní roli hraje sounáležitost jednotlivých oddělení, a hlavně koordinátorů jednotlivých projektů. Nejde jen o technologie, inovace, nové typy POS, dosud nepoužívané materiály, jde především o sounáležitost všech oddělení tak, aby u každé zakázky překonávali své vlastní možnosti a dosáhli tak nevídaného technologického řešení.

Jak mají k POS přistupovat výrobci a obchodníci, aby pro ně znamenaly také takový úspěch v podobě růstu prodejů prezentovaných výrobků?

V ČR je výrobce chápán jako dodavatel a produkční firma. V zahraničí je to partner. Partner vás zná, zná vaše portfolio produktů a má jej načtené tak, že se proaktivně snaží nabízet POS materiály, které jsou nejen technologicky vyspělé, ale zásadně podpoří prodej. Vše vychází z poznání klienta a brandu. Na toto poznání pak navazuje studie každého POS: určení si cíle, vytvoření strategie řešení POS, kontrola nákupního procesu, nalezení funkčních elementů pro prodej, nalezení benefitů, odlišností atd. Příprava těchto studií zabírá více času nežli produkce samotného POS.

V ČR je pouze pár firem, které se umí těmto studiím věnovat, a navíc na konci ověřit funkčnost a úspěšnost celé kampaně či jednotlivého POS.

V čem dělají firmy největší chyby při využití POS prostředků?

Neodlišují se! Často dostáváme brief, ve kterém je jako reference uvedena realizace konkurenčních značek (navíc se v řadě případů jedná o starší realizace naší společnosti). Dle briefu tohle chtějí. Fakticky tím ale říkají, že chtějí konkurenci pouze dohnat a nechtějí být lepší.

Dago se snaží takové briefy nerespektovat a přichází s novým, unikátním řešením, které danému brandu skutečně pomůže.

Bohužel to znamená, že zadavatelé málo komunikují s agenturami a zapomínají na podlinkovou reklamu v rozsahu, který by si daný brand zasloužil.

A jak se mění sortimenty, které firmy prostřednictvím POS podporují?

Mohu potvrdit, že v ČR dlouhodobě dominují segmenty jako alko, nealko, pivo, cukrovinky a elektronika. Ostatní segmenty již minimálně dvě desetiletí nejsou tolik aktivní, i když určité finanční prostředky do podpory investují.

V prodejnách můžeme často vidět POS s nedoplněným zbožím nebo dokonce poškozené. Jak je to s péčí o POS na prodejní ploše?

Zde zásadně rozlišujeme, zdali se jedná o POS krátkodobé či dlouhodobé povahy. Pokud hovoříme o POS dlouhodobé povahy, pak se většina našich zadavatelů o POS stará. Máme realizace, které jsou na obchodech dokonce i deset a více let. Krátkodobá POS bohužel nevydrží a zadavatelé si toho jsou vědomi. Většinou jsou tato POS určena pro krátkodobé vystavení, akci či období. To že na obchodě zůstane ještě po skončení akce je spíše zázrak.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 3.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.