Ve znamení „techno“ inspirace

Podpora prodeje je spojena s mnoha marketingovými materiály, ať již jsou to obaly, displeje, letáky či billboardy. Současným velkým trendem je oživit i statické POS/POP nosiče.

Aby displej upoutal zákazníka a přinutil ho zastavit se a zajímat se o propagovaný typ zboží, je potřeba, aby byl designově zajímavý, přitom ale nepotlačil myšlenku vlastního produktu.

POS/POP produkce patří k velmi výrazným typům propagace a není divu, že její záběr je opravdu široký, nejenom, co do typu různorodosti produktů, ale i materiálů, ze kterých jsou zhotoveny. Velkou roli hraje i velikost propagačních stojanů či bannerů, v oblasti reklamy obecně většinou platí přímá úměra mezi velikostí a propagací. Celý článek

Rok 2023 přináší pro POS nové výzvy

Existuje celá řada nástrojů, jak podpořit prodej. Mezi velmi účinné, a přitom oproti jiným formám i cenově dostupné, patří POS, kde dominují především displeje. Trendy ukazují, že i u této formy reklamy je potřeba pracovat s podprahovými sděleními.

Moderní stojan není jen o prodeji produktu, ale musí hlouběji komunikovat i příběh brandu tak, aby se zákazník přes tuto komunikaci pevněji se značkou či produktem ztotožnil. U stávajících zákazníků jde o budování pevnějších svazků, u nových zákazníků pak o vybudování vztahu. K tomu je potřeba velmi dobře znát cílovou skupinu, kterou displejem oslovujeme. Celý článek

Displej vždy výrazně podpoří prodej

POP či POS nástroje patří k prodeji i prezentaci prakticky jakéhokoli sortimentu. Z obalové produkce patří k dražším výrobkům, nicméně cena je prakticky vždy vyvážena významnými benefity z hlediska zvýraznění prodeje.

Oblast retailu využívá jak permanentní, tak především dočasné typy displejů a jejich umístění. Od toho je pochopitelně odvislá jak jejich konstrukce, tisk, celkové designové ztvárnění, tak i cena. Zatímco permanentní typy displejů jsou většinou zhotoveny v kombinaci různých materiálů, včetně efektových benefitů v podobě například světel, holografické projekce či ozvučení, displeje s kratší dobou působnosti jsou obvykle lepenkové. Celý článek

Budoucnost POS systémů? Cirkulární ekonomika a mezilidské vztahy

Značky, výrobci ale také spotřebitele a obchodníci stále hledají inovace, zkoumají svá prostředí a cílové skupiny a hledají řešení, která přinesou pozitivní přínosy jak ekonomické, tak sociální i ekologické. Vzdělanost a rozhled ve všech oblastech stále sílí, a proto jsou aspekty cirkulární ekonomiky a jejich aplikace do novodobých POS systémů absolutní nutností.

Na příkladě úspěšné realizace udržitelných POS stojanů značky Nestlé Purina, krmiva pro psy a kočky, ukážeme klíčové aspekty této oboustranně přínosné spolupráce. Celý článek

Požadavky na POS prostředky přehodnocuje společenská odpovědnost

Zákazníci v prodejnách už netráví tolik času jako v minulosti, a proto aby POS prostředek předal sdělení a poskytl patřičný impulz k nákupu, musí být mnohem dokonalejší.

Kromě samotného impulzu k nákupu budou POS v budoucnosti mnohem víc reprezentovat značku. A protože spotřebitelé slyší na ekologii a společenskou odpovědnost, budou muset být i ony vyrobeny podle těchto zásad.

Zákazníci v prodejnách tráví méně času a více si nákup plánují. To se projevilo v době covidu a v jisté míře tato situace vydržela dodnes. Celý článek

POS by měly zákazníka i pobavit

Naprostá většina nákupních rozhodnutí se odehrává na úrovni emocí. Jaké dnes existují prostředky k jejich ovlivnění?

Spotřebitelé se pro vybraný sortiment z on-linu začínají vracet zpět do kamenných prodejen. Je nyní na jejich provozovatelích, jak je dokáží zaujmout a pracovat s jejich emocemi tak, aby z nich udělali spokojené zákazníky.

Emoce hrály významnou roli při nakupování vždy. Dobří obchodníci této zákonitosti dokázali využívat intuitivně odnepaměti, moderní doba s nimi pracuje na základě vědeckých poznatků. Jenže poslední dva roky s trendy na trhu významně zamíchaly. Celý článek

Zážitek z nakupování podporují POS i digitální technologie

Pokud se pozitivní emoce podaří propojit s nabízeným produktem, vznikne ve spotřebiteli touha, která dokáže otevřít i peněženku.

Emoce jsou jedním z nejdůležitější prvků, které kromě samotné fyzické potřeby nakoupit produkt, vstupují do nákupního procesu. Průzkumy ukazují, že až 95 % nákupního rozhodování probíhá impulzně, přičemž hlavní roli hrají právě emoce.

Tím, co dokáže nakupujícího vytrhnout z jeho všednosti, upoutat jeho pozornost a dodat mu impulz k nákupu, jsou kromě jiného také POS prostředky umístěné přímo na prodejní ploše. Jenže doba covidová a zavřené prodejny poněkud zamíchaly kartami… Celý článek

Vítězové ukázali aktuální trendy v POS

Na semináři, který proběhl on-line v první třetině letošního února, nechali vítězové POPAI Awards 2020 nahlédnout do jejich know-how.

Zajímavé byly praktické dopady POS na prodeje, přičemž v některých případech byla k dispozici konkrétní čísla.

Seminář bylo možné v době přísných vládních opatření realizovat pouze on-line. V tomto případě však nebyla digitální technologie pouze náhradní možností, ale výhodou – právě díky ní bylo možné nahlédnout do zákulisí firem, které se na projektech podílely, i do prodejen. Celý článek

Správně zvolené POS jako podpora prodeje funguje

Koronakrize ovlivnila i zadavatele POS. Značky, které investují, se však snaží vytěžit ze situace na trhu maximu. „I proto letos uvidíme v obchodech velké množství vizuálně krásných realizací“, říká Ing. Marek Končitík, Business Director společnosti Dago.

Úspěšné POS vychází z poznání klienta/zadavatele a brandu. Na ně navazuje určení si cíle, vytvoření strategie řešení POS, kontrola nákupního procesu, nalezení funkčních elementů pro prodej, nalezení benefitů, odlišností atd.

Příprava těchto studií zabere více času než produkce samotného POS. Celý článek

Jak na chaotickou správu POS realizací?

Na výrobě a instalaci POS materiálů se podílí celá řada subjektů. Vstupuje do ní mnoho osob na straně výrobce, klienta a prodejce.

Čím je projekt rozsáhlejší, tím vzrůstá pravděpodobnost, že se realizace neodehraje zcela hladce. Jak tedy zajistit, aby správa každého projektu byla efektivnější a přehlednější?

S odpovědí na tuto otázku se potýká mnoho firem, které využívají podporu v místě prodeje. Jednou z nich je i Budějovický Budvar, který každoročně realizuje řadu větších či menších projektů v oblasti POS propagace. Celý článek