Světový trh s masem jde po covidu nahoru

Dlouhodobě vzestupný trend v produkci a spotřebě masa přerušil nástup pandemie a také epidemie prasečího moru, která zdecimovala stavy zvířat zejména v Číně, největším producentovi vepřového masa.

Celosvětová výroba tří hlavních druhů masa (vepřového, hovězího s telecím a kuřecího) klesala v období 2019 – 2020, přičemž předloni byla skoro o 10 mil. tun nižší než v roce 2018. Ale loni meziročně stoupla o 5,3 % na více než 266 mil. tun. Letos by měl rostoucí trend pokračovat.

Americké ministerstvo zemědělství (USDA), vydávající každé čtvrtletí aktualizovanou předpověď pro globální trh, ve své dubnové analýze letos počítá s produkcí 270 mil. tun masas, tedy asi o 1,5 % více než v uplynulém roce. Nejvyšší vzestup očekává u vepřového masa (na 110,5 mil. tun), mírný u masa hovězího společně s telecím (na 58,7 mil. tun), kdežto produkce kuřecího masa by měla stagnovat na 101 mil. tun.

Ze statistických údajů vyplývá, že globální spotřeba tří hlavních druhů mas v období 2018 – 2021 stoupla přibližně o 2 % na 262 mil. tun a letos by se měla zvýšit o 1,2 % na 265 mil. tun. K tomu přispívá také oživení poptávky v gastronomickém sektoru.

Celosvětová spotřeba všech druhů masa (nejen tří zmíněných) se za uplynulých 20 let více než zdvojnásobila na zhruba 320 mil. tun, uvádí publikace „Meat Atlas“, kterou vydala Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s dalšími institucemi. Ale pro mnoho lidí ve světě tato komodita stále představuje luxus, který si mohou dovolit jenom občas nebo vůbec ne. Nejvyšší průměrnou spotřebu na obyvatele vykazuje Severní Amerika, kde v období 2018 – 2020 činila 97,5 kg, v Evropě 63 kg, zatímco v Asii 26 kg a v Africe necelých 13 kg.

Vepřové maso

Nejvyšší podíl v produkci a následně i spotřebě náleží masu vepřovému, na které loni podle USDA připadalo 41 % globální spotřeby tří hlavních druhů mas (proti 43 % v roce 2018). Jeho produkce vyjádřená v jatečné hmotnosti by se měla letos zvýšit skoro o 3 % na 110,5 mil. tun, z toho v Číně, jež je největším producentem, vzroste o 7 % na 51 mil. tun (46 % globální produkce). Vysoké početní stavy na čínských farmách – skoro 450 mil. kusů (ve srovnání se 310 mil. v roce 2020) – znamenají, že země bude svoji produkci dále zvyšovat.

Předpokládaným růstem produkce v Číně by se měl kompenzovat pokles v Evropské unii, kde předpověď na letošek počítá s 23,2 mil. tun. V evropské sedmadvacítce se dlouhodobě projevuje trend klesající spotřeby vepřového masa doplněný pozvolným snižováním vývozu na třetí trhy. Početní stavy prasat v EU, se letos zmenší na necelých 142 mil. kusů ve srovnání s téměř 146 mil. kusů v roce 2021.

Světovým trhem s vepřovým masem dlouhodobě hýbe Čína, kde spotřeba letos podle předpovědi vzroste na 54,4 mil. tun. To odpovídá polovině celosvětové konzumace. Druhé místo náleží Evropské unii, kde se spotřeba sníží na 18,5 mil. tun proti 18,8 mil. tun v roce 2021 a 19,7 mil. tun v roce 2018. Třetím největším trhem jsou USA s objemem pohybujícím se řadu let kolem 10 mil. tun ročně.

Předmětem mezinárodního obchodu je zhruba desetina vyprodukovaného vepřového masa (měřeno objemem vývozu). Celosvětově by se ho mělo letos vyvézt 11,7 mil. tun, což by bylo meziročně o 4 % méně. Uvedený pokles ovlivňuje hlavně Čína, jež doveze o pětinu méně (3,5 mil. tun proti více než 4,3 mil, tun v roce 2021). Čína přitom dovoz, který v roce 2018 činil půldruhého milionu tun, v předchozích letech poměrně rychle zvyšovala. Menší dovozní poptávku v Číně by měla částečně vyrovnat Británie, kde se ve srovnání s rokem 2021 počítá s růstem dovozu o 7 %. Evropská unie zvýší vývoz také do Japonska, Jižní Koreje a Austrálie, tedy do zemí, kam její export v předchozích letech klesal. Vývoz vepřového masa z USA by se měl naopak snížit asi o 6 %. Druhým největším dovozcem je Japonsko (dlouhodobě kolem 1,5 mil. tun), třetí místo patří Mexiku (letos 1,2 mil. tun). Mezi 10 největšími světovými dovozci figuruje jediná evropská země – Británie, jež podle prognózy letos doveze 800 tis. tun vepřového masa.

Hlavním exportérem zůstává Evropská unie, která letos vyveze téměř 4,8 mil. tun ve srovnání s 3,7 mil. tun v roce 2018. Následují USA s exportem kolem 3 mil. tun, přičemž převážná část tohoto objemu připadá na Mexiko.

Hovězí a telecí maso

Celosvětová produkce hovězího by se měla letos proti roku 2021 zvýšit o necelé 1 % na 59 mil. tun. Mírný pokles v USA, jež je největším producentem, vyrovná hlavně Brazílie, s vyšší výrobou se počítá také v Indii, Mexiku a Austrálii, kde se výrazně zlepšily podmínky pastevního chovu.

Předpověď na letošek naproti tomu počítá s poklesem nejen v USA, ale také v Kanadě a Evropské unii (na 6, 8 mil. tun).

Hovězí a telecí maso je předmětem mezinárodního obchodu v mnohem větší míře než maso vepřové. Letos se ho vyveze 11,8 mil. tun, což odpovídá více než pětině předpokládané světové produkce. Zdaleka největším trhem pro exportéry je Čína, kde dovozní poptávka v období 2018 – 2021 vzrostla z 1,4 mil. na 3 mil. tun a letos by to mělo být 3,2 mil. tun. To znamená, že z celosvětového vývozu končí v Číně asi 27 % exportovaného objemu. Také další klíčová odbytiště se nacházejí v Asii. Předpověď pro Japonsko na letošek udává 825 tis. tun a pro Jižní Koreu 595 tis. tun.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 5.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.