TPK pevnou součástí světové mlékárenské skupiny Savencia

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. – pod tímto novým názvem vstupuje do roku 2016 jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrobců sýrů, společnost TPK, spol. s r.o. Firma se sídlem v Hodoníně, výrobce silných strategických značek Sedlčanský, Král Sýrů, Lučina, Apetito, Pribináček či Liptov tak převezme nový firemní název Savencia.

„Do roku 2016 vstupujeme jako firma, plně integrovaná do evropské průmyslové struktury Savencie. Z původních pěti právnických osob jsme postupně vytvořili dvě – jednu pro Česko a jednu pro Slovensko“, říká Mgr. Miroslav Maňásek, MBA, generální ředitel Savencia Fromage & Dairy pro český a slovenský trh.

„Změny jsme notifikovali našim obchodním partnerům a státním institucím a nastavili je tak, aby byl zajištěn plynulý chod firmy“, dodává Miroslav Maňásek. „Název Savencia má podpořit mezinárodní viditelnost společnosti a zdůraznit hodnoty, které symbolizuje – špičkové know-how, kvalitu, chuť a inovativnost. Přesně tyto hodnoty přinášíme našim spotřebitelům, obchodním partnerům a dodavatelům“, zdůrazňuje.

O přijetí názvu Savencia a celosvětovém přejmenování svých firem rozhodla mateřská francouzská rodinná společnost Bongrain. Slovo Savencia vždy doprovází spojení „Fromage & Dairy“. Francouzské slovo „fromage“ (sýr) symbolizuje páteř výrobního profilu společnosti – výrobu sýrů, zatímco anglické „dairy“ vyjadřuje podnikání v oboru mlékárenských výrobků.

 

Zdroj: Savencia Fromage & Dairy

Praha, 5. ledna 2015