dm otevřela svou nejekologičtější pobočku

Prodejna v souladu s přírodou

Ekologický proud, recyklované sklo, domácí dřevo – společnost dm drogerie markt otevřela prodejnu, která je vystavena na principu udržitelnosti v takové míře jako žádná předtím. Rozmáchlými tvary fasády a se střechou pokrytou trávou prodejna harmonicky zapadá do okolní krajiny.

Otevřením objektu v bavorském Schondorfu u Ammersee v prosinci 2015 udělala společnost dm drogerie markt další významný krok při výstavbě na principu udržitelnosti.

Vedle inteligentního konceptu techniky provozu objektu, při němž se nepoužívají žádná fosilní paliva, se prodejna vyznačuje architekturou na principu udržitelnosti a stavebními substancemi regionálního původu. Poznatků, které byly při stavbě získány, bude možné využít při plánování a výstavbě dalších nových objektů a přestaveb.

Principem výstavby je udržitelnost

Základním principem výstavby prodejny s prodejní plochou 643 m2 je koncept techniky provozu objektu šetrné k životnímu prostředí. Inteligentní technika klimatizace, kterou společnost dm-drogerie markt používá úspěšně od roku 2011 v již 850 prodejnách, snižuje emisi CO2 zhruba o 33 %. Průměrná úspora energie činí kolem 26 %. Některé důležité parametry, jak např. vnitřní teplota v prostorách prodejny, jsou pevně nastaveny. Zaměstnanci tak mohou regulovat teplotu v prodejně v rozmezí pouze o +/- 2 °C.

Při výstavbě prodejny kladla společnost u architektury a výběru stavebních hmot důraz na dodržování principu udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Veškeré materiály a omítky, např. izolace z mořské trávy, konstrukce a obložení lze odstranit a v případě potřeby v druhové čistotě recyklovat. Osvětlení v dřevěné fasádě je 100% z recyklovaného skla. Další důležitou stavební hmotou je modřínové dřevo. Jak dřevo, tak i střecha pokrytá trávou vyvolávají příjemný dojem.

Fotovoltaické zařízení vyrábí proud ze slunečních paprsků. Příkopem trativodu v odvodňovacím systému na střeše a na parkovišti se dešťová voda vsakuje do půdy, čímž se uzavírá přirozený koloběh vody. Odvodňování vsakováním není jen příspěvkem k novým zdrojům podzemních vod, odlehčuje také čisticím zařízením. Jsou-li do odvodňovacích kanálů odváděna velká množství dešťové vody, mohou být čisticí zařízení přetížena, což může vést ke snížení kvality vody.

Důležitý je regionální původ

Při stavbě společnost záměrně vyhledávala regionální zdroje a řemeslníky z okolí. I při výběru materiálu se kladl velký důraz na lokální zdroje.

Fasáda budovy má laťkové obložení z modřínového dřeva pocházejícího z regionu. Jejímu oživení přispívají zabudované osvětlovací prvky z recyklovaného skla.

Dřevo jako stavební materiál nepoškozující životní prostředí hraje v celé stavbě důležitou roli. Rámcová konstrukce bez podpěr má další výhody: bez sloupů a nosných zdí lze vnitřní prostor flexibilně měnit a bez velkých nákladů ve smyslu dodržování principu udržitelnosti při stavbě může být přestavován k nejrůznějším účelům.

Dřevo fasády nepotřebuje, vzhledem ke svému vysokému obsahu pryskyřice, žádné chemické ochranné prostředky a zraje tedy přirozeným způsobem. Na povrchu se časem vytvoří přirozená patina, což je vlastní ochranou dřeva vystaveného povětrnostním vlivům.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v květnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.