Lean & Green: reálný program pro zelenou logistiku

Pro dosažení cílů Pařížské dohody je však potřeba do roku 2050 snížit emise o cca 60 % oproti stavu roku 2018. Jak firmy reagují na tuto výzvu?

Silniční nákladní doprava v EU představuje dominantní způsob doručování zboží základní potřeby (cca 75 %). Celosvětově má však na svědomí přes 9 % emisí CO2, nehledě na emise dusíku a prachové mikročástice. Její podíl nadále roste, podle odhadů by se měl objem zboží přepravovaného po silnici do roku 2050 zdvojnásobit. Celý článek

Balíme ekologicky

Ekologický obal zdaleka neznamená jen obal z biodegradabilních materiálů. Důležité je, aby zanechával co nejmenší negativní environmentální stopu.

Udržitelnost není jen módním tématem, ale naopak nutností, kterou se každá sociálně zodpovědná firma musí zabývat. Téma je nosné i pro většinu obalových firem.

Vedle vlastní zodpovědnosti řady výrobců obalů, je na ně vyvíjen i tlak z řad jejich zákazníků – tedy výrobců nebo dodavatelů zboží. Obaly se neustále optimalizují, ale na rozdíl od posledních minulých pár let, naštěstí již bez přílišné „zelené hysterie“. Celý článek

Balíme ekologicky!

Důležitým cílem jak obalářů, tak výrobců produktů, by měla být maximální snaha o snižování jakékoli environmentální zátěže.

Současný životní styl klade důraz na udržitelnost a environmentální aspekty. I když je v současnosti hojně diskutovaným tématem, jak se lze obejít bez obalů, z globálního pohledu svět bez obalu zůstává jen okrajovou iniciativou. Svět, ve kterém by se nepoužívaly žádné obaly, nám asi ani v budoucnosti hrozit nebude. Celý článek

Jde to i bez obalu – někdy a někde

Prodej nebalených výrobků se šíří – od průkopnických prodejen, které plní zboží do přinesených nádob zákazníků, přes řetězce s bioprodukty až do klasických supermarketů a drogerií.

Trend bezobalového zboží zároveň přináší řadu zatím nevyřešených otázek, nejen legislativních. Plnicí stanice na volně ložené zboží musí dávat smysl i v celkové logistice. Bezobalový prodej navíc vyžaduje značné předchozí logistické plánování také od zákazníků. Celý článek

Balíme ekologicky

I když se objevují iniciativy, které obaly zcela odmítají, obaly ze světa pravděpodobně nezmizí, naopak v některých sektorech dokonce přibývají. Co se však, zvláště u spotřebitelských obalů mění, je pohled spotřebitele.

Ekologické aspekty se u obalů zdaleka nepromítají jen u balení biopotravin či dalších přírodních produktů, kde spotřebitel více méně předpokládá i vazbu na obal. Dnešní mladší, ale dokonce už i střední generace stále častěji řeší dopady výroby i produktů na životní prostředí. Pod tímto zorným úhlem se spotřebitel dívá i na obaly. Celý článek

Zásilkový prodej otestován v praxi

Online se často přepravuje vzduch

Zásilkový prodej už několik let kontinuálně roste. S tím také stoupá objem obalů a zásilek. Co to znamená pro on-line prodejce a koncové zákazníky? Společnost THIMM Consulting to chtěla vědět přesně a v praxi otestovala on-line prodej v oborech s nejvyššími obraty a u top on-line prodejců.

Zkušenost s nákupem on-line má v České republice podle letního výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), kterého se zúčastnilo více než 1500 respondentů, 89 % uživatelů internetu ve věku patnáct a více let. Celý článek