Zákazníci s návratem nespěchají

V roce 2020 realizovala každá tuzemská domácnost v obchodech v meziročním srovnání o 16 nákupů méně. Na druhou stranu vzrostla velikost nákupního košíku.

Po šesti letech nepřetržitého růstu se průměrný obrat obchodních center meziročně snížil o 25,5 %. Průměrná výše nájemného vloni podle Shopping Centre Indexu společnosti CBRE meziročně klesla o 0,9 %.

„Po uplynulém dynamicky se vyvíjejícím roce 2020, kdy se spotřeba do velké míry přesouvala do našich domácností, došlo v úvodu roku 2021 k jisté stabilizaci. I nadále však zůstává domácí konzumace zboží a služeb na zvýšené úrovni,“ uvádí Ladislav Csengeri, Consumer Panel & Services Director CZ&SK ze společnosti GfK. Nejvíce se průměrná útrata za nákup zvýšila u domácností, jejichž členové se cítí být v krizi ohroženi. Jednou z možných interpretací je vytváření rezerv pro případ výpadků příjmů při ztrátě zaměstnání. U této skupiny nákupní košík narostl o více než jednu pětinu. Počet těchto domácností stoupl vloni na 11 % a zůstal porovnatelný také v úvodu letošního roku (10 %).

Jaký je dnešní zákazník?

Pod vlivem epidemie se nákupní chování vyvíjelo atypicky a kopírovalo jednotlivé pandemické vlny a související omezení. Některé déle přetrvávající trendy, jako snižování četnosti nákupů a zvyšování průměrné útraty na nákup, vloni výrazně akcelerovaly a zejména nákupní frekvence zaznamenala výrazný propad. „Více než rok trvající omezení obchodu přineslo změny. Tak jako byl náběh on-line prodejů na jaře loňského roku pozvolný, letos se e-shopy staly součástí života většiny z nás, a to i včetně konzervativnějších zákazníků. Ne všichni se ovšem do kamenných prodejen vrátili. Nejvíce se tato skutečnost projevila u zboží, které člověk nepotřebuje vidět nebo si ho vyzkoušet. Navzdory postupnému rozvolňování a zlepšování situace, a to i díky vyšší míře proočkovanosti populace, trend méně častých nákupů pokračuje,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Jaký je tedy dnešní zákazník? Je odvážnější: Do světa e-shopů a on-line obchodování pronikli i ti nejkonzervativnější zákazníci. Je netrpělivý: Chybí mu sociální kontakt, vyhledává ho, ale zároveň má i nadále obavy z nákazy. Je ostražitější: Před pandemií jsme zažívali dlouhé období prosperity. Dnes žije společnost v napjatém očekávání. Ekonomika vykazuje známky oživení, zákazník ale zatím do úspor, které si vytvořil, nechce sahat. A v neposlední řadě je nedůvěřivý. „Období pandemie nám nastavilo zrcadlo. Státní aparát propadl ve schopnosti vést tento stát v souladu s právem a v nastavení správných očekávání. Posiluje to nejistotu, ochotu investovat a prodlužuje období potenciálního oživení,“ konstatuje T. Prouza.

Změnila se struktura nákupního košíku

V uplynulém roce byly nejrychleji rostoucími kategoriemi v nákupech domácností základní potraviny, mražené výrobky, maso a masné výrobky, stejně jako různé polotovary a pomocníci při pečení a vaření. S výjimkou pečiva a pekárenských výrobků rostly všechny makro kategorie ve spotřebě domácností také z pohledu objemu. V první třetině roku 2021 nadále posílily alkoholické nápoje, teplé nápoje a opět polotovary a mražené potraviny.

Po stabilní situaci v roce 2020 se podíl akčních nákupů dostal nad úroveň 48 % včetně čerstvých potravin a všech nákupních míst. Privátní značky maloobchodních řetězců nadále získávají vyšší podíl na výdajích za rychloobrátkové zboží. Aktuálně již představují čtvrtinu hodnoty trhu. „Koronavirový stav se podepsal rovněž na změnách, které vidíme u faktorů ovlivňujících výběr nákupního místa. Ještě větší roli hraje umístění prodejny a její celková dobrá dostupnost, což spolu s férově nastavenými cenami představuje klíčový faktor, který zákazníci zohledňují. Pandemie přinesla také zvýšené nároky zákazníků na hygienu a opatření k ochraně zdraví. Kupující se snaží omezit nákupy na nezbytně nutné, vyhýbat se nejvíce exponovaným časům a dnům v týdnu tak, aby minimalizovali kontakt s ostatními nakupujícími. Mezi TOP 10 kritérií výběru nákupního místa se v roce 2021 dostala dostupnost bezkontaktních plateb,“ konstatoval Ladislav Csengeri.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.