udrzitelnost2020

Udržitelnost pro výrobu a obchod

– aneb Být udržitelný není jen marketingový slogan.

Stále více firem nemyslí jen na aktuální ekonomický výsledek, ale také na roky následující… Již 5. ročník semináře na téma udržitelnost přinese zkušenosti a případové studie firem a institucí, které již odpovědnost a udržitelnost do svých aktivit začlenily.

Seminář připravují společnosti Press21 a THIMM the Highpack Group ve spolupráci s katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.


Termín konání: 9.9.2020, 9:00 – 16:00

Místo konání:
Akademický klub VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Vstup z Italské ulice.


Výběr z programu

 

9:00-9:10       ZAHÁJENÍ

 

MYSLÍME TO S UDRŽITELNOSTÍ VÁŽNĚ NEBO O NÍ JEN MLUVÍME? A CO VŠECHNO ZMĚNIL COVID-19 ?

 • Jak se mění vnímání udržitelnosti z pohledu spotřebitele

Informace z výzkumů agentury Ipsos k tématům CSR a udržitelnosti. Co si myslí a co dělá česká populace. Vliv důsledků COVIDu 19.

Tomáš Macků, External Affairs Director, Ipsos

 • Je nejvyšší čas opřít se do udržitelnosti

Všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Bez své paní by jeden z nejslavnějších světových detektivů – Colombo – nepřežil. Bez udržitelné produkce potravin nepřežijeme my všichni. První nadnárodní studie upozorňující na nutnost zavádět udržitelné zásobování potravinami byla publikována před více než 10 lety. Na evropské úrovni máme konečně Green Deal, odpovědné státy přijímají opatření k podpoře udržitelného zemědělství, výroby potravin i jejich distribuce. A u nás? Udržitelnost je i nadále slovem, které, pokud se to hodí, je využíváno pro PR, anebo naopak zneužíváno jako nepřítel ekonomického rozvoje. A ornice nám zatím mizí, nutriční a vitamínová hodnota potravin klesá, soběstačnost jakbysmet. Ovšem dotace do zemědělství narůstají. Někdy mám dojem, že je rozhazujeme z vrtulníku. Co vy na to, pane inspektore?

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 • Udržitelnost z pohledu značky

V turbulentní době plné inovací, ale i nečekaných zvratů (např. pandemie coronaviru) může být značka to jediné, co máme. Mnoho firem, především těch tradičních, se však zaměřuje hlavně na výkon a krátkodobé výsledky. Jak a proč je potřeba budovat udržitelnou značku?

Jaroslav Malina, Chief Digital Officer, McCANN Prague

 •  Udržitelnost v obchodním řetězci (Case study společnosti Lidl)

Náš sortiment tvoří převážně výrobky vlastních značek. Díky tomu máme možnost ovlivňovat jejich kvalitu v souladu s našimi závazky a zásadami pro udržitelný nákup surovin. O odpovědný a udržitelný přístup se snažíme nejen vůči zákazníkům, ale i dodavatelům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Nedílnou součástí všech procesů je také ohleduplnost k životnímu prostředí. V příspěvku představíme Model společenské odpovědnosti, podle kterého udržitelný přístup ve všech uvedených oblastech řídíme a komunikujeme.

Eliška Froschová Stehlíková, CSR specialista Lidl Česká republika

 

 10:45-11:15     PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

SPOTŘEBITEL SE PTÁ

 • Udržitelné značky umožňují udržitelnou spotřebu (Case study společnosti Procter and Gamble)

Spotřebitelé začali očekávat více od značek, které si vybírají. Podporují jenom ty značky, které jim přinášejí něco navíc. Aby mohly značky zůstat konkurenceschopné v měnícím se prostředí, musí se vyvíjet spolu s novými generacemi zákazníků. Co pohání inovace? Jak můžeme spotřebitelům pomoci ve snižování odpadu, používání menšího množství vody a energie a zároveň přinášet větší efektivitu?

Barbora Líška Kratochvílová, marketingová ředitelka Procter and Gamble pro Českou republiku 

 • Jak COVID-19 posunul vnímání udržitelnosti. Co je víc, ochrana planety a jejích zdrojů nebo ochrana nakupujícího?

COVID-19 do značné míry změnil paradigma vnímání světa, tedy i udržitelnosti. Firmy, spotřebitelé, stát i nadnárodní organizace tuto změnu logicky promítají do svých strategií, resp. chování. Je žádoucí zjistit, jakým způsobem tak činí. V rámci příspěvku budou prezentovány projekty dvou nezávislých výzkumů zaměřených na maloobchodní firmy a spotřebitele. Tyto výzkumy by měly pomoci odpovědět na otázku, co je prioritou zkoumaných skupin s ohledem na trvale udržitelné chování.

Tomáš Martoch, koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR GS1 Czech Republic / Jiří Zeman, Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE v Praze

 • Z lineárního na cirkulární model

Světová ekonomika ročně spotřebuje 100 miliard tun materiálu, jen necelých 9 % se vrátí zpět do oběhu. I to je jeden z důvodů proč IKEA zahájila transformaci svého byznys modelu z lineárního na cirkulární. Co to znamená v praxi a jaké konkrétní kroky podniká IKEA v České republice?

Vladimír Víšek, manažer pro udržitelnost společnosti IKEA v regionu CZ/HU/SK 

 •  Jaký pozitivní dopad má digitalizace na udržitelnost, když ji správně uchopíte

Digitální potisk obalů nabízí velké množství výhod, vedle těch komerčních, je nutné zdůraznit i jeho přispění k trvalé udržitelnosti. Vysvětlíme, jak digitální tisk funguje a jak šetří energie. Na konkrétním příkladu ukážeme, jak optimálně upravit grafiku obalu tak, aby bylo spotřebováno co nejméně barvy, ale vaše produkty byly pro zákazníka stále dobře rozpoznatelné. Přijďte si poslechnout tyto a další inspirativní výhody digitálního tisku!

Martin Hejl, jednatel THIMM Obaly / Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu, Madeta

 

 13:00-14:00     PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

INICIATIVY, KTERÉ INFORMUJÍ I POMÁHAJÍ

 •  Certifikace Fairtrade jako nástroj udržitelnosti

Krátké představení certifikace Fairtrade a jejího fungování. Příklady použití fairtradového příplatku v praxi pěstitelských organizací. Jak uchopit Fairtrade certifikaci v rámci firemního CSR a komunikace.

Tomáš Bílý, externí konzultant pro Fairtrade Česko a Slovensko

 • Spolupráce s potravinovými bankami není jen o marketingu, ale hlavně o selském rozumu a odpovědnosti (a to nejen společenské)

Je boj proti plýtvání jen o darování potravin? Jaké jsou další cesty, které v ČR ještě nikdo neprošel? Proč jsou největší konkurencí potravinových bank myslivecká sdružení a zoologické zahrady? Jaká je hodnota potraviny v jejím procesu a kdy už se musí „vyhodit“?

Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank

 •  Certifikované systémy udržitelnosti od výroby po retail (UTZ/RSPO/MSC)

V průběhu přednášky budou posluchači seznámeni se základními informacemi certifikačních schémat týkajících se udržitelnosti v potravinářství. Konkrétně se budeme bavit o schématech RSPO, UTZ a MSC. Popíšeme si základní pojmy a definice, seznámíme se s modely certifikace jednotlivých schémat, seznámíme se s používáním log s výhodami i nevýhodami v prodejním řetězci a dojde k popsání certifikace v podmínkách ČR.

Hana Brožková, auditorka Bureau Veritas Certification CZ / David Šíma, ředitel certifikační divize, Bureau Veritas Certification CZ

15:00-16:00   ZÁVĚREČNÁ DISKUZE – NETWORKING


Seminář připravily společnosti Press21 a THIMM Packaging ve spolupráci s katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a partnery.

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.