vybaveni-prodejny-112022

VYBAVENÍ PRODEJNY

Jak zvládnout energetický šok

Zdražování energií, pohonných hmot, tlak na zvyšování mezd zaměstnanců a řada dalších vlivů ovlivňuje provoz obchodníků i dodavatelů. Řada z nich funguje tak říkajíc na doraz. Které technologie a vychytávky pomohou překonat nepříznivé období a vytvořit obchodníkovi základ pro úspěšné fungování v tvrdé konkurenci českého retailu? Chcete vědět víc? Stačí se přihlásit na 6. ročník semináře VYBAVENÍ PRODEJNY letos s podtitulem Jak zvládnout energetický šok.


Termín konání: 22.11.2022 v čase 9:00 – 16:00
Organizátor: časopis Retail News a Press21 s.r.o.
Odborný garant: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Cílová skupina: obchodníci a dodavatelé, profesionálové, kteří mají na starosti vybavení prodejen a jejich zásobování

Místo konání:
Akademický klub VŠE v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Vstup z Italské ulice.


PROGRAM

 

Cesta k úsporám vede přes informace

 • Úspory provozních nákladů na energie a úsporné spotřebiče v komerčním sektoru

Jak poznat úsporné komerční spotřebiče? Přednáška vás provede možnostmi úspor v prodejně z pohledu nájemce, nikoliv vlastníka nemovitosti.

Michal Staša, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

 • Provozně úsporná a zákaznicky přitažlivá prodejna

Současná doba přináší mnoho výzev, se kterými se provozovatelé maloobchodní prodejen musí dokázat efektivně vypořádat. Jsou to omezené lidské zdroje a stoupají náklady na provoz prodejny včetně cenové inflace, která prodejcům významně navyšuje ceny nakupovaného zboží. Mnozí z nich současnou situaci nezvládají a zavírají nebo budou zavírat, další musí investovat, aby do budoucna na nákladech uspořili a uhájili si své postavení na trhu. Prezentace uvádí některé z přístupů, které představují úspory, a přitom neomezují zákaznickou přitažlivost prodejen a komfort nakupování.

Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR, QA&SS Director CSE,  Albert ČR

 • Video analýza, strategický nástroj moderních prodejen

V nepříznivých dobách jsou společnosti nuceny ještě více zrychlit tempo inovací, které zvyšují konkurenceschopnost každé firmy. Současné možnosti video analýzy nám pomáhají lépe pochopit chování zákazníka, ochránit zboží a v důsledku tak zvýšit objem nákupního košíku. Ukážeme vám několik řešení, které mají okamžitý dopad na provozní efektivitu a ekonomické výsledky vaší prodejny.

Marek Loucký, Technical Pre-sales Architect, Sensormatic Česká republika

 • Má smysl přijímat v obchodě kryptoměny?

Z kryptoměn se z v průběhu uplynulých více než deseti let stala respektovaná třída aktiv, jakkoli rizikových. Jejich rozkolísanost, která je vyjádřením oné rizikovosti, však mnohé vede k závěru, že nejsou určeny pro maloobchod, jako platidlo, a že spíše poslouží jako uchovatel hodnoty typu zlata. Staly se v tomto ohledu tak trochu obětí svého úspěchu a toho, co ekonomové označují za Greshamův zákon. Má tedy smysl krypto v maloobchodě využívat?

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank

 

10:45 -11:15  přestávka na kávu

 

Moderní technologie pomáhají ve všech sférách retailu

 • Úspory energie při plánování a provozu chladicích zařízení

Napájení technologie potravinářského chlazení může tvořit až polovinu spotřeby elektrické energie běžného supermarketu. Investice do souvisejících energeticky úsporných technologií proto mohou mít významný vliv na redukci celkového účtu za elektřinu. Představíme vám aktuální trendy a možnosti v oblasti úspor energie na poli potravinářského chlazení jak ve fázi samotného návrhu nových zařízení, tak energetických úprav a servisu zařízení stávajících.

Václav Fučík, Key Account Manager, Carrier chladici technika CZ 

 • Efektivní osvětlování  prodejen

Světlo ve správnou dobu a na správném místě. Správně zvolené osvětlení snižuje platby za elektřinu.

Pavel Bouček, vedoucí tech. oddělení, TRILUX Česká republika

 • Výsledky měření na papíře jsou minulostí – využívejte digitální záznam

Přesné nastavení teplotního rozsahu díky alarmovým zprávám šetří energie. Dozvíte se také, jaké jsou výhody „bezpapírového“ digitálního záznamu. Kontinuální záznam zajistí kvalitu v každém kroku, i proto je bezpečnost potravin měřitelná.

Jana Coufalová, Testo

 • Bezpečnostní kamery a GDPR, aneb jak správně zpracovávat a uchovávat údaje dle zákona

Provozování kamerového systému v prostorech prodejny se řídí řadou pravidel plynoucích z různých oblastí právního řádu, včetně občanského zákoníku, zákoníku práce, GDPR a předpisů souvisejících. V příspěvku bude prostřednictvím příkladů dobré a špatné praxe věnována pozornost základním právním povinnostem obchodníka při provozu kamerového sytému v prostorech prodejny.

JUDr. Jakub Morávek, Felix a spol. advokátní kancelář

 

13:00 – 14:00 – oběd

 

Příklady a možností snižování spotřeby energií v prodejnách

 • Do energetických úspor je třeba investovat dlouhodobě (případová studie společnosti BILLA)

Společnost BILLA investuje do energeticky úsporných opatření již mnoho let. Menší či vetší energeticky úsporné projekty tak nejsou žádnou výjimkou na jednotlivých prodejnách po celé České republice, ani na centrále společnosti v Modleticích u Prahy. Neustále se tak snaží připravit se na dlouho avízované navýšení cen energií. Jak se jí to povedlo, představíme v prezentaci na semináři.

Martin Raba, Správa technologií budov a energetický management, BILLA

 • Cesty k energetickým úsporám ve velkém obchodním centru

Skupina Unibail-Rodamco-Westfield je majitel a provozovatel nákupních center Westfield Chodov, Centrum Černý Most a Metropole Zličín. Svým programem Better Places cílí na vytváření lepších míst, která berou ohled na nejpřísnější ekologické standardy. Právě ze strategie Better Places vychází dlouhodobá energetická opatření, i ta reagující na současnou energetickou krizi. Dozvíte se více o jejich strategii, aktuálních řešeních, jednotlivých opatřeních i o dosavadních výsledcích.

Karolina Šustrová, Head of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield

 • Podpora energetiky a digitalizace

Realizované a plánované aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti podpory maloobchodu (program Obchůdek 2021+), nové výzvy v oblasti podpory digitalizace a soubor opatření prostřednictvím kterých dochází ke snižování administrativní zátěže firem a organizací (projekt STOP BYROKRACII). V souvislosti s aktuální energetickou krizí v ČR bude součástí prezentace vládní podpory pro energeticky náročná odvětví a zastropování cen energií.

Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu

15:15–16:00 Závěrečná diskuze – Networking