O novele zákoníku práce

Zdá se, že novelizace zákoníku práce je jednou z kratochvil našich zákonodárců. Od 1. ledna 2007, kdy nabyl zákoník práce účinnosti, byl již více jak čtyřicetkrát novelizován.

Novela zákoníku práce v části nabude účinnosti 30. července 2020, ve zbytku, konkrétně změny právní úpravy dovolené, vysílání pracovníků (zaměstnanců), náhrady újmy a překážek v práci, pak 1. ledna 2021.

V řadě případů novelizace zákoníku práce se jednalo o technické změny, v řadě případů o koncepční až revoluční obraty. Celý článek