Zákazníci by přivítali více ochutnávek a prezentací

Nejčastěji vzpomínanou reklamou, která ovlivnila nákupní chování lidí, jsou spoty prodejců potravin. Zadavateli výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Jitka Vysekalová, autorka a zakladatelka výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě, říká: „Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993, v letošním roce proběhla již 39. vlna tohoto šetření. Celý článek