Němci chtějí omezit reklamu na sladké potraviny

Vláda v Berlíně intenzívně pracuje na návrhu zákona, jež postihne produkty s vysokým obsahem cukru, tuku či soli. Haribo dělá dětem radost… Kultovní reklamu oblíbených „gumových“ medvídků bude možné v Německu sledovat v televizi jenom v noci.

To za předpokladu, že spolkový ministr výživy a zemědělství Cem Özdemir (Zelení) prosadí svůj záměr drasticky omezit reklamu „nezdravých potravin“ cílící na děti.

Záměr omezit reklamu „nezdravých potravin“ cílící na děti podporují lékařské komory, organizace na ochranu spotřebitelů i zdravotní pojišťovny. Celý článek

Zákazníci by přivítali více ochutnávek a prezentací

Nejčastěji vzpomínanou reklamou, která ovlivnila nákupní chování lidí, jsou spoty prodejců potravin. Zadavateli výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Jitka Vysekalová, autorka a zakladatelka výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě, říká: „Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993, v letošním roce proběhla již 39. vlna tohoto šetření. Celý článek

3D reklamou prorůstá zodpovědnost

Unikátní výzkum z oblasti dárkových předmětů ukázal, jak se změnil přístup zadavatelů i to, že mezi požadavky na dárkové předměty roste důraz na ekologii a odpovědný přístup.

Seminář, který na konci letošního května uspořádala asociace POPAI CE ve spolupráci firmou THIMM pack’n’display, ukázal nejnovější trendy v oblasti 3D reklamy i to, jak trh s reklamními předměty ovlivnilo dění kolem koronakrize.

Doba covidová změnila mnohé. Kvůli nutnosti dodržovat hygienická opaření docházelo především k omezení sociálních kontaktů a domácí kanceláře přinesly nebývalý rozvoj digitálních technologií. Celý článek

Objem reklamního trhu vzrostl na 119 miliard

Za loňský rok se podle údajů Asociace komunikačních agentur (AKA) v České republice v reklamě proinvestovalo 119 mld. Kč. To je o 6 miliard více než v roce 2018.

Reklamní odvětví má pro srovnání jen zhruba o 10 miliard nižší obrat než celý chemický průmysl u nás. Objem investic do komunikace roste už čtvrtým rokem v řadě. Vyplývá to z výzkumů a monitoringu Nielsen Admosphere a kvalifikovaných odhadů AKA a SPIR.

K optimismu na českém reklamní trhu máme podle Jana Binara, prezidenta AKA, důvod i v roce 2020. Důležité jsou podle něj na současném reklamním trhu silné příběhy značek, ale také odvaha riskovat. Celý článek

Nejvíce Češi přiznávají nákup pod vlivem televize

Reklama začíná vadit už i na sociálních sítích, v prodejnách by jí však mohlo být víc.

Jak ukázaly letošní výsledky kontinuálního výzkumu Češi a reklama 2018, spotřebitelé vnímají reklamu jako manipulátora, nicméně zároveň uznávají její ekonomickou roli.

Kromě tradičních kanálů, jako je televize či letáky, spolu s rostoucí digitalizací začíná být reklama na obtíž také na sociálních sítích. Celý článek

Děti, etika a podpora prodeje

POP komunikace zaměřená na děti přináší mnoho příležitostí i etická dilemata.

Děti jsou pro marketéra v mnoha ohledech ideálními příjemci reklamních sdělení. I proto má komerční komunikace k dětem svá pravidla i etická hlediska, a v POP komunikaci to platí obzvlášť.

Americké výzkumy Institute of Medicine ukázaly, že nadměrné vystavení dětí působení reklamy je důležitým faktorem nárůstu dětské obezity. Více než polovina marketingových výdajů zaměřených v USA na děti je určena na propagaci fast-food restaurací, sycených nápojů, sladkostí a snídaňových cereálií. Celý článek

Digitál roste, letáky a televize drží pozice

Komunikace se zákazníkem: soupeření o peníze na propagaci.

Na které komunikační kanály zaměřit podporu prodeje a investice do reklamy, je základní otázkou každé firmy. Obchodníci mají eso v podobě letáku. I přes digitální formu u zákazníků stále funguje ve své klasické papírové podobě. Jak dlouho ještě?

Obchod vydává v průměru 3,4 % svého hrubého obratu na propagaci. Celý článek

Češi a reklama 2016

Třetina populace by si přála více ochutnávek

Máme už reklamy dost, a kde nám nejvíce vadí? Pomáhá nám reklama při nákupním rozhodování? Je reklama manipulátorem nebo součástí moderního života? Řídíme se při nákupu reklamou a přiznáváme to? Je místo prodeje stále tím „největším prostorem“ pro uplatnění reklamy?

Na prvních místech v přesycenosti reklamou zůstává reklama v komerčních televizích, kde lze předpokládat negativní vliv přerušování TV pořadů reklamou. Celý článek

Zelenou má dynamická reklama

GIMMO aneb Virtuální Promotér exkluzivně v ČR!

Zcela čerstvou novinkou ve světě interaktivní reklamy je GIMMO virtual promoter, který v ČR na trh uvádí exkluzivně společnost ppm factum.

Jde o unikátní bezdotykový nosič informací, reklamy a zábavy, ovládaný pouze gesty. Promotér může přinášet jakékoli produktové sdělení v libovolném formátu. Důležitá je jeho hravá forma komunikace, kterou zaujme kolemjdoucí a má reálnou sílu je zastavit. Celý článek

Window-Shopping 2015

Zákazníky láká virtuální promotér

Co přiměje zákazníka ke vstupu do obchodu? Podle studie „Shopping Environments 3.0“ to mají i v digitálním věku stejně jako dříve na svědomí zejména dobře uspořádané výlohy. Ve výlohách obchodu se však stále více spojují prvky online a offline.

Dříve se spojením „Window-Shopping“ rozuměla procházka městem s prohlídkou výkladních skříní. Dnes lze ve výloze skutečně nakoupit a „Window-Shopping“ dostává novou kvalitu. Celý článek

Komerční článek

Jděte s dobou. Jak zaujmout v místě prodeje?

V záplavě reklamních sdělení, která zákazníky obklopují kamkoliv se vydají, je stále mnohem těžší zaujmout a vystoupit z davu. Prodejci se proto poohlíží po nových druzích reklamních poutačů, které kromě funkce sdělovací doplní prodejny o funkci estetickou. A zdá se, že to je ta správná cesta.

V době internetu těžko najdete web, který neobsahuje reklamní sdělení. Uživatelé, přinejmenším ti mladí, si postupem času vybudovali takzvanou bannerovou slepotu. Celý článek

„Mlčící“ stojan už nestačí

Jak přesvědčit zákazníka, že právě váš produkt je ten jedinečný a z konkurenční nabídky pro něho nejvíce vhodný? Marketingových nástrojů podpory prodeje je mnoho. K nejvíce účinným a přitom oproti jiným typům reklamy cenově přijatelným patří POS displeje.

Masivněji se první reklamní stojany objevily již v 19. století. Dnes se s POS (Point od Sales) stojany setkáváme jak v prodejně, tak i na méně tradičních místech (např. multikina, upoutávky na koncerty apod.). Celý článek